Rozbaľte dar, ktorým je don Titus Zeman

Už túto sobotu 30. septembra bude vyhlásený za blahoslaveného vôbec prvý slovenský salezián, ktorý „dal svoj život za bratov“ (1Jn 3, 16). Prinášame vám novinky, ktoré vám pomôžu rozbaliť dar, ktorým je pre nás tento nový blahoslavený.


Video z edície Viera do vrecka:


Najnovšie číslo Don Bosco Dnes vychádza ako špeciálne vydanie k blahorečeniu. Nájdete tu kompletný prehľad trojdnia v tlačenej forme, ale aj novinky a zaujímavé články na tému don Titus Zeman. Hlavný predstavený sa hneď v úvode prihovára: „Moja drahá saleziánska rodina, skutočne zo srdca vás pozdravujem. Spomínam si na naše stretnutia na Slovensku počas návštevy, ktorú si veľmi nosím v srdci. Pre mňa bola prekrásna a verím, že aj pre všetkých nás.“


 

Rozhovor s kardinálom Amatom, ktorý bude na blahorečení v Bratislave – Petržalke zastupovať Sv. Otca Františka.

 


Stiahnite si pred cestou na blahorečenie aplikáciu Titus Zeman, aby ste sa mohli aktívne zapojiť na svätej omši blahorečenia. Okrem informácií o donovi Titusovi v nej nájdete aj praktické informácie ohľadom podujatia, ale najmä liturgické texty vrátane latinských odpovedí a piesne. Autorom aplikácie je Richard Ondrišík a na jej príprave sa podieľal organizačný tím blahorečenia.


Nová spoločenská hra, za ktorú vďačíme aj našej sr. Danke Oremovej FMA.


Vydavateľstvo don Bosco ponúka niekoľko titulov na lepšie spoznanie života dona Titusa. Oficiálny životopis od talianskej prof. Zanet, ktorá bola pri procese blahorečenia, je možné si zakúpiť v sakristii obidvoch kostolov v Dubnici nad Váhom.


Vpočujte si tiež oficiálnu hymnu z dielne Poetica Musica:


zdroj: tituszeman.sk

 

Don Bosco privítal vo svojom rodisku našich animátorov

Mladí z Kaťáku načerpali z prameňa don Boscovho života. Navštívili a bližšie spoznali jeho rodisko a miesta kde sa celým srdcom obetoval pre mladých.

„Da mihi animas“, životné motto Janka Bosca, sa hlbšie dotklo deviatich mladých pútnikov z Dubice pod vedením Petra Štellmacha SDB a Danky Oremovej FMA. Nezabudnuteľná cesta do Talianska sa začala 25. júla skoro ráno svätou omšou na sviatok sv. Jakuba vo farskom kostole, ktorá ju naplno odštartovala. Po dlhej unavujúcej ceste neskoro večer zakotvili na mieste narodenia dona Bosca, Becchi, kopec Colle don Bosco, kde ich ubytovali miestni saleziáni.

Na druhý deň začali spoznávať don Boscove detstvo a mladosť. Navštívili baziliku sv. Jána Bosca, ktorá je postavená na mieste jeho rodného domčeka. Taktiež sa zastavili v jedinom zachovalom dome, kde býval od svojich dvoch rokoch. Tam si mohli pozrieť expozíciu fotografií z jeho života a obytné priestory domu.  Vo veľkom úžase spoznali krásne aj ťažšie chvíle v jeho detstve a mladosti.

 

Tretí deň sa niesol v duchu misijnej činnosti dona Bosca. Po chutných talianskych raňajkách sa vydali na cestu do Morialda, kde si prezreli dom, v ktorom žil Dominik Savio a zúčastnili sa na svätej omši, ktorú odslúžil don Peter Štellmach v miestnom kostolíku. Po nej nasledovala cesta do Mondonia, kde videli dom, v ktorom zomrel Dominik Savio. Nasledujúci kurz púte ich priviedol do Castelnuova a napokon do Chieri, kde spoznali seminár, ktorý bol pre don Bosca nezabudnuteľný.

