LAURA – ďakujem€

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

Združenie Laura úzko spolupracuje so sestrami saleziánkami a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Funguje v 15 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých, ako napr. v Dubnici n/V., zriadilo aj súkromné centrum voľného času.

Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín,  rôzne krúžky, street-workové aktivity, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti.

Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku: ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej, organizačnej či ekonomickej.

 Laura, združenie mladých:

SK70 0900 0000 0003 6237 4835

Súkromné centrum voľného času Laura:

SK58 5600 0000 0044 1343 9001

Ďakujem€