Oremus

Pred 40 rokmi som na podnet don Čakánka, vtedajšieho správcu farnosti, začal hrávať v kostole najskôr pri pobožnostiach a neskôr, keď sa nové teleso „oklepalo“, aj pri svätých omšiach. Spievali dievčatá –  miništrantky – a postupne pribudli aj iní hudobníci, tiež z radu miništrantov.

foto001

Postupne sme sa zdokonaľovali a hrávali sme aj mimo Dubnice na sobášoch, púťach alebo novénach (Novéna k Duchu Svätému v Trnave), neskôr aj na festivaloch. Menili sa členovia kapely aj dievčatá, pribudli elektrické nástroje, klávesy a bicie. Z dôvodu nedostatku tematických piesní som bol donútený kafrať textárom do fachu, čo sa podľa mňa oplatilo. Vznikli nové pesničky k sv. omši. Okrem iného som si medzi miništrantkami – speváčkami – našiel manželku, a nie iba ja, ale aj bývalý klávesák Janko Páleník.

Naše skladby sme sa na podnet našich priaznivcov pokúšali aj nahrať v amatérskych podmienkach, no k ozajstnej profesionálnej nahrávke sme sa s Božou pomocou dopracovali až v súčasnosti a vzniklo tak naše profilové CD „OREMUS“. Po nahrávke, aby sme ju nejak uviedli do života, sme pripravili koncert, ktorý sme odohrali 27. 12. 2015 v Kultúrnom dome v Dubnici nad Váhom.

OREMUS309

100 & 1 ovečka

Detský zbor 100 & 1 ovečka vznikol v roku 1991. Založila ho sr. Anka Ulčáková. Pôvodne sa volal ‚Zbor Mária‘, no pred niekoľkými rokmi sme tento názov zmenili na 100 & 1 ovečka (preto 100 & 1, pretože u nás nikdy nikto nie je navyše).

IMG_3616

Sme detský zbor pod záštitou sestier saleziánok a saleziánov v Dubnici nad Váhom. Skladáme sa z niekoľkých generácií od tých najmenších až po dospelých členov. Stretávame každú nedeľu o 9:30 v Kaťáku na nácviku a potom spievame a hráme na detských svätých omšiach každú nedeľu o 11:00 vo farskom kostole alebo na rôznych akciách (Vianočný koncert, Mikuláš v kaťáku, DOD v SCVČ Laura, Sviatok Panny Márie Pomocnice, občas na nejakej tej svadbe a pod.).

Zbor prešiel cez mnohé ruky či už sestier saleziánok alebo animátoriek, za čo sme dnes veľmi vďační, pretože každá dala nášmu zboru dačo svoje, nové a krásne. V súčasnosti je zbor pod vedením Adi Pilnej, skvelých hudobníkov (Števo Antalík – gitara, Dominika Vavrová, Michal Granát – klavír, Veronika Jankechová – priečna flauta, Mária Farská- zobcová flauta, Kika Machálková, Tamarka Peňáková a Adelka Malenčíková – husle, Natália Peňáková- kachón) a samozrejme našich cca 25 zboristov – spevákov.

Nové piesne nám nespadnú len tak z neba, ale musíme i tvrdo cvičiť, a preto chodíme dvakrát za rok na sústredenie na chatu, kde cvičíme nové piesne, opakujeme staré, ale samozrejme sa i zabávame. Koniec roka vždy zakončíme spoločnou opekačkou na farskej záhrade. Je to čas byť spolu, hrať sa, jesť, spievať si…

Radi vždy privítame nových členov – či už spevákov alebo hudobníkov. Ak máš chuť, tak vždy v nedeľu 9:30 si vítaný!

IMG_0905