Discovery 2: Vzory

V piatok 24. 1. sa naši mladí znovu stretli na Discovery. Celé stretnutie bolo venované vzorom v našom živote. Začali sme akčnou hrou v telocvični, kde nechýbal smiech a radosť z hry. Pokračovali sme motivačným videjkom, ktoré nás voviedlo do témy. Ďalej nasledovala aktivita a zdieľanie sa v menších skupinách na tému „môj vzor“.

Na záver stretnutia nás prišiel pozrieť tajný hosť. Mladí mali zaviazané oči a v hre na štýl relácie Inkognito mali hádať, kto je medzi nami. Bolo to neuveriteľné, ale prišiel nás pozrieť sám don Bosco, ktorý mal pre nás slovko a záverečnú modlitbu.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie :)

autor: Lamiya Jalilova, fma

Duchovná obnova pre mladých

V piatok, 24. januára, sa uskutočnila duchovná obnova pre mladých, ktorú viedol don Pavol Piatrov. Hlavnou témou bola meditácia nad Božím slovom z knihy proroka Daniela, Danielove videnia. (Dan 7,1-13) Pre tých, ktorý sa jej nemohli zúčastniť je uvedená v tomto článku.

Daniel sa ako chlapec dostal do babylonského otroctva okolo roku 606 pred Kristom. Bol veriaci, vzdelaný, vedel písať a čítať. Postupne sa dostal na pozíciu kráľovského poradcu. Aj napriek tomu, že žil v pohanskom prostredí, zachoval si svoju vieru a zvyklosti. Práve v tomto môže byť Daniel pre nás veľkým vzorom. Pre nás ktorý prežívame situácie nie veľmi naklonené k prežívaniu viery.

V úryvku zo svätého písma Daniel píše, že mal sen. „Videl som vo svojom nočnom videní…(Dan 7,2) Noc alebo večer je čas kedy je tma, človeka málo vecí vyrušuje, Boh sa vtedy ľahšie prihovára k ľuďom. Každý, kto chce počuť Boha si potrebuje nájsť čas aj miesto, kde ho nič iné nerozptyľuje.

„V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen…“(Dan 7,1) Určite sa pýtate, čo znamená tento sen pre kresťana v 21. storočí?

V Danielovej knihe sú štyri zvieratá, ktoré vychádzajú z mora (heb. sídlo zla, tam kde bývajú démoni) pod vplyvom vetra, ktorý duje zo štyroch svetových strán. Vietor je symbol, týkajúci sa všetkých ľudí v každom čase. Prvé tri zvery v Danielovom sne sú odlišné od štvrtej. Zvery predstavujú pôsobenie diabla vo svete. Diabol nie je schopný tvoriť, ale iba napodobňovať. On deštruuje to čo bolo stvorené pre dobro ľudí. Tieto zvery sú nepodareným pokusom zlého pripodobniť sa Bohu.

Prvé zviera má tvar leva s orlími krídlami. Lev a orol sú považované vo svojom prirodzenom prostredí za kráľov zvierat. V tomto zvierati sa spojili dva kráľovské majestáty. Je symbolom ambicióznej pýchy, ktorá sa vyvyšuje nad všetko na svete. Je obrazom pýchy, ktorá sa usídlila v ľudskom srdci. Predstavuje pýchu, ktorá je základom všetkých ďalších pádov človeka.

Druhé zviera je medveď, medveď je vo sv. písme symbolom hnevu, agresivity, neodpustenia. Hnev má silu, ktorý demoluje všetko okolo. V sne má medveď v papuli tri rebrá. Akoby práve hltal svoju korisť. Predstavuje človeka, ktorý sa kŕmi krivdou, hnevom, neodpustením… V úryvku sa píše: „Hore sa, žer veľa mäsa!“ (Dan 7,5) Aj keď má zviera plnú papuľu. Poukazuje na to, že hnev je nenásytný.

Tretie zviera vychádza z hlbín mora je okrídlený leopard so štyrmi hlavami. Leopard je rýchly. Krídla znamenajú možnosť premiestniť sa na akékoľvek miesto na svete. Teda toto zviera sa dokáže veľmi rýchlo premiestňovať. Krídla sú štyri, ktoré predstavujú štyri svetové strany. Sú symbolom niečoho, čo má prístup hocikde. Toto zviera je symbolom klamstiev, ideológií, osočovania a prekrúcania pravdy.

