Tehlička pre Kakumu 2022

Tehlička 2022 pre Kakumu, ktorá je pokračovaním Tehličky 2020 sa blíži a preto Vás chceme poprosiť o pomoc. Zbierka odštartuje, ako každý rok, na popolcovú stredu 02.03.2022 a vyvrcholí na Veľkú noc (potrvá do 27.4.2022).

Tohtoročná Tehlička sa nesie v duchu motta „Vzdelanie nie je samozrejmosť. Bez dobrých učiteľov nemôže byť dobrá ani škola.“ Jej cieľom je dofinancovať stavbu ubytovania pre učiteľov pri saleziánskej škole v Kakume. V roku 2020 sa pre lockdown nepodarilo vyzbierať dostatok finančných prostriedkov. Materiály v školách nemohli byť naplno využité, a preto sme sa rozhodli Tehličku pre Kakumu oprášiť a dať jej novú šancu v roku 2022. Veríme, že sa nám podarí dozbierať finančné prostriedky chýbajúce pre výstavbu ubytovania pre učiteľov.

Ako pomôcť?

Do Tehličky sa môžete zapojiť jednoduchou registráciou. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641.

Zároveň je možné zapojiť sa prostredníctvom hier a k dispozícii je aj brožúra.

Viac informácii nájdete

na

www.tehlicka.sk