Chlapčenská chatovačka

Písal sa dátum 5.8. roku Pána 2021 keď sa v poobedňajších hodinách za daždivého počasia skupina 16 odvážnych chlapcov – pážat pod vedením 8 animátorov – rytierov, z poverenia pápeža, vydala na 4 – dňovú cestu na oslobodenie Jeruzalema. Pridali sa do rytierskych rádov a spoločne sa z nich stali Križiaci. Počas týchto dní sa z pážat stali panoši a nakoniec si všetci zaslúžili právo byť pasovaní na rytiera.

No na tejto ceste museli prekonať prekážky, pri ktorých museli ukázať fyzickú zdatnosť, zručnosť so zachádzaním s rôznymi druhmi zbraní či preukázať, že majú rytierske cnosti – odvahu, česť, vieru a spravodlivosť. Spoločne sme zažili rôzne hry, pripravovali sme si raňajky, zúčastnili sa nočnej hry, dokonca prežili aj nočný prepad nepriateľskej útočnej jednotky Saracénov.

A nakoniec naše putovanie bolo zakončené drsnou, krvavou a dlhotrvajúcou bitkou so Saracénmi, pri ktorej sa nám podarilo oslobodiť nášho zajatého dôstojníka. Taktiež sa nám podarilo strhnúť nepriateľskú vlajku a nahradiť ju našou. Nakoniec sa nám spoločnými silami podarilo zajať nepriateľských vojakov. No nenechali sme si ich v zajatí ale podpísali sme s nimi mierovú dohodu ktorá ukončila všetky bitky medzi našimi národmi.

Nasledovala zaslúžený odpočinok, kvíz z rôznych oblastí, no hlavne z prostredia našich rádov. No a ako to už býva zvykom, mali sme aj obľúbený Bobáš a Bobavko 😊. V posledný deň našej výpravy sme si pokojne zahrali obľúbený airsoft, upratali chatu a šťastní a zdraví sme sa vrátili domov.

Vďaka našim saleziánom za zastrešenie tohto tábora, rodinám ktoré nám pomohli s varenou stravou, rodičom s dopravou na a z chaty, animátorom a hlavne Pánu Bohu ktorý celý čas stál pri nás a ochraňoval nás.

Ďakujeme a tešíme sa znova o rok.

autor: Lukáš Rajec

Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

Dubnická mariánska púť s návštevou z Azerbajdžanu

V dňoch 6.-8. septembra sa v dubnickej farnosti konala mariánska púť, ktorá má v našom meste naozaj silnú tradíciu. Pred dvomi rokmi sme si pripomenuli už 275. výročie začiatku pútí.

Piatkovú sv. omšu celebroval niekdajší správca farnosti don Marián Valábek, SDB, ktorý sa dlhé roky venuje sprevádzaniu snúbencov, či riešeniu problémov a kríz manželov a rodín.

Po svätej omši bolo pre prítomných pripravené divadelné predstavenie pod taktovkou don Antona Červeňa reflektujúce pohľad dnešnej mládeže na vieru, na jej prežívanie v minulom režime, či v iných zemepisných šírkach a dĺžkach.

Hlavným celebrantom sobotňajšej svätej omše bol biskup Mons. Vladimír Fekete, SDB, ktorý v súčasnosti pôsobí ako apoštolský prefekt Azerbajdžanu. V homílii okrem spomienky na príchod slaeziánov do Dubnice nad Váhom povzbudil veriacich k hľadaniu osobného šťastia. Pripomenul, že ho je možné nájsť až vtedy, keď sa naplno odovzdáme Božiemu zámeru, ktorý s nami má. „Osobne som presvedčený, že každý náš krok smerom k Pánu Bohu alebo k Panne Márii, každá námaha a obeta s tým spojená je akousi výzvou pre Pána Boha, aby nás požehnával. On sa vo svojej štedrosti predbehnúť nenechá a ak sme my ochotní a schopní zrieknuť sa svojho pohodlia, priniesť nejakú obetu, každý takýto maličký krôčik z našej strany prináša a ponúka ako odpoveď Božiu milosť,“ priblížil don Fekete, ktorý v Azerbajdžane pôsobí už 10 rokov a je zároveň prvým slovenským saleziánom, ktorý bol menovaný na biskupskú hodnosť. Jeho príhovor zo sv. omše nájdete tu: https://youtu.be/9rX_jNw5Hs0

Po slávnostnej svätej omši sa konala procesia k soche Panny Márie na Námestie Matice slovenskej. Vo večerných hodinách bola v Kostole sv. Jakuba príležitosť modlitby chvál.

