Tretie celoslovenské stretnutie členov ADMY v Prešove

Aj v tomto roku sa združenie ADMA na Slovensku stretlo prvý septembrový víkend pod vedením don Pavla Gracha v Prešove.

Zúčastnila sa ho aj saleziánska Gabika Bauerová, ktorá je delegátkou strediska v Dubnici nad Váhom.

Téma stretnutia „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,“ obsahovala informácie o rôznych prejavoch úcty a lásky k Božej matke počas stáročí, o ktorých písali mnohí svätci, aj duchovní Otcovia.

Členovia ADMY sa zároveň aj duchovne pripravovali na návštevu sv. otca Františka na Slovensku.

Duchovné cvičena dubnickej ADMY

V dňoch 16-19. septembra sa členovia združenia ADMA v Dubnici nad Váhom zúčastnili duchovných cvičení pod vedením don Petra Bicáka v exercičnom dome Skalka. Obsahom témy „Urobte všetko, čo Vám povie,“ bola Božia Láska

k nám a naša láska k  Bohu.  „Najviac ma oslovila myšlienka, že môj duch oživuje dušu, moja duša oživuje telo. Sme povolaní, aby sme celý život prežívali v láske,“ zhodnotila duchovné cvičenia jedna z účastníčok.

Historická oslava

25. mája 2019 sa v Dubnici nad Váhom konala oslava 150. výročia založenia Združenia Márie Pomocnice – ADMA.

Toto stretnutie bolo zároveň prvým spoločným stretnutím členov ADMY, ktorého sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých ADMAckých stredísk. Oslavu začali sv. omšou, ktorej predsedal slovenský saleziánsky provinciál don Jozef Ižold. V slávnostnom príhovore delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach zúčastnených povzbudil, aby objavovali a spoznávali Pannu Máriu ako tú, ktorá má skromné srdce, ktorá pomáha a ochraňuje. Tiež prítomným povedal, aby don Bosca poznávali cez jeho úctu k Panne Márii. Celý príhovor si môžete vypočuť tu.

„Don Bosco sníval, aby tu boli laici, rodiny, ktoré by šírili a uctievali Pannu Máriu Pomocnicu.“ Týmito slovami v krátkosti definoval hlavné poslanie ADMY.

Oslava pokračovala krátkym programom v Katolíckom dome, kde sa prítomným prihovoril don Jozef Ižold, provinciálka saleziánok sestra Monika Skalová a don Ján Zauška, ktorý inicioval myšlienku obnovy ADMY po páde komunizmu. Program pokračoval krátkym divadlom z dielne don Piatrova, ktorý spolu s hercami z dubnického strediska nacvičili „Nebeskú párty“.

Po chutnom guláši od dubnických saleziánov spolupracovníkov bol čas na vzájomné spoznanie sa. Záver patril zjednoteniu sa v spoločnej animovanej modlitbe ruženca.

ADMA na Slovensku pôsobí od roku 1996 v piatich mestách: Prešov, Michalovce, Námestovo, Dubnica nad Váhom, a najnovšie aj v Banskej Bystrici.

Klára Kubištelová

Foto: Mária Badačová, Vladimír Siekel

Na púti v Turíne bola zastúpená aj Dubnická ADMA

Púte k don Boscovi pri príležitosti 150. výročia združenia ADMA sa zúčastnili aj členovia z nášho dubnického strediska. Rozprávali sme sa s jej predsedníčkou Zuzanou Čepelovou  o zážitkoch z púte,  správach o združení a veľkých oslavách, ktoré čakajú aj samotné Slovensko a to konkrétne u nás v Dubnici nad Váhom.

Prečo práve do Talianska- Turín, Valdocco a iné miesta?

ADMA ( združenie Márie Pomocnice) práve v tomto roku 18. apríla oslávila jubileum, 150 rokov. Kandidáti, ktorí  absolvovali dostatočnú prípravu mohli vstúpiť do ADMY a kde inde ako na Valdoccu, mieste tak kľúčovom v don Boscovom živote?

Samozrejme predchádzali tomu veľké prípravy, ale s Božou pomocou aj pomocou sestier saleziánok Gabiky, Helenky, Moniky, členov z Michaloviec a s duchovnou podporou don Pavla Gracha sa 2.5.2019 vo večerných hodinách začala naša púť do Turína k don Boscovi.

Ako členovia ADMY zo Slovenska mali ste aj nejaké predstavy o tejto ceste?

