Duchovná obnova pre mladých

V piatok, 24. januára, sa uskutočnila duchovná obnova pre mladých, ktorú viedol don Pavol Piatrov. Hlavnou témou bola meditácia nad Božím slovom z knihy proroka Daniela, Danielove videnia. (Dan 7,1-13) Pre tých, ktorý sa jej nemohli zúčastniť je uvedená v tomto článku.

Daniel sa ako chlapec dostal do babylonského otroctva okolo roku 606 pred Kristom. Bol veriaci, vzdelaný, vedel písať a čítať. Postupne sa dostal na pozíciu kráľovského poradcu. Aj napriek tomu, že žil v pohanskom prostredí, zachoval si svoju vieru a zvyklosti. Práve v tomto môže byť Daniel pre nás veľkým vzorom. Pre nás ktorý prežívame situácie nie veľmi naklonené k prežívaniu viery.

V úryvku zo svätého písma Daniel píše, že mal sen. „Videl som vo svojom nočnom videní…(Dan 7,2) Noc alebo večer je čas kedy je tma, človeka málo vecí vyrušuje, Boh sa vtedy ľahšie prihovára k ľuďom. Každý, kto chce počuť Boha si potrebuje nájsť čas aj miesto, kde ho nič iné nerozptyľuje.

„V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen…“(Dan 7,1) Určite sa pýtate, čo znamená tento sen pre kresťana v 21. storočí?

V Danielovej knihe sú štyri zvieratá, ktoré vychádzajú z mora (heb. sídlo zla, tam kde bývajú démoni) pod vplyvom vetra, ktorý duje zo štyroch svetových strán. Vietor je symbol, týkajúci sa všetkých ľudí v každom čase. Prvé tri zvery v Danielovom sne sú odlišné od štvrtej. Zvery predstavujú pôsobenie diabla vo svete. Diabol nie je schopný tvoriť, ale iba napodobňovať. On deštruuje to čo bolo stvorené pre dobro ľudí. Tieto zvery sú nepodareným pokusom zlého pripodobniť sa Bohu.

Prvé zviera má tvar leva s orlími krídlami. Lev a orol sú považované vo svojom prirodzenom prostredí za kráľov zvierat. V tomto zvierati sa spojili dva kráľovské majestáty. Je symbolom ambicióznej pýchy, ktorá sa vyvyšuje nad všetko na svete. Je obrazom pýchy, ktorá sa usídlila v ľudskom srdci. Predstavuje pýchu, ktorá je základom všetkých ďalších pádov človeka.

Druhé zviera je medveď, medveď je vo sv. písme symbolom hnevu, agresivity, neodpustenia. Hnev má silu, ktorý demoluje všetko okolo. V sne má medveď v papuli tri rebrá. Akoby práve hltal svoju korisť. Predstavuje človeka, ktorý sa kŕmi krivdou, hnevom, neodpustením… V úryvku sa píše: „Hore sa, žer veľa mäsa!“ (Dan 7,5) Aj keď má zviera plnú papuľu. Poukazuje na to, že hnev je nenásytný.

Tretie zviera vychádza z hlbín mora je okrídlený leopard so štyrmi hlavami. Leopard je rýchly. Krídla znamenajú možnosť premiestniť sa na akékoľvek miesto na svete. Teda toto zviera sa dokáže veľmi rýchlo premiestňovať. Krídla sú štyri, ktoré predstavujú štyri svetové strany. Sú symbolom niečoho, čo má prístup hocikde. Toto zviera je symbolom klamstiev, ideológií, osočovania a prekrúcania pravdy.

Štvrté zviera je veľmi silné, ničí všetko okolo seba. Spočíva v ňom veľká sila a moc. Okrem toho má desať rohov. Roh je symbolom sily a moci. Zviera predstavuje mliaždiace, najsilnejšie zlo. Symbolizuje strach. Strach je hlavným protivníkom Pána Boha. Je to niečo čo sa najviac prieči Bohu. Je to sila, ktorá sa protiví láske. Podľa apoštola Jána, ten ktorý sa bojí, nie je dokonalý v láske. Strach dokáže v človeku spôsobiť ďalšie iné zlá. Pyšní ľudia sa veľmi často boja, nechcú, aby zistil niekto, že oni niečo nedokážu. Toto zviera je beztvaré, nedokážeme ho opísať. Je presne ako strach, ten tiež veľakrát nevieme opísať, má mnoho podôb. Je to niečo ťaživé.

„Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté.“ (Dan 2,8) Úryvok predstavuje človeka, ktorý keď uvidí obrovskú moc strachu, snaží sa ju premôcť, postupne sa mu niečo podarí. Tri premôže, sedem zostane. Ak sa snažíme iba ľudskými silami prekonávať strach, zostane mi ešte sedem veľkých rohov. V biblickom ponímaní sedem znamená nekonečno. Teda strachu zostane ešte veľmi veľa. Túto beštiu dokáže premôcť len Ježiš.

Ďalej sa v úryvku dočítame (Dan 7,9-14). Starec dní zasadá na trónoch, to poukazuje na Najsvätejšiu trojicu. Odetý v bielom odeve. To symbolizuje božstvo. Vlasy má v podobe čistej vlny. Vlna mladého baránka symbolizuje Božieho Syna. Na jednom s tých trónov sedí Boží Syn. Okolo trónu je prítomná ohnivá rieka. Je symbolom Ducha Svätého. On je očisťujúcim ohňom lásky. Okolo trónu je veľa sluhov. Sluha je ten, ktorý je neustále k dispozícii poslúžiť. Je to obraz neba. Znamená to aj to, že Boh je blízky.

Daniel vo svojom sne vidí, že Boh nesúdi sám. Na súde týchto šeliem sa podieľajú všetci prítomný. Niektoré šelmy nezničí, iba obmedzí ich zlú moc. Boh napráva deformácie, ktoré diabol spravil. Pýchu premení na zdravé sebavedomie, hnev ohraničí len na spravodlivý hnev, požehná šírenie dobrých, šľachetných informácií. Štvrtú príšeru, strach, pohltí oheň. Je zničená. Napokon v tom všetkom prichádza Syn človeka ako víťaz. On je jediný, ktorý nad nimi môže zvíťaziť.

Typ pre Teba:

Je dôležité, aby som objavil pôsobenie týchto štyroch šeliem. Odhaliť ako sa vo mne prejavujú. Potom pochopiť, že ja nad nimi sám nedokážeme zvíťaziť. Dovoľ Ježišovi, aby ti pomohol v tomto boji. Aby ťa vyliečil od pýchy, hnevu, osočovania a strachu prostredníctvom sviatostí a sv. písma.

Podnety na zamyslenie:

Účinný liek proti pýche je vďačnosť. Kedy a v ktorých situáciách som vďačný?

Je niečo, niekto čo/kto vnáša do môjho života hnev? Riešim to s Bohom?

Ako sa mi darí vo svete informácií vyberať tie, ktoré sú krásne, napĺňajúce srdce radosťou? Ako sa ich snažím šíriť?

Z čoho mám strach?

Ku akej spolupráci ma Boh pozýva?

autor: Jaroslav Minárik