Posledný deň púte začal slávnostnou sv. omšou o 10-tej hodine, ktorú celebroval don Anton Červeň. Počas nej sa prítomným prihovoril najskôr cez paradoxy dnešnej doby, apeloval na dôležitosť krížov v našich domovoch, na obnovu čistoty srdca, no venoval sa aj nenahraditeľnosti lásky matky. Jeho príhovor zo sv. omše nájdete tu: https://youtu.be/ZeMrAQWa_fg

Poslednou časťou púte bolo otvorenie oratória v Katolíckom dome.

Je to veľmi krásna tradícia, kde sa ľudia naozaj storočia prichádzajú modliť a uvedomujú si, že sme pútnici nielen tu, v chrámoch, ale že sme aj pútnikmi do nebeského kráľovstva. Sme vďační, že to všetko mohlo prebehnúť v pokoji. Aj ľudí bolo veľa a myslím, že radi chodia a tešia sa, že môžu osláviť Nebeskú Matku a viac sa priblížiť k Pánu Bohu,“ priblížil správca farnosti don Marián Bielik, SDB. „Tento rok sme si chceli pripomenúť výročie 50 rokov saleziánov v Dubnici nad Váhom. Tak so všetkou vďačnosťou, ale aj s pokorou a s tým, že Boh tu cez nás chcel aj chce mladým niečo povedať,“ dodal.

autor: Mária Badačová

Do Dubnice prišla nová sestra

Čaute, ja som sestra Lamiya. Áno, áno v mojom mene je aj mäkké aj tvrdé i. Mám 27 rokov. Som 2 roky šťastná sestra salezianka. Pochádzam z Azerbajdžanu z hlavne mesta Baku. Na Slovensku som už 8,5 roka. Slovenčina mi celkom ide ale predsa občas zbadáte chýbyčky krásy. Mám rada šport, v podstate každý. Rada sa vozim na kolobežke a natáčam videjka. Veľmi sa teším na Dubnicu, na sestry, bratov a všetkých ľudí s ktorými sa zoznamim. Verim že spolu zažijeme veľa krásnych chvíľ. Do skorého videnia.

DUCHOVNÁ OBNOVA KAŤÁK, SEPTEMBER 2018/2019

Práca v skupinkách

 1. Čo ma najviac oslovilo z kázne o. Sedláčka? Prečo?Hanba je pre mňa chybou a chyba hanbou – citlivosť

  Existuje bolesť bez zmyslu, ale nie zmysel bez bolesti – vydržať

  Ideme k lepšiemu – nádej, snaha

  Výpovede chalpcov z knihy, všetko sa deje pre niečo.

  Čo je v našom živote také, čo v nás mení zranenie na dobro?

  Osobnosť kňaza je dôležitá.

  Odpustenie príde, neboj sa.

  Mnoho ľudí bolo osobne dotknutých kázňou.

 2. Aké vlastnosti by mal mať dobrý otec a mama?Odpúšťajúci

  Milujúci

  Dôvera v dieťa

  Počúvať

  Učiť sa od Nebeského Otca a Matky Márie

  Ako v Božskej Trojici tak v manželskej dvojici

  Prijímať sa v nedokonalosti

  Rásť

  Muž a žena v plnosti (lim→∞)

  Obetavosť

  Nerobiť rozdiel medz súrodencami

  Jednota, Držať spolu ako rodičia

  Mať čas pre dieťa

  Hravosť

  Úprimnosť

  Tvorivosť

  Komunikatívnosť

  Povzbudenie II

  Záujem II

  Vedia poradiť

  Láskavosť II

  Pravidlá, mať určené hranice

  Napomenutie

  Pochopenie II

  Vzor

  Dobre variť

  Sloboda

 3. Pred čím má strach dnešný mladý človek? Čo by ste mu poradili pre zdravé citové dospievanie?

Strach z...

Škola

Sklamanie

Nepochopenie II

Záväzky II

Zodpovednosť II

Odsúdenie II

Neprijatie II (stav, chyby, viera)

Odmietnutie

Neúspech, zlyhanie

Zlyhanie ako otec, manžel

Strata priateľa

Hlad

Rodičia II

Výsmech II

Vkročiť do nového III

Rozhodnutie

Presadiť sa

Hanba II

Samota

Zmeny

Straty

Poradil/ poradila by som…

Mať duchovné vedenie III

Nebyť na to sám, spoločenstvo II

Modlitba, adorácia

Sebazápor

Mať odvahu II

Nájsť povzbudenie

Poznať pravdu

Učiť sa z vlastných chýb a z chýb ostatných

Hľadieť na sebe pozitívne- nie však egoisticky

Ísť si za cieľom, mať svoje sny II

Nepočúvať ohováranie

 

Prednášku, ktorá nasledovala po práci v skupinkách nájdete na FB :)

Logo Dubnickej Panny Márie

 

Nové logo obsahuje tri hlavné prvky:

 1. nežný dotyk malého Ježiška, ktorý hladí svoju Matku;
 2. písmeno „S“ v šatách Panny Márie;
 3. mušľa sv. Jakuba Staršieho, patróna farského kostola.