Vyvrcholenie púte nastalo vo štvrtý deň, kedy zamierili do Turína. Tam navštívili prvé don Boscove oratórium, Valdocco. Okrem toho navštívili aj turínske trhy a katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kde je uchované Turínske plátno.

Predposledný deň spoznávania Talianska sa vydali do Álp, presnejšie do dediny Chamois, kam sa prepravili lanovkou a odkiaľ vyrazili turistickou trasou k jazeru Lago di Lod, ktoré je situované vo výške 2015 mnm. V spojitosti s Alpami si pripomenuli blahoslavenéhoho Pier Giorgia Frassatiho, ktorý spoznával Boha cez prírodu a snažil sa byť dobrým kresťanom.

Posledný deň púte bol sprevádzaný únavou, ale aj nadšením, lebo mladí cestovali domov. Okrem ďalšej dlhej cesty ich čakala aj zastávka pri Jadranskom mori, Grado, kde sa osviežili vlnami mora.

Niektorých mladých sme sa spýtali na pocity a zážitky z púte:

„Táto partia sa mi páčila, lebo sa tu stretli výnimočný ľudia. Okrem toho som cítil charizmu dona Bosca na každom kroku. Najviac som ju cítil zo starostlivosti saleziánov o nás. Aj pamiatky a miesta, kde žil do Bosco boli super.“ (Marek Hudec)

„Najviac sa mi páčilo, že Štello jedol hranolky v Mc Donalde. To sa často nevidí. Takisto sa mi páčilo aj more.“ (Filip Dian)

„Bolo veľmi fascinujúce  uvedomiť si, že po miestach, ktoré sme navštívili, chodili don Bosco alebo Dominik Savio.“  (Petra Žáková)

Nakoniec sa všetci v zdraví vrátili do Dubnice. Veľké poďakovanie patrí vám za vaše modlitby a Bohu, ktorý pútnikov požehnával a obdarúval svojim milosrdenstvom.

(Jaro Minárik, fotky Paulína Hírešová)


 

Hlavný predstavený posiela mladým posolstvo na sviatok dona Bosca

Moji drahí mladí z celého saleziánskeho sveta, milé dievčatá, drahí chlapci,

prijmite môj pozdrav ako priateľa, brata a otca. Obraciam sa s ním k vám v mene dona Bosca, zatiaľ čo prichádzam k vám a „klopem na dvere vášho života“ pri príležitosti sviatku nášho milovaného otca.

Pred niekoľkými dňami pápež František napísal list mladým pri príležitosti prezentácie dokumentu, ktorý bude slúžiť pre XV. pravidelnú generálnu Synodu biskupov, ktorá sa bude sláviť v októbri 2018. Na začiatku listu pápež hovorí: „Chcem, aby ste boli stredobodom mojej pozornosti, lebo vás nosím vo svojom srdci“. Viem veľmi dobre, z osobnej skúsenosti, čo znamená nosiť vás v srdci a priať vám všetko dobré, aj keď v mnohých prípadoch som ešte nemal možnosť pozdraviť vás osobne.

Môžem sa vám s niečím zveriť? Často, keď sa stretávam s vami mladými v rôznych častiach sveta a chcem sa na vás obrátiť s nejakým slovom, myslím na to, čo by vám asi povedal don Bosco v Ježišovom mene.

Uvedomujem si veľkú rozmanitosť, ktorá je medzi vami, lebo ste z rôznych národov a kontinentov; ste rozliční aj na základe kultúr či vašej prípravy na život, niektorí študujú rôzne remeslá alebo sa kvalifikujú pre svoju prácu, iní zase študujú na univerzitách. Uvedomujem si rozdielnosť situácie tých, ktorí majú k dispozícii ľudské a ekonomické zdroje pre rozvoj vlastných talentov, od tých, ktorí majú oveľa menej možností. Som však presvedčený, že vaše mladé srdcia majú mnoho spoločného, že napriek všetkým rozdielom sú si veľmi podobné. Z toho dôvodu verím, že sa môžem k vám obrátiť so spoločným posolstvom, ktoré vás nájde všade tam, kde sa nachádzate.

