MISIE – ďakujem€

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo je na Slovensku zastrešené dvomi organizáciami:

SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhajú ľuďom v neľahkej životnej situácii. Jednou z aktivít, ktorú poznáme aj v Dubnici,  je pôstna zbierka Tehlička. Chcem pomôcť

 

VIDES je medzinárodná misijná organizácia, vznikla v Taliansku na podnet mladých a Inštitútu FMA. VIDES pôsobí v 15 krajinách Európy, v 8 krajinách Ázie, v 2 krajinách Afriky, v 10 krajinách Severnej a v 5 krajinách Južnej Ameriky. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s centrom v Ríme. Na Slovensku je VIDES súčasťou OZ Laura – Združenie mladých. Chcem pomôcť

 

  • Svedectvá našich dubnických animátorov z misií nájdete TU.

Ďakujem€