Štvrté zviera je veľmi silné, ničí všetko okolo seba. Spočíva v ňom veľká sila a moc. Okrem toho má desať rohov. Roh je symbolom sily a moci. Zviera predstavuje mliaždiace, najsilnejšie zlo. Symbolizuje strach. Strach je hlavným protivníkom Pána Boha. Je to niečo čo sa najviac prieči Bohu. Je to sila, ktorá sa protiví láske. Podľa apoštola Jána, ten ktorý sa bojí, nie je dokonalý v láske. Strach dokáže v človeku spôsobiť ďalšie iné zlá. Pyšní ľudia sa veľmi často boja, nechcú, aby zistil niekto, že oni niečo nedokážu. Toto zviera je beztvaré, nedokážeme ho opísať. Je presne ako strach, ten tiež veľakrát nevieme opísať, má mnoho podôb. Je to niečo ťaživé.

„Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté.“ (Dan 2,8) Úryvok predstavuje človeka, ktorý keď uvidí obrovskú moc strachu, snaží sa ju premôcť, postupne sa mu niečo podarí. Tri premôže, sedem zostane. Ak sa snažíme iba ľudskými silami prekonávať strach, zostane mi ešte sedem veľkých rohov. V biblickom ponímaní sedem znamená nekonečno. Teda strachu zostane ešte veľmi veľa. Túto beštiu dokáže premôcť len Ježiš.

Ďalej sa v úryvku dočítame (Dan 7,9-14). Starec dní zasadá na trónoch, to poukazuje na Najsvätejšiu trojicu. Odetý v bielom odeve. To symbolizuje božstvo. Vlasy má v podobe čistej vlny. Vlna mladého baránka symbolizuje Božieho Syna. Na jednom s tých trónov sedí Boží Syn. Okolo trónu je prítomná ohnivá rieka. Je symbolom Ducha Svätého. On je očisťujúcim ohňom lásky. Okolo trónu je veľa sluhov. Sluha je ten, ktorý je neustále k dispozícii poslúžiť. Je to obraz neba. Znamená to aj to, že Boh je blízky.

Daniel vo svojom sne vidí, že Boh nesúdi sám. Na súde týchto šeliem sa podieľajú všetci prítomný. Niektoré šelmy nezničí, iba obmedzí ich zlú moc. Boh napráva deformácie, ktoré diabol spravil. Pýchu premení na zdravé sebavedomie, hnev ohraničí len na spravodlivý hnev, požehná šírenie dobrých, šľachetných informácií. Štvrtú príšeru, strach, pohltí oheň. Je zničená. Napokon v tom všetkom prichádza Syn človeka ako víťaz. On je jediný, ktorý nad nimi môže zvíťaziť.

Typ pre Teba:

Je dôležité, aby som objavil pôsobenie týchto štyroch šeliem. Odhaliť ako sa vo mne prejavujú. Potom pochopiť, že ja nad nimi sám nedokážeme zvíťaziť. Dovoľ Ježišovi, aby ti pomohol v tomto boji. Aby ťa vyliečil od pýchy, hnevu, osočovania a strachu prostredníctvom sviatostí a sv. písma.

Podnety na zamyslenie:

Účinný liek proti pýche je vďačnosť. Kedy a v ktorých situáciách som vďačný?

Je niečo, niekto čo/kto vnáša do môjho života hnev? Riešim to s Bohom?

Ako sa mi darí vo svete informácií vyberať tie, ktoré sú krásne, napĺňajúce srdce radosťou? Ako sa ich snažím šíriť?

Z čoho mám strach?

Ku akej spolupráci ma Boh pozýva?

autor: Jaroslav Minárik

Veterán Kama

V nedeľu 29.12. sme sa išli zúčastniť futbalového turnaja Veterán Kama v Žiline, určenom pre hráčov nad 19 rokov. Bola to príležitosť zmerať si sily s kvalitnými tímami z celého Slovenska, ale aj stretnúť hráčov, ktorí už vyrástli a majú svoje rodiny.

Prišli sme s úplne novým tímom, podobne ako Humenné, a tak sme sa usilovali najmä zahrať dobrý futbal.

Poradie KAMY veterán 2019: 1. Miletičová A, 2. Košice, 3. Mamateyová, 4. Žilina, 5. Miletičová B, 6. Prešov, 7. Dolný Kubín, 8. Námestovo, 9. Dubnica nad Váhom, 10. Humenné

autor: Vladimír Plášek sdb

Florbalový turnaj

V sobotu 4.1.2020 sme sa zúčastnili florbalového turnaja v Bolešove. Mladší aj starší získali druhé miesto.

Starší: Dubnica – Bolešov 7:8, Dubnica – Pruské 14:5, Dubnica – Nemšová 12:2.