Človek môže ísť na cestu ako tulák, ako turista, ako pútnik. Vybrali sme a ako pútnici, mali sme cieľ, ktorý sme chceli aj dosiahnuť. Spolu nás bolo 42 členov. Hlavným bodom pute boli už spomínané prísľuby našich  nových členov.

Pri tejto príležitosti sme radi putovali na miesta, kde prežil detstvo sv. Ján Bosco aj sv. Dominik Sávio, ktorých životopisy nám priblížil don Pavol. Poukázal, že Boh si vyberá obyčajných ľudí, vyvolil si aj don Bosca.

Navštívili sme  Colle don Bosco, Mondonio, Castelnuovo, pozreli centrum Turína- Turínske plátno a hoci niektorí tieto miesta navštívili po prvý krát

životopis don Bosca nebol nikomu neznámy.

Kto teda skladal prísľuby a čo sprevádzalo túto udalosť?

Pondelok 6. mája celá saleziánska rodina oslavuje sviatok sv. Dominika Sávia.

Na naše veľké prekvapenie prišiel aj don Peter Štellmach, rodák z Banskej Bystrice pôsobiaci aj v Dubnici nad Váhom.

Po homílii naši kandidáti: Margita Stankovičová, Štefan Stankovič, Veronika Ivanková, Kvetka Vašková, Anna a Jaroslav Jenisoví, Janka Schvarzová a Jana Hubačová práve v tento sviatok na Valdoccu zložili prísľuby, obdržali  pravidlá, preukaz a odznak. Zaviazali sa k úcte k Eucharistii a k Panne Márii. Panna Mária  je pre nás Matka a učiteľka, máme sa od nej učiť, ale aj prosiť. Slávnostnú sv. omšu  nám svojim spevom okrášlila kantorka Veronika. Boli tu prítomní aj ASC. Po sv. omši sme mali spoločný obed a čas na chvíle strávené spolu, ale aj s našim Štellom .

Takže sta sa ako ADMA rozrástli, ako vyzeráte v číslach?

ADMA sa nám rozrástla o osem členov. Dnes má ADMA na Slovensku 115 členov v 4 strediskách- Michalovce, Dubnica nad Váhom, Prešov a Námestovo. Ďalšie stredisko postupne vzniká v Banskej Bystrici, členovia sa chystajú požiadať o schválenie.

Na celom svete sa ADMA naďalej rozširuje, ako nás informoval prezident ADMY Renato Valera. Za posledný mesiac dostali 5 žiadostí od nových skupín.

Stretli ste sa teda aj s vaším prezidentom v rámci celého sveta, aké to pre vás bolo?

Aby prekvapení nebolo málo, prišiel nás pozdraviť aj prezident ADMY- Renato Valera, priniesol pozdrav od don Cameroniho. Veľmi sa potešil, že sme prišli. Renato je 1,5 roka v tejto službe. V krátkom rozhovore nám povedal svoje zistenie, že každá skupina rôznym spôsobom uskutočňuje charizmu. Všetky skupiny sú spojené okolo dvoch stĺpov. Uistil nás, že 18. apríla, v deň nášho výročia, sa modlili za všetkých členov.

Ďalej nás povzbudil, že treba mať presvedčenie, že Mária môže zmeniť život našich rodín, našich detí a že ako združenie cez toto výročie chceme, aby sme umožnili Panne Márii pokračovať v tomto diele dona Bosca. Priblížil nám, ako sa stretávajú 24. v mesiaci po sv. omši je vždy vystavená Sviatosť, modlí sa sv. ruženec a členovia môžu prijať Sviatosť zmierenia. Táto pravidelnosť pomáha premieňať život.

Sviatok Dominika Sávia sme snáď lepšie prežiť nemohli – obdarení milosťami a plní dojmov.

Okrem miest don Boscovho života, navštívili ste aj iné oblasti v Taliansku?

V jeden deň nás čakala ešte návšteva Mornese, je to miesto narodenia a  krstu Márie Dominiky Mazzarellovej spoluzakladateľky inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok). Navštívili sme farnosť, prechádzali úzkymi uličkami pozerali miesta, kde bývala a spoločne sme sa naobedovali. Poobede  sme putovali na Valponascu, kde Mazzarellovi bývali a tam Mária Dominika večer  z  okna pohľadom na vežu kostola adorovala  Pána Ježiša.

Aké dojmy majú z púte ostatní účastníci?

Pekné svedectvo nám porozprávali Manželia  Anna a Jaroslav Jenisovci.

