SDB – FMA – ďakujem€

My, bratia saleziáni a sestry saleziánky, sme rehoľníci, ktorí darovali svoj život Bohu a mladým. Pomôžte nám byť tu pre nich viac a lepšie. Podporiť naše rehoľné komunity prítomné v Dubnici n/V. môžete duchovne – svojou modlitbou a obetou -, materiálne alebo aj finančne. Všetkých našich dobrodincov nosíme denne vo svojich modlitbách.

 

číslo účtu SDB:       

SK18 0200 0000 0027 8986 7451

 

 

 

číslo účtu FMA:      

SK33 1100 0000 0029 3104 7455

 

 

 

Ďakujem€