Posolstvo, ktoré vám dnes posielam je v plnom súlade s tým, s ktorým sa pri rozličných príležitostiach obrátil na vás pápež František: „Drahí mladí, plne vám dôverujem a preto vás prosím, majte odvahu ísť proti prúdu.“

Sú mnohí dospelí, ktorí vám úplne dôverujú. Ja som jeden z nich, moji drahí mladí a pozývam vás, aby ste boli odvážni vo svojom živote. Povzbudzujem vás, aby ste mali silu ísť „proti prúdu“, keď sa vo vašom srdci s naliehavosťou ozýva volanie, aby ste boli verní vám samým a Ježišovi.

Dnes vás svet potrebuje. Potrebuje veľké ideály, ktoré sú vlastné vašej mladosti a vašim mladíckym snom. Svet, dnes viac ako inokedy, potrebuje mladých plných nádeje a odvahy, ktorí nemajú strach žiť, snívať a hľadať skutočné a hlboké šťastie skrze ktoré Boh prebýva vo vašom srdci. Potrebuje mladých počúvajúcich tento hlas, ktorý ich pozýva k úsiliu, a ktorí sú schopní „námahy a lásky až po utrpenie“, ako to povedala matka Tereza z Kalkaty, dnes svätá. Potrebuje mladých, ktorí v sebe našli odhodlanie a sú schopní darovať svoj vlastný čas a aj seba samých.

Je tu však aj veľmi veľa mladých, ktorí sú „unavení, unudení alebo sklamaní“, alebo tiež mladých, ktorí sa nikdy nenadchli pre nič alebo sú slabí a krehkí. Títo mladí potrebujú iných mladých, potrebujú vás, ktorí vyrozprávajú svoju skúsenosť rečou, ktorá vychádza z konkrétneho života a ukážu im, že existujú aj iné cesty a možnosti. Mladí, ktorí by im pomohli pochopiť, že utekať pred výzvami života nikdy nie je riešením. Mladí, ktorí im ako skutoční učeníci-misionári pomôžu objaviť Ježiša v ich živote a uveriť v neho. Objaviť Ježiša, ktorý ti „nechce ponúknuť nejakú ilúziu“, ale ktorý ti ponúka život, autentický život, svoj život; Ježiš, ktorý obetuje seba samého.

Myslím, moji drahí mladí, že dnes 31. januára 2017 by don Bosco povedal niečo takéto jednoduché, dnešnými slovami, ako vám to povedal aj pápež vo svojom liste: „Nemajte strach… Lepší svet sa vybuduje aj vďaka vám, vďaka vašej snahe o zmenu a vďaka vašej veľkodušnosti. Nemajte strach počúvať Ducha, ktorý váš pozýva k odvážnym rozhodnutiam. Neváhajte, keď vás vaše svedomie žiada pri nasledovaní svojho Učiteľa podstúpiť riziko.“

Želám si z celého srdca, aby ste takými boli, aby ste boli schopní riskovať, keď sa jedná o Ježiša a o jeho Otca vo vašom živote. Nech vám nikdy nechýba jeho prítomnosť skrze Ducha, ktorý je jedinou istotou pre cestu vášho šťastia. Úprimne vás pozdravujem a prajem vám pekný sviatok dona Bosca a neustálu ochranu našej Matky Pomocnice.

      Ángel Fernández Artime, SDB
hlavný predstavený

(zdroj: www.saleziani.sk)


Video s posolstvom hlavného predstaveného v angličtine:

Prvoprijímajúce deti spoznali don Bosca

V poradí už štvrté nedeľné popoludnie pre prvoprijímajúce deti sa nieslo v duchu osláv don Bosca, ktorý považoval deň prvého svätého prijímania za najdôležitejší v živote dieťaťa.

Po úvodnej scénke o sne Janka Bosca z deviatich rokov nasledovali aktivity, pri ktorých deti vedené svojimi animátormi spoznávali rôzne epizódy z detstva dona Bosca. Mohli si pozrieť kúsok filmu z jeho života, pomodliť sa v taliančine, vyskúšať si kaukliarske kúsky ako chodenie na chodúľoch či výrobu ovocného pohára so šľahačkou. Aj viacerí rodičia zostali so svojimi deťmi a so záujmom sledovali aktivity svojich detí alebo len tak popíjali kávu a rozprávali sa medzi sebou.