Jaroslav: Stručne vyjadriť  naše dojmy je veľmi ťažké. Jednoducho by sme použili všetky známe superlatívy, povedali by sme, že všetko bolo nádherné, neskutočné, dojemné a krásne. Z Turína si obaja odnášame tie najúžasnejšie dojmy, z ktorých budeme ešte dlho čerpať ako zo zázračného prameňa.“

Anna: „V Turíne sme boli druhýkrát. Prvýkrát sme putovali po stopách don Bosca v roku 2012, krátko potom ako som sa po ťažkej chorobe zaradila opäť do normálneho života. Bola to ďakovná púť. Keď sme po takmer siedmich rokoch sedeli v presbytériu baziliky Panny Márie Pomocnice na Valdoccu, boli sme dojatí a nesmierne vďační za milosť, ktorú sme dostali, za pozvanie Panny Márie do združenia, za spoločenstvo, ktoré s nami zdieľalo také nádherné chvíle. Súčasne sme obaja cítili aj zodpovednosť, aby sme naplnili to, k čomu sa počas prísľubov zaviažeme, že budeme rozširovať  a prehlbovať  úctu k Eucharistii a k Panne Márii, preto prosíme: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

Kedy vyvrcholia oslavy 150 výročia ADMY na Slovensku?

Výročie na celom svete sme síce oslavovali oficiálne 18. apríla, ale našu oslavu na Slovensku sme si nechali v mesiaci tak bohatom na saleziánske sviatky. V Dubnici nad Váhom sa 25. mája uskutoční ďakovná slávnostná svätá omša s programom, na ktorú pozývame zástupcov všetkých členov saleziánskej rodiny. 

Autor: Zuzana Čepelová, Dagmara Čepelová

Foto: archív ADMA

ADMA oslavovala narodeniny..


V tomto roku si pripomíname 150 výročie založenia ADMA. (Associazione di Maria Ausiliatrice-Združenie Márie Pomocnice )
Založil ju don Bosco ako druhú skupinu svojho diela. Jej poslaním je žiť a šíriť úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici kresťanov.

Združenie Márie Pomocnice bolo založené 18. apríla 1869; dekrét o kánonickom zriadení vydal turínsky arcibiskup Mons. Alexander Ottaviani Riccardi. Dnes má 100 000 členov v 50 krajinách, v 800 miestnych skupinách.
Prezidentom je Renato Valera a svetovým delegátom ADMY je don Pier Luigi Cameroni SDB.

18.4 2019 je práve zelený štvrtok a naši členovia sa v tichosti stretávajú s Ježišom v Getsemanskej záhrade. …ostali a bdeli s ním….

Spoločne s našou delegátkou sr. Gabikou Bauerovou sa odobrali ku sestrám FMA na malé pohostenie a krátke rozhovory.

Pri tejto príležitosti sme si prečítali list, ktorý nám poslal hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime :

Don Artime k jubileu ADMY: Prosme našu Matku o osobitné milosti

(Rím 18. apríla 2019) – Ku 150. výročiu založenia Združenia Márie Pomocnice (ADMA), desiaty nástupca dona Bosca a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, publikoval svoje video-posolstvo. Podčiarkuje hodnotu eucharistie a zverenia sa Pomocnici v saleziánskej spiritualite.
Pozdrav posiela don Artime z Baziliky Božského Srdca v Ríme, spred oltára Panny Márie Pomocnice, a pripomína, ako na tomto mieste dostal don Bosco potvrdenie svojho naplneného poslania pod vedením a ochranou Panny Márie.
Napokon hlavný predstavený oznamuje zverejnenie listu k jubileu a tiež upriamuje pozornosť aj na chystaný už VIII. Medzinárodný kongres Združenia Márie Pomocnice, ktorý sa bude konať v Buenos Aires od 7. do 10. novembra tohto roka.


Veľké oslavy sú v Dubnici  plánované na 25. mája.2019


Púť Mornese – Turín

Dubnica mala v dňoch 18.3 – 24.3. na púti do Mornese a Turína tiež svoje zastúpenie. Na púť s GPS, sa vybrali i dve dievčatá, ktoré sa boli modliť ( aj ) za svoje povolanie.