Mladší: Dubnica – Bolešov 3:8, 2:14, 2:7.

Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč Dubnice Aďo Kováčik. Súťaž v samostatných nájazdoch vyhral Aďo Kováčik za starších a Matej Liška za mladších.

Ďakujeme organizátorom z Bolešova za turnaj.

autor: Vlado Plášek sdb

Vtedy v piatok pred Vianocami…

S príchodom Vianoc sa všetko javí náhodnému nezávislému pozorovateľovi, akoby zahalené do akejsi „vianočnej atmosféry“. Tá sa prejavuje vysokou koncentráciou sladkých medovníkov na tanieroch, šálkami plnými teplého punču, v povetrí sa vlní zvuk známych
a medzi ľudmi sa upevňujú väzby z kategórie „radostné“. Takto by sme mohli popísať aj piatkový večer v Kaťáku, ktorého dátum pripadol na 20.12. 2019. O organizáciu sa postarali mladí animátori a pomáhali im pri tom šikovné animátorky zo strediska. Účastníci si mohli pochutnať na čerstvo vyrobených oplátkach, vafliach, perníkoch a punči. Pre športové typy bol pripravený Xbox s rôznymi hrami a pre milovníkov stolov boli pripravené, samozrejme, stolné hry. Atmosféru dotvárala vianočná výzdoba, svetlá a veselá hudba. Kto chcel, mohol si vyrobiť aj vlastný vianočný pozdrav. Popri ochutnávaní bol čas na rozhovory,
a tak na vytvorenie spoločenstva, kde okrem mladých nechýbali saleziáni a sestry saleziánky. Podľa slov organizátorov to nebol ich prvý a posledný piatkový večer. A tak sa môže nezávislý pozorovateľ tešiť na to, s čím ho títo mladí v budúcnosti prekvapia.

Autor: Marek Hudec

Nedeľné popoludnie v centre pre deti a rodiny

V tretiu adventnú nedeľu 15.12. sme sa rozhodli spraviť radosť deťom z detského domova v  Klobušiciach. Vzali sme 2 autá, pár škatúľ s hrami a pomôckami, 12 animátorov a o 16:00 sme vyrazili. Po prvotnom „oťukaní“ medzi nami a deťmi sme spustili televízny program „Cestujeme s Máriou“, ktorý za sebou skrýval príbeh zvestovania a narodenia Ježiša. S deťmi sme navštívili Alžbetu a súťažne si zaspievali zopár kolied, oslávili Máriine zásnuby s Jozefom pretekmi v tom, kto zje najrýchlejšie horalku, prekonali sme náročnú cestu do Betlehema, keď sme s Máriou podliezali spadnutý strom na ceste – limbo tyč – a pomohli sme mudrcom od východu zorientovať sa na hviezdnej oblohe pomocou maxi Ubonga. Spoločne sme sa naučili tanec Ave Maria a nakoniec ako na každú správnu oslavu upiekli Ježiškovi tortu. Víťazmi sme sa napokon stali všetci po zvládnutí poslednej úlohy – obdarovať svojou tortou inú skupinu.  

Sr. Lamiya, FMA: „Je to dôležité, aby sme sa otvárali i takýmto možnostiam, ktoré nás posúvajú za hranice nášho strediska.“

Animátorka Janka: „Páčila sa mi ich detská radosť a úprimnosť.“

Animátor Filip: „Cítil som sa tam veľmi príjemne. Mal som radosť, že som mohol pobaviť deti a spraviť im pekný deň.“

Animátorka Aďa: „Po návšteve detského domova som sa utvrdila v tom, že to, čo študujem, ma naozaj baví a chcem to ďalej rozvíjať možno i v takomto smere. Pre mňa osobne veľmi obohacujúca skúsenosť.“

Vlado, SDB: „Som rád, že som mohol vytvoriť nové priateľstvá a stretnúť sa s deľmi a vychovávateľmi v detskom domove.“

Animátorka Mária: „Skvelé bolo, že deti v centre boli ako všetky ostatné deti a že aj my sme k nim pristupovali bez zbytočných nánosov „ľútosti“, a tak nám boli rovnocennými partnermi.“

O tom, že sa v Klobušiciach páčilo nám, svedčí aj fakt, že sme odhodlaní určite sa ešte medzi deti vrátiť počas roka. A či sa páčilo aj deťom, sa môžete presvedčiť sami na nasledujúcich fotkách.