Nežný dotyk

Súsošie Dubnickej Madony s Dieťaťom robí výnimočným gesto Božieho Syna, ktorý pravou rukou nežne hladí tvár svojej Matky. História tejto sochy siaha až do 17. stor., kedy bola umiestnená v kaplnke Trenčianskeho hradu, neskôr v kaplnke dubnického kaštieľa a nakoniec bola darovaná farskému kostolu. Keď jedného dňa, v roku 1742, manželka grófa Ilešháziho uvidela v kostole starú a poškodenú sochu Panny Márie, chcela ju z chrámu odstrániť a namiesto nej spraviť inú. Následne sa grófke Panna Mária tri noci vo videní zjavovala, po čom nemohla zaspať. Grófka pochopila, že Panna Mária si praje, aby táto socha zostala v kostole. Obliekla ju do „prevzácnych šiat“ a dala jej berlu a korunu. Od tej doby rastie úcta k Dubnickej Panne Márii i milosti, ktoré rozdáva pútnikom. Od roku 1747 do roku 1779 je vo farskej kronike zaznamenaných vyše 250 zázračných „dotykov“ vo forme uzdravení a mimoriadnych udalostí, ktoré pokračujú dodnes, o čom svedčia aj početné ďakovné tabuľky v lurdskej jaskynke pri kostole.

Písmeno „S“

Toto písmeno, ukryté v logu Dubnickej Panny Márie, nesie v sebe dvojaký význam. Symbolizuje cestu pútnika a zároveň rehoľu saleziánov, ktorým bolo toto pútnické miesto zverené. Pripomína tiež, že my všetci sme na ceste, na ktorej nás materinsky vedie za ruku naša Matka. Jej životnú cestu vnímame zvlášť cez modlitbu ruženca, kde nám je blízka cez tajomstvá radosti, bolesti, svetla a slávy, ktoré nás učí prežívať spolu s jej Synom. Písmeno „S“ je aj súčasťou loga Saleziánov dona Bosca. Vytvára cestu, po ktorej kráčajú tri postavy, predstavujúce, okrem iného, biblickú ikonu emauzských učeníkov, ku ktorým sa priblížil Ježiš, aby premenil ich sklamanie na veľkú radosť (Lk 24, 13-35). Don Bosco, podľa príkladu Dobrého Pastiera a vedený Pannou Máriou, tiež sprevádzal mladých na ich životnej ceste a chcel, aby saleziánska rodina pokračovala v tomto delikátnom poslaní. Preto saleziáni v Dubnici nad Váhom už takmer 50 rokov ponúkajú celej farnosti, ale najmä mladým, svoju otcovskú, bratskú a priateľskú prítomnosť na ich životnej ceste.

Mušľa

Pôvod svätojakubskej mušle pochádza z legiend, pri ktorých bol vždy niekto zázračne zachránený. Podľa jednej z nich istý portugalský rytier stál v blízkosti prístaviska, kde kotvila loď, ktorá priviezla ostatky svätého Jakuba do Španielska. Keď jeho kôň videl zvláštne trblietajúce svetlo, ktoré dopadalo z hviezd na apoštola, bol z pohľadu tak vydesený, že skočil do vody a vzal so sebou do hlbín aj rytiera. Toho sa však podarilo zachrániť a vytiahnuť na palubu. Záchranári boli plní úžasu, keď videli, že jeho telo bolo celkom pokryté mušľami. A kto bol vlastne svätý Jakub? Patrón dubnického farského kostola bol brat apoštola Jána a spolu s apoštolom Petrom tvorili trojicu najbližších učeníkov Pána Ježiša. Má tiež prívlastok „Starší“, aby sa odlíšil od druhého apoštola Jakuba „Mladšieho“, ktorý bol Ježišovým bratrancom a prvým biskupom Jeruzalema. Meno sv. Jakuba je spojené najmä s jedným z najväčších pútnických miest na svete – Santiago de Compostela – a so symbolom mušle, ktorá už oddávna patrí spolu s palicou k výbave pútnika a zároveň aj označuje svätojakubskú cestu, ktorá je rozšírená po celej Európe a siaha aj na Slovensko.