Katka a Maťka
Katka a Maťka

Púť do Mornese za spoznávaním svätej Márie Dominiky Mazzarellovej ( zakladateľky Dcér Márie Pomocnice) , jej rodiska, života a pôsobiska, a tak isto aj návšteva Turína a don Bosca ( zakladateľa Saleziánov) sa začala v skorých ranných hodinách. Autobus plný dievčat, saleziánok a jendého kňaza, vyrážal z Bratislavy o druhej hodine ráno a zamieril na smer: Padova, k sv. Antonovi Paduánskemu, patrónovi stratených vecí. Časový sklz donútil dievčatá pridať do kroku, aby mohli mať sv. omšu v kaplnke Baziliky sv. Antona , no nakoniec sa im podarilo všetko stihnúť a po malej zastávke v Padove, čakala dievčatá ešte dlhá cesta so Mornese.

kostol u sestier v Mornese


V Mornese strávili dievčatá následne celé tri dni. Sestra Gabika Baňasová sa postarala o prednášky pre dievčatá, ktoré sa zoznámili s celým životom Márie Dominiky Mazzarellovej (ďalej Main, alebo MDM).

Od politickej situácie do ktorej sa Main i don Bosco narodili, až po Mainine posledné chvíle života . Dievčatá navštívili rodný dom MDM , miesta, kde Main počas svojho života žila so svojou rodinou a tiež aj miesta, ktoré navštevovala a kde žila svoj ,,sen,,: pôsobila ako rehoľná sestra.

Viac o don Boscovi dievčatám povedal najmä don Peter Štellmach , s ktorým sa stretli v Turíne vo Valdoccu, mieste, kde don Bosco vybudoval základy saleziánskeho diela.

príjemné stretnutie so Štellkom

Dievčatá majú veľmi pekné zážitky. Z Mornese žiarila pokojná atmosféra a bolo cítiť, že Pán Boh bol prítomný na ich púti a žehnal ich ceste.

Veríme, že vďaka tejto púti vzniklo mnoho pekných priateľstiev a určite aj mnoho povolaní ! :)

Katarína Bolčeková

Príprava na výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca

Tento rok v našej farnosti oslavujeme tretie výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca. Pri tejto príležitosti sa skupina približne 20 brigádnikov zapojila do upratovania tohto kostola. Pomocnú ruku k dielu priložili saleziánski spolupracovníci, členovia ADMY, farníci, animátori a mladí. Nechýbali ani saleziáni, ktorí sa v kostole postupne vystriedali.

K udržiavaniu čistoty v našich kostoloch sa môžete pridať aj vy zapojením sa do upratovacích skupín v kostole sv. Jakuba alebo kostole sv. Jána Bosca.

Klára Kubištelová

Do ADMY pribudli dve nové členky

V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa saleziánska rodina v Dubnici nad Váhom rozrástla. V kostole sv. Jána Bosca počas sv. omše, ktorú celebroval don Ján Martiška, provinciálny vikár saleziánov na Slovensku, zložili prísľuby dve kandidátky.  Počas netradičnej kázne sa prihovorili prítomným don Martiška
a následne don Kosmál. Ten vo svojom príhovore zaspomínal na začiatky miestneho združenia, tiež pripomenul osobitnú úctu k Pomocnici. Po slávnostnej sv. omši nasledovalo pohostenie, kde si jednotliví členovia utužovali vzťahy medzi sebou.

Združenie Márie Pomocnice (ADMA) začalo svoje pôsobenie v Dubnici nad Váhom v roku 2013 prípravou prvých kandidátov. Títo zložili svoje prísľuby 14. 02. 2015. Členovia združenia sa stretávajú raz za mesiac v kostole sv. Jána Bosca.

 

Klára Kubištelová

adma-zmensene45

adma-zmensene51

adma-zmensene40

Členovia Združenia ADMA sa zúčastnili kongresu v Turíne

V auguste 2015 oslavovala saleziánska rodina na celom svete 200. výročie narodenia don Bosca. Práve začiatkom toho slávnostného mesiaca sa v Turíne konal VII. Medzinárodný kongres Združenia Márie Pomocnice (ADMA).

Kongres

Zo Slovenska sa ho zúčastnila skupina z Námestova, vedená don Zauškom. K nej sa pripojili aj traja zástupcovia dubnického strediska. Hlavným heslom kongresu bolo: ,,Toto je môj dom, stadiaľto vyjde moja sláva – z domu Márie do našich domovov.ˮ

Pozornosť bola zameraná prioritne na rodinu, jej postavenie v spoločnosti a problémy, ktoré má. Jednu z troch Eucharistií prišiel sláviť turínsky arcibiskup mons. Cesare Nosiglia. Druhú a tretiu svätú omšu, jednu v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, druhú na mieste narodenia dona Bosca na Colle don Bosco, slávil hlavný predstavený saleziánov don Angelo Artime.

Ponúkame zopár fotografií z tohto podujatia.

Kongres Kongres Kongres Kongres

 

 

 

manželia Sieklovci