Na záver sa v scénke predstavila mamka Margita, ktorá pripravila Janka Bosca na jeho prvú sv. spoveď a prvé prijímanie. Po spoločnej fotke a požehnaní dostali deti dve ponuky na február, keď bude pre ne pripravený detský karneval (12.2.) a jarný prímestský tábor (27.2.-2.3.).


Čaká nás týždeň s don Boscom

Originálne rady dona Bosca (Deviatnik na stiahnutie)

Salezián don František Kubovič zostavil netradičný deviatnik, v ktorom nájdete pôvodné texty napísané samotným donom Boscom, dokonca aj s niektorými jeho pôvodnými výrazmi.

„Často sa v našich životoch stretávame s tým, že niekto sa odvoláva na iných čo povedali: „Veď to on povedal…“ Niekedy to platí aj o slovách svätcov. Možno sme nikdy nečítali ich originálne slová – čo a ako povedali, no môže sa stať, že ich myšlienky vytrhneme z kontextu, a vôbec ich nepochopíme. Tento deviatnik k don Bosocvi, ktorý sa nám ponúka je v niečom netradičný. Ponúka priamo niektoré texty od don Bosca z jeho knihy pre mladých „Il giovane provveduto“. Možno sa budú zdať archaické, nemoderné, neaktuálne, ba až staršidelné… Iste, sú poznačené časom ale to vôbec neznižuje ich duchovné posolstvo, ktoré nám don Bosco chcel ponúknuť. Skús si počas deviatich dní predstaviť don Bosca, ako tebe osobne adresuje tieto slová a skús ich premeniť do tvojho života, do tvojich radostí a ťažkostí. Prosme v tomto deviatniku, aby nám don Boscove rady pomohli na ceste stať sa čnostnými a svätými ľuďmi. Aj keď sa to dnes ťažko počúva, nebojme sa priniesť aj nejakú námahu v našom živote. V spolupráci spolu s Božou pomocou sa môžeme stať „dobrými kresťanmi a čestnými občanmi“ .“ (Úvod)

Na stiahnutie vo formáte PDF.

Vyriešili sme ti vianočný darček

Saleziánska spoločenská hra BOSCOPIX už od októbra dostupná aj v sakristii našich dubnických kostolov. Nová a jediná kartová hra svojho druhu nesmie chýbať v domácnosti či stredisku.

boscopix

Boscopix je súbor štyroch zábavných kartových hier, vhodných pre deti aj dospelých. Navyše ňou môžete urobiť radosť spoločenstvu i celej rodine. Hra zahŕňa 8 „pastoračných“ aktivít, ktoré hráča vtiahnu do saleziánskej histórie, spirituality a pedagogiky. Aj vďaka tomu je bohatým zdrojom informácií o saleziánskom diele. Obsahuje 84 obrázkových kariet, ktoré približujú život sv. Jána Bosca, jeho sny, osobnosti spojené s jeho životom a dielom, ale aj spomínanú históriu. Karty pochádzajú z dielne saleziána Martina Poláčka, ktorý svojím kreatívnym spôsobom vykreslil dielo a život dona Bosca i jeho nasledovníkov. Súčasťou je 208 stranová kniha, v ktorej autori vysvetlili obsah a zámer jednotlivých kariet, aj s použitím historického kontextu. Je to originálny a komplexný pohľad na veľké saleziánske dielo a život jeho zakladateľa. Spoločenská hra Boscopix by nemala chýbať vo vašej zbierke.

Viac o tejto hre sa dozviete na stránke www.boscopix.cz.

(zdroj: www.domka.sk)

Don Bosco

Talianský kňaz Ján Bosco žil v Turíne v 19. storočí a venoval sa výchove chudobných a opustených chlapcov. Celý svoj život venoval tomu, aby konkrétnym výchovným úsilím pomohol „uličníkom“ stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi.