Logo, ktorého autormi sú traja grafici, chce vďaka svojej modernej podobe ponúknuť všetkým pútnikom z blízka i ďaleka bohatsvo, ktoré sa ukrýva v dubnickom Kostole sv. Jakuba na hlavnom oltári, kde cez Pannu Máriu môže každý aj dnes zažiť Boží dotyk, ktorý trvá.

Oslava Panny Márie Pomocnice v saleziánskej záhrade bola ochutnávkou raja

Najbližšia nedeľa k sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov (24. máj), ktorú si saleziánska rodina uctieva ako svoju hlavnú patrónku, patrí už tradične oslave nebeskej Matky v záhrade u saleziánov. Tento rok vyše 250 ľudí využilo nádherný slnečný deň na budovanie spoločenstva v rodinnej atmosfére, a to symbolicky na slávnosť  Najsvätejšej Trojice.

Celé popoludnie sa nieslo v myšlienke stavby Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorú postavil don Bosco v Turíne na Valdoccu presne pred 150 rokmi. Najprv na originálnom pódiu záhradnej pivnice vystúpili deti s hudobnými, tanečnými a akrobatickými číslami doplnenými o vtipnú scénku. Medzi jednotlivými číslami sa diváci mohli dozvedieť aj niektoré zaujímavosti o bazilike, ktorá ukrýva 7 metrový obraz Panny Márie, 52 druhov mramoru, či niekoľko tisíc vzácnych relikvií.

Po kultúrnom programe si každý našiel svoje miesto. Deti na 8 stanoviskách cez rôzne aktivity stavali baziliku a okrem toho bol pre nich prichystaný nafukovací hrad a gladiátorský ring. Dospelí si zatiaľ pochutnávali na špízoch, kávičke a koláčikoch. Prekvapením bola torta vo forme turínskej baziliky a odznačiky s novým logom dubnickej Panny Márie. Na záver otec direktor don Pavol Piatrov zahral pieseň Salve Regina a všetkým prítomným udelil don Boscove požehnanie Panny Márie Pomocnice.

„Okolo druhej prišla čierňava a hrozila búrka. Reku, ak toto začne liať, tak máme po akcií. Ale nakoniec nás to obišlo a bolo luxusne. Môžeme zažiť rôzne situácie, kedy v živote hrozia „búrky“. A hľadá sa východisko. Bezpečie. Poznal to aj don Bosco. Mal osobnú skúsenosť s Pomocnicou. Preto tak zanietene odporúčal zverovať sa jej mocnému príhovoru. Toto nedeľné popoludnie bolo pre mňa aj časom prekvapení. Najmä krásnych. Z ľudí, ktorí prišli pomôcť, nachystať, priniesť… To sú také malé veľké zázraky. Don Bosco hovorieval, že každého, kto prekročí prah saleziánskeho domu, si Panna Mária berie tak špeciálne pod svoj ochranný plášť. U niektorých mladých, ktorí náš prah prekročili pomerne nedávno, je táto don Boscova skúsenosť až hmatateľná.“ (don Pavol Piatrov)
(text: Peter Štellmach SDB; foto: Veronika Jankechová)

Predstavujeme vám nové logo Dubnickej Panny Márie

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie, ktorú si v Dubnici ľudia už vyše 275 rokov s veľkou láskou uctievajú a k nej putujú. Práve preto sa saleziáni rozhodli zviditeľniť toto pútnické miesto aj cez nové logo, ktoré vstupuje do platnosti symbolicky na slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 

Nové logo obsahuje tri hlavné prvky:

 1. nežný dotyk malého Ježiška, ktorý hladí svoju Matku;
 2. písmeno „S“ v šatách Panny Márie;
 3. mušľa sv. Jakuba Staršieho, patróna farského kostola.

