Spiritualita ukrytá v logu

Logo Saleziánskej spoločnosti: Don Bosco a saleziáni kráčajú s mladými spolu vo svete.

 

1 – Don Bosco, saleziáni a mladí:

Vidíme schematicky naznačené tri osoby: dospelý, ktorý priateľsky vystiera ruky k dvom mladým, ktorí sú po jeho boku. Je to don Bosco a jeho láska k mladým. Jeho osoba zahŕňa všetkých saleziánskych vychovávateľov, ktorí pokračujú v tomto poslaní.

2 – Saleziánska charizma a preventívny systém:

Tieto prvky možno vidieť v symbole cesty a domu. Skúsenosť oratória dona Bosca bola základom preventívneho systému: výchovné napredovanie (cesta) a rodinný štýl vyjadrený prítomnosťou (dom), obidve charakterizované hodnotami: rozum, viera a láskavosť (tri piliere domu). Pozadie je aj srdce, cez ktoré prechádza písmeno S. Tieto prvky pripomínajú apoštolskú horlivosť, dobrotu, optimizmus a veselosť charizmy inšpirovanej svätým Františkom Saleským.

3 – Aktuálnosť a celosvetový charakter saleziánskej charizmy:

Tieto prvky sú zobrazené na pozadí obrazom, ktorý pripomína celý svet. Saleziánska charizma je platnou odpoveďou na potreby mladých celého sveta. Práve preto je obraz vyjadrený v mnohotvárnej podobe a je inkulturovaný vo svojich typických skutočnostiach.

Pôvodný erb: Da mihi animas et caetera tolle

Erb

 

Tento znak sa po prvý raz objavil v obežnom liste, ktorý rozposlal don Bosco svojim saleziánom 8. decembra 1885. Autorom tohto rehoľného erbu je profesor Boidi.
Žiarivá hviezda, veľká kotva a zapálené srdce znázorňujú tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Postava svätého Františka Saleského vyjadruje patróna Saleziánskej spoločnosti. V spodnej časti je znázornená hora, ktorá označuje samotného zakladateľa dona Bosca (bosco, z tal. hora). Vrchy v pozadí znamenajú vrcholy dokonalosti, ku ktorej majú smerovať členovia Saleziánskej spoločnosti. Palma a vavrín, ktoré sa preplietajú v stonke, obtáčajú znak až do polovice a sú symbolom odmeny, ktorá je vyhradená pre obetavý a čnostný život. Heslo „Da mihi animas et caetera tolle – Daj mi duše a ostatné si vezmi“ vyjadruje ideál každého saleziána.

 

(zdroj: www.saleziani.sk/kto-sme/logo-erb)