Posolstvo hesla na rok 2022: Všetko robte z lásky, nič nasilu

Robte všetko z lásky, nič nasilu“ je téma, ktorú si hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zvolil pre Heslo na rok 2022. Inšpiroval sa svätým Františkom Saleským, ktorého 400. výročia úmrtia si v roku 2022 pripomenieme.

Toto motto podnietilo aj mnohých umelcov z celého sveta, ktorí posielali do hlavného domu saleziánov rôzne návrhy na obrazovú reprezentáciu tohto kľúčového posolstva pre saleziánsku rodinu na tento rok. Zo všetkých, ktoré prišli, vybral X. nástupca dona Bosca dva, ktoré rôznym spôsobom a odlišnými prístupmi dokážu klásť otázky a motivovať saleziánsku rodinu, aby vždy konala v štýle dona Bosca a s typickou črtou ženevského svätca – s láskavosťou.

Prvý z dvoch plagátov je dielom španielskeho umelca Agustína de la Torre, ktorý do stredu obrazu umiestňuje veľké červené srdce, ktoré pôsobí ako nosný trám celého diela: srdce je totiž ústredným orgánom života, tým, čo prináša život celému telu. V kolektívnej predstavivosti je tiež sídlom citov, miestom, kde sa rodí nádej, radosť, láska s ktorými sa možno podeliť s druhými. A v saleziánskom srdci, ktoré vždy bije pre mladých ľudí – čo je vidno zo záznamu elektrokardiogramu, je miesto pre každého: je to srdce, kde sa nikto nemôže považovať za vylúčeného.

Skrátka, celé dielo španielskeho umelca Agustína de la Torre akoby cez tento obraz volalo, pripomínalo všetkým členom saleziánskej rodiny, aby do každej služby pre mladých vložili celé svoje srdce.

Druhé zobrazenie Hesla na rok 2022 je od Maura Pallottu, známeho ako MAUPAL, pouličného umelca, ktorý sa stal známym svojimi maľbami pápeža Františka na múroch budov. Interpretácia tohto autora predstavuje inovatívnym spôsobom scénu typickú pre saleziánske oratórium: Don Bosco sa hrá so svojimi mladými.

Riman, narodený v roku 1972, aj umelecky vychovaný doslova v tieni baziliky sv. Petra, ponúka mladistvú víziu dona Bosca, z ktorého vyžaruje charizma, ktorá priťahuje. Vo volejbale don Bosco smečuje s výnimočnou energiou lásky nezvyčajnú loptu-srdce. Tím dona Bosca a blahoslaveného Michala Ruu je multietnický: tvoria ho chlapci a dievčatá z celého sveta. Defenzívna hra brániaceho tímu, v ktorom sú tiež mladí ľudia z každého kontinentu, sa mení na uvítací akt.

Zdroj: saleziani.sk