Nežný dotyk

Súsošie Dubnickej Madony s Dieťaťom robí výnimočným gesto Božieho Syna, ktorý pravou rukou nežne hladí tvár svojej Matky. História tejto sochy siaha až do 17. stor., kedy bola umiestnená v kaplnke Trenčianskeho hradu, neskôr v kaplnke dubnického kaštieľa a nakoniec bola darovaná farskému kostolu. Keď jedného dňa, v roku 1742, manželka grófa Ilešháziho uvidela v kostole starú a poškodenú sochu Panny Márie, chcela ju z chrámu odstrániť a namiesto nej spraviť inú. Následne sa grófke Panna Mária tri noci vo videní zjavovala, po čom nemohla zaspať. Grófka pochopila, že Panna Mária si praje, aby táto socha zostala v kostole. Obliekla ju do „prevzácnych šiat“ a dala jej berlu a korunu. Od tej doby rastie úcta k Dubnickej Panne Márii i milosti, ktoré rozdáva pútnikom. Od roku 1747 do roku 1779 je vo farskej kronike zaznamenaných vyše 250 zázračných „dotykov“ vo forme uzdravení a mimoriadnych udalostí, ktoré pokračujú dodnes, o čom svedčia aj početné ďakovné tabuľky v lurdskej jaskynke pri kostole.

Písmeno „S“

Toto písmeno, ukryté v logu Dubnickej Panny Márie, nesie v sebe dvojaký význam. Symbolizuje cestu pútnika a zároveň rehoľu saleziánov, ktorým bolo toto pútnické miesto zverené. Pripomína tiež, že my všetci sme na ceste, na ktorej nás materinsky vedie za ruku naša Matka. Jej životnú cestu vnímame zvlášť cez modlitbu ruženca, kde nám je blízka cez tajomstvá radosti, bolesti, svetla a slávy, ktoré nás učí prežívať spolu s jej Synom. Písmeno „S“ je aj súčasťou loga Saleziánov dona Bosca. Vytvára cestu, po ktorej kráčajú tri postavy, predstavujúce, okrem iného, biblickú ikonu emauzských učeníkov, ku ktorým sa priblížil Ježiš, aby premenil ich sklamanie na veľkú radosť (Lk 24, 13-35). Don Bosco, podľa príkladu Dobrého Pastiera a vedený Pannou Máriou, tiež sprevádzal mladých na ich životnej ceste a chcel, aby saleziánska rodina pokračovala v tomto delikátnom poslaní. Preto saleziáni v Dubnici nad Váhom už takmer 50 rokov ponúkajú celej farnosti, ale najmä mladým, svoju otcovskú, bratskú a priateľskú prítomnosť na ich životnej ceste.

Mušľa

Pôvod svätojakubskej mušle pochádza z legiend, pri ktorých bol vždy niekto zázračne zachránený. Podľa jednej z nich istý portugalský rytier stál v blízkosti prístaviska, kde kotvila loď, ktorá priviezla ostatky svätého Jakuba do Španielska. Keď jeho kôň videl zvláštne trblietajúce svetlo, ktoré dopadalo z hviezd na apoštola, bol z pohľadu tak vydesený, že skočil do vody a vzal so sebou do hlbín aj rytiera. Toho sa však podarilo zachrániť a vytiahnuť na palubu. Záchranári boli plní úžasu, keď videli, že jeho telo bolo celkom pokryté mušľami. A kto bol vlastne svätý Jakub? Patrón dubnického farského kostola bol brat apoštola Jána a spolu s apoštolom Petrom tvorili trojicu najbližších učeníkov Pána Ježiša. Má tiež prívlastok „Starší“, aby sa odlíšil od druhého apoštola Jakuba „Mladšieho“, ktorý bol Ježišovým bratrancom a prvým biskupom Jeruzalema. Meno sv. Jakuba je spojené najmä s jedným z najväčších pútnických miest na svete – Santiago de Compostela – a so symbolom mušle, ktorá už oddávna patrí spolu s palicou k výbave pútnika a zároveň aj označuje svätojakubskú cestu, ktorá je rozšírená po celej Európe a siaha aj na Slovensko.

Logo, ktorého autormi sú traja grafici, chce vďaka svojej modernej podobe ponúknuť všetkým pútnikom z blízka i ďaleka bohatsvo, ktoré sa ukrýva v dubnickom Kostole sv. Jakuba na hlavnom oltári, kde cez Pannu Máriu môže každý aj dnes zažiť Boží dotyk, ktorý trvá.

Panna Mária Pomocnica pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala tu na zemi“ (Liturgia hodín).

Saleziánska rodina, verná duchu a poslaniu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať materinskou prítomnosťou Panny Márie a tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie od kedy ju don Bosco postavil, prichádza vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlavný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnejšia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton Červeň, direktor filozofického študentátu v Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či „v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spomenul svoje osobné zážitky s Máriou a povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. Saleziáni spolupracovníci prichystali chlebíčky so salámkou, ako to zvykol robievať don Bosco.

(text: don Peter Štellmach SDB; foto: Mária Badačová, ANS)