Narodil sa v Becchi (Castelnuovo di Asti) 16. augusta 1815 v roľníckej rodine.
Po smrti otca Františka Bosca sa už ako dvojročný stal sirotou a Margita Occhienová ostala na výchovu Antona, Jozefa a Janka sama. S láskavou vytrvalosťou spojenou s neohraničenou vierou Margita ako múdra vychovávateľka vytvorila zo svojej rodiny domácu cirkev.

Becchi, rodisko Don Bosca

Ján už odmala cítil túžbu stať sa kňazom. Rozprával o svojom sne z deviatich rokov, ktorý mu ukázal jeho poslanie: „Buď pokorný, statočný a silný,“ povedala mu vznešená pani žiariaca ako slnko, „to, čo sa teraz deje s týmito vlkmi, ktorí sa menia na baránkov, ty urobíš s mojimi deťmi. Ja ti budem učiteľkou. Príde čas, že všetko pochopíš.“

Už od chlapčenských rokov si Ján začal získavať svojich spolužiakov hrami a kúzlami, ktorým predchádzal tvrdý tréning. Každé jeho vystúpenie sprevádzala práca a modlitba.
Staručký don Calosso ho uviedol do kňazských štúdií, no zároveň sa musel popasovať s mnohými ťažkosťami, dokonca opustiť aj vlastný dom kvôli nezhodám s bratom Antonom, ktorý chcel, aby Ján pracoval na poliach.

Ján ako seminarista v Chieri založil Spolok veselosti, v ktorom boli združení mladíci z mestečka. Za kňaza bol vysvätený v júni v roku 1841. Jeho duchovný vodca don Cafasso mu odporučil, aby si štúdium ešte doplnil v cirkevnom konvikte.

Popritom však don Bosco začal okolo seba zbierať prvých chlapcov a organizoval sviatočné oratórium, ktoré sa spočiatku presúvalo z miesta na miesto, až nakoniec zakotvilo na Valdoccu. Mama Margita, aj keď už bola v pokročilom veku, prijala jeho pozvanie a prišla do Turína, aby mu pomohla s chlapcami. Stala sa pre nich mamou Margitou. Don Bosco začal poskytovať útulok sirotám bez prístrešia. Učil ich práci a láske k Pánovi, spieval, hral a modlil sa s nimi.

Z prvých chlapcov sa stali prví spolupracovníci a začala sa rozvíjať aj jeho výchovná metóda, známa ako preventívny systém. „Buďte s chlapcami, rozumom, vierou a láskavosťou predídete hriechu. Stanete sa svätými a vychovávateľmi svätých. Naši chlapci budú cítiť, že sú milovaní.“ Z prvých spolupracovníkov, aj vďaka pomoci pápeža Pia IX., vznikla kongregácia, ktorá si za svoj cieľ stanovila, že sa bude usilovať o spásu mládeže, a to takým spôsobom, že bude bojovať proti každej chudobe a osvojí si heslo: „Daj mi duše a ostatné si vezmi.“

Mladý Dominik Savio bol prvým ovocím preventívneho systému. Mária Pomocnica, ktorá vždy pomáhala donovi Boscovi v jeho diele, ho obdarila mnohými milosťami, často aj výnimočnými, ba aj peniazmi, ktoré potreboval pre svoje aktivity. Pomohla mu aj pri stavbe baziliky postavenej na jej počesť.

Spolu so svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou založil Inštitút dcér Márie Pomocnice, so svojimi dobrodincami a spolupracujúcimi laikmi zase saleziánskych spolupracovníkov.
Spomedzi množstva aktivít, ktoré vykonal počas svojho života, za osobitnú zmienku stojí jeho misionárska horlivosť a angažovanosť v šírení dobrej tlače, najmä cez saleziánsky vestník Bolettino salesiano.

Don Bosco zomrel zodratý od práce ako 72-ročný dňa 31. januára 1888.

Cirkev mu udelila titul otec a učiteľ mládeže. Pius XI., ktorý ho osobne poznal, ho v roku 1929 vyhlásil za blahoslaveného a na Veľkú noc 1. apríla 1934 za svätého.

(zdroj: www.saleziani.sk/kratky-zivotopis)

Spiritualita ukrytá v logu

Logo Saleziánskej spoločnosti: Don Bosco a saleziáni kráčajú s mladými spolu vo svete.

