Prichádza Mesiáš, knieža pokoja

Advent je obdobie očakávania, príchodu Ježiša do našej farnosti, rodín a predovšetkým do sŕdc každého jedného z nás. Ale on neprichádza v hluku dnešného uponáhľaného sveta, ale v tichu a v pokoji. Preto v piatok, 29. novembra, saleziáni a sestry saleziánky pripravili pre mladých duchovnú obnovu.

Pre starších animátorov duchovnú obnovu viedol Cyril SDB so sestrami FMA Dankou a Fany.

„Plesaj hlasno dcéra Siona, jasaj dcéra Jeruzalema, hľa tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu,… Zach 9,9

Prichádza Mesiáš, knieža pokoja. Spomaliť a na chvíľu sa zastaviť počas adventu, nepremárniť šancu naplno sa stretnúť so Životom. Začať viac počúvať Boha prostredníctvom sv. písma. Hľadať ho v Božom slove. Výzva, ktorú ponúkli saleziáni animátorom.

Tiež poukázali na to, že Vianoce nie sú len o materiálnych daroch, ale hlavne o pomoci, nezištnej láske, šírení radostnej zvesti. Ježiš prišiel, aby zachránil každého jedného z nás. Boh poslal svojho syna, pretože mu nie je ľahostajné naše utrpenie.

Prekonať seba samého, odbočiť zo svojich vychodených chodníčkov, vyjsť zo svojho komfortu. Nájsť vnútornú slobodu od médií, reklám a virtuálnej reality. Byť slobodný v Ježišovi, aby sa novodobá technika nestala ich cieľom v živote, ale prostriedkom pre dobro druhých.

Verne si plniť svoje povinnosti, rozdeliť si správne čas pre Boha, priateľov, zábavu, povinnosti a oddych. Mať v živote rovnováhu, ktorá ma oslobodzuje.

Nakoniec povzbudili animátorov, aby sa snažili žiť krásny život. Život v spojení s Ježišom. Vyjadriť svojimi postojmi radosť z priateľstva s Ježišom.

Jaro Minárik