Ďakujeme aj dobrým ľuďom, ktorí sa k nám pripojili zapojením sa do zbierky školských a športových potrieb pre deti.

autori: Mária Vavrová, Aďa Pilná

Zas a znova MAXIstretko

6.12. sme sa stretli viacerí animátori u sestier. Načo? Pretože sme sa chceli dozvedieť nové informácie o akciách, ktoré budú tento mesiac. Toto stretnutie nie je len o akciách, ale aj o čase, ktorý spolu strávime. Nechýbali na začiatku ani hry pre krajšiu a veselšiu atmosféru.

Samozrejme, čo by to bol sviatok sv. Mikuláša bez Mikuláša? Mikuláš zavítal aj k nám a nebol sám, kto nás prišiel pozrieť. Vo dverách sa zjavil aj don Peter Magura, ktorého všetci s radosťou privítali.

Video o čom je takéto MAXIstretko nájdete tu.

Autor článku a fotiek: Veronika Jankechová

Discovery

Cauko, Už tento piatok vás pozývame zažiť niečo nove! :)

Bude to pecka! Ani nebudeš chcieť odísť :D

Takže don’t worry a prídi :D

Už sme na teba nachystaní :D Vlado, Elen a Lamiya 

Takto vyzerala pozvánka na prvú časť nového projektu Discovery „Čas“. Tí, čo prišli si zahrali hru hodiny, pozreli krátke videjko o muche, písali na plagát, dostali ako darček zápisník a pochopili ktoré sú veľké kamene ich života. A možno aj niečo viac… vytvorili peknú partiu a možno zlepšili svoj vzťah k Bohu na začiatku adventu :)

Prichádza Mesiáš, knieža pokoja

Advent je obdobie očakávania, príchodu Ježiša do našej farnosti, rodín a predovšetkým do sŕdc každého jedného z nás. Ale on neprichádza v hluku dnešného uponáhľaného sveta, ale v tichu a v pokoji. Preto v piatok, 29. novembra, saleziáni a sestry saleziánky pripravili pre mladých duchovnú obnovu.

Pre starších animátorov duchovnú obnovu viedol Cyril SDB so sestrami FMA Dankou a Fany.

„Plesaj hlasno dcéra Siona, jasaj dcéra Jeruzalema, hľa tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu,… Zach 9,9

Prichádza Mesiáš, knieža pokoja. Spomaliť a na chvíľu sa zastaviť počas adventu, nepremárniť šancu naplno sa stretnúť so Životom. Začať viac počúvať Boha prostredníctvom sv. písma. Hľadať ho v Božom slove. Výzva, ktorú ponúkli saleziáni animátorom.

Tiež poukázali na to, že Vianoce nie sú len o materiálnych daroch, ale hlavne o pomoci, nezištnej láske, šírení radostnej zvesti. Ježiš prišiel, aby zachránil každého jedného z nás. Boh poslal svojho syna, pretože mu nie je ľahostajné naše utrpenie.

Prekonať seba samého, odbočiť zo svojich vychodených chodníčkov, vyjsť zo svojho komfortu. Nájsť vnútornú slobodu od médií, reklám a virtuálnej reality. Byť slobodný v Ježišovi, aby sa novodobá technika nestala ich cieľom v živote, ale prostriedkom pre dobro druhých.

Verne si plniť svoje povinnosti, rozdeliť si správne čas pre Boha, priateľov, zábavu, povinnosti a oddych. Mať v živote rovnováhu, ktorá ma oslobodzuje.

Nakoniec povzbudili animátorov, aby sa snažili žiť krásny život. Život v spojení s Ježišom. Vyjadriť svojimi postojmi radosť z priateľstva s Ježišom.

Jaro Minárik

Duchovné cvičenia pre VŠ a pracujúcich

Potreba  zastavenia sa a načerpania novej duchovnej sily a Božích milostí je normálna súčasť života kresťana. Pre jej naplnenie sa naskytla príležitosť na duchovných cvičeniach siedmim pracujúcim a vysokoškolákom v termíne 30.10. až 2.11. 2019 na chate v Slávnickom Podhorí. Kazateľom bol direktor saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom, don Pavol Piatrov. Témou bola svätá omša.

 Počas siedmych prednášok bolo možné sa zamyslieť nad jednotlivými úkonmy sv. omše a poznať tak hlbšie jej podstatu. Nakoľko bol práve sviatok všetkých svätých, nechýbala návšteva cintorína v neďalekom Pominovci.

 Okrem ticha a modlidby bol súčasťou programu aj večerný film s diskusiou a tiež večerná adorácia. V každom dni bol čas na sv.omšu, na ktorú mohli účastníci prichádzať už s o niečo hlbším pohľadom…

autor: Marek Hudec