 

1 – Don Bosco, saleziáni a mladí:

Vidíme schematicky naznačené tri osoby: dospelý, ktorý priateľsky vystiera ruky k dvom mladým, ktorí sú po jeho boku. Je to don Bosco a jeho láska k mladým. Jeho osoba zahŕňa všetkých saleziánskych vychovávateľov, ktorí pokračujú v tomto poslaní.

2 – Saleziánska charizma a preventívny systém:

Tieto prvky možno vidieť v symbole cesty a domu. Skúsenosť oratória dona Bosca bola základom preventívneho systému: výchovné napredovanie (cesta) a rodinný štýl vyjadrený prítomnosťou (dom), obidve charakterizované hodnotami: rozum, viera a láskavosť (tri piliere domu). Pozadie je aj srdce, cez ktoré prechádza písmeno S. Tieto prvky pripomínajú apoštolskú horlivosť, dobrotu, optimizmus a veselosť charizmy inšpirovanej svätým Františkom Saleským.

3 – Aktuálnosť a celosvetový charakter saleziánskej charizmy:

Tieto prvky sú zobrazené na pozadí obrazom, ktorý pripomína celý svet. Saleziánska charizma je platnou odpoveďou na potreby mladých celého sveta. Práve preto je obraz vyjadrený v mnohotvárnej podobe a je inkulturovaný vo svojich typických skutočnostiach.

Pôvodný erb: Da mihi animas et caetera tolle

Erb

 

Tento znak sa po prvý raz objavil v obežnom liste, ktorý rozposlal don Bosco svojim saleziánom 8. decembra 1885. Autorom tohto rehoľného erbu je profesor Boidi.
Žiarivá hviezda, veľká kotva a zapálené srdce znázorňujú tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Postava svätého Františka Saleského vyjadruje patróna Saleziánskej spoločnosti. V spodnej časti je znázornená hora, ktorá označuje samotného zakladateľa dona Bosca (bosco, z tal. hora). Vrchy v pozadí znamenajú vrcholy dokonalosti, ku ktorej majú smerovať členovia Saleziánskej spoločnosti. Palma a vavrín, ktoré sa preplietajú v stonke, obtáčajú znak až do polovice a sú symbolom odmeny, ktorá je vyhradená pre obetavý a čnostný život. Heslo „Da mihi animas et caetera tolle – Daj mi duše a ostatné si vezmi“ vyjadruje ideál každého saleziána.

 

(zdroj: www.saleziani.sk/kto-sme/logo-erb)

Don Bosco a jeho výchovný systém

Svätý Ján Bosco bol mimoriadny vychovávateľ. Jeho bystrá inteligencia, citlivý zmysel a hlboká spiritualita ho viedli k vytvoreniu systému výchovy, ktorý rozvíja celú osobu – telo, srdce, myseľ a ducha. Tento systém uprednostňuje rast a slobodu a chlapca dáva do centra celého výchovného diela.

Aby odlíšil svoju metódu od represívneho systému, ktorý prevládal v 19. storočí v Taliansku, nazval svoju vlastnú metódu preventívny systém – pretože ním hľadal spôsob, ako predísť nevyhnutným trestom, a to tým, že chlapca umiestnil do prostredia, kde je povzbudzovaný, aby zo seba vydal to najlepšie, čo v ňom je. Je to prístup príbuzenský, priateľský a z hľadiska výchovy integrálny.

„Ťahá von“ (vychováva) to najlepšie, čo drieme v chlapcovi, povzbudzuje ho ku kompletnému a plnému vyjadreniu seba, pomáha mu nadobudnúť návyky, ktoré ho vedú k výberu toho, čo je dobré, zdravé, radostné a necháva v ňom rásť život. Preventívny systém podľa dona Bosca spočíva v troch základných princípoch: rozum, náboženstvo (viera), láskavosť.

Valdocco, miesto, kde Don Bosco vychovával chlapcov

 

Rozum

Rozum je bez pochýb jedným z pilierov formačného úsilia a výchovného prostredia dona Bosca. On musí viesť činnosť a pocity vychovávateľov, tiež skúsenosti a to, čo sa ponúka mladým. Cieľom je formovať slobodné a zrelé osobnosti. Rozum učí, ako ponúkať žiadané požiadavky a príkazy pravidiel, ale zvlášť ukazuje, aké dôležité je pri vysvetľovaní zmyslu každej voľby klásť dôraz na rozum. Pochvala, napomínanie, odmena i trest majú iba výchovnú funkciu, ak sa používajú rozumne a s pokojom. Chlapec sa učí uvažovať kriticky, pokojne hodnotiť problémy a hľadieť na ne z rôznych perspektív tak, aby prekonal každú formu mentálnej uzavretosti a egoizmu. Dôvody druhej osoby sú prijímané a neskúmajú sa s antipatiou. Nadšenie a ťažkosti, výbuchy vášní a náboženské pocity sa spracúvajú s vyváženosťou, teda ovládajú sa a korigujú. Riadiaca činnosť rozumu zasahuje do celého života chlapca: rekreácia, štúdium, práca, odpočinok, stravovanie, veselosť. Ale chlapec sa pri donovi Boscovi vyformoval k používaniu rozumu aj poúčaním, odovzdávaním hodnôt, ktoré osvetľujú myseľ a povznášajú myšlienky.

Náboženstvo (viera)

Podstatným a neodmysliteľným prvkom výchovného systému dona Bosca je náboženstvo. Odvoláva sa na najhlbšie zdroje chlapca, na jeho smäd po dokonalosti, na jeho vrodenú veľkodušnosť. Model človeka, ktorý má don Bosco na mysli, musí byť charakterizovaný jednoduchou a radostnou vierou v Boha, v Ježiša Krista, a musí sa odvolávať na evanjeliové posolstvo pri formovaní svedomia. Neváha ponúknuť svätosť ako cieľ pre všetkých. V rôznych prostrediach jeho formačnej ponuky sa teda uprednostňujú náboženské prvky: ohlasovanie Božieho slova, spontánne praktizovanie modlitby a sviatostí, štúdium katechizmu, charitatívna veselá služba, duchovné súťaženie, ktoré dáva prostrediu oratória typický tón. Pedagogika dona Bosca sa ukazuje ako víťazná, pretože sa opiera o vnútornú formáciu a duchovné zakorenenie motivácií. Vie vyžarovať chuť duchovného života. Tým, že umožňuje nasledovať cestu vnútorného očistenia a vytvára napätie smerom k dobru, don Bosco stvárňuje slobodné a očarujúce osobnosti. Srdce zmenené a posilnené kresťanskou láskou sa stáva plodným prameňom náboženskej a civilnej pracovitosti a prameňom mnohých povolaní pre Cirkev a spoločnosť.

Láskavosť

Láskavosť je syntéza a opora výchovnej metódy, akoby kĺb výchovnej metódy v oratóriu. V tomto slove don Bosco naznačuje vnútorné motivácie, ktoré musia hýbať vychovávateľom, jeho spôsob priblíženia sa k mladým, metódu a štýl jeho konania. Referenčným vzorom je svätý František Saleský, majster kresťanského humanizmu. Kresťanská láskavosť a úprimná láska musia pohýnať ako prvé, skôr ako vychovávateľské povolanie. Don Bosco bol presvedčený, že vychovávať je predovšetkým poslanie a že až na druhom mieste je povolanie. Od tohto vnímania sa odvíjajú typické postoje saleziánskeho vychovávateľa, ktoré vyjadrujú pevnú a zároveň nežnú lásku. Vychovávaný ju vníma ako:

  1. sympatické vnímanie sveta mladých, jeho výrazových spôsobov, chutí
  2. dobré prijatie, láskavé spôsoby, dobrota, dobrotivosť, trpezlivosť a tolerancia
  3. konkrétne prejavy dôvery a náklonnosti s praktickými odpoveďami na všetky potreba chlapca

Láskavosť si od vychovávateľa vyžaduje trvalú prácu na sebe a veľkú citovú vyrovnanosť. Táto láskavosť zároveň predstavuje aj ideál, ku ktorému sa formuje srdce a štýl života mladých.

(zdroj: www.saleziani.sk/vychovny-system/preventivny-system)