Prvé sväté prijímanie 2016

Prvé sv. prijímanie patrí v živote detí k rozhodujúcim dňom ich života. Takto si na svoj veľký deň spomína sv. Ján Bosco:

_JRF4910

Mal som jedenásť rokov, keď ma pripustili k prvému prijímaniu. Vedel som už celý katechizmus, ale nemal som ešte dvanásť rokov, vek, ktorý sa vtedy vyžadoval. Keďže kostol bol ďaleko, farár ma nepoznal. O moje náboženské vzdelanie sa starala skoro len matka. Želala si, aby som čo najskorej vykonal tento úkon nášho svätého náboženstva. Usilovne ma pripravoval a urobila všetko, čo mohla.

_JRF4912

V pôste ma každý deň posielala na katechizmus. Na konci som urobil skúšku, určil sa deň, keď som mal s ostatnými deťmi na Veľkú noc pristúpiť k prijímaniu. V pôste ma mama priviedla trikrát na spoveď. Opakovala mi:

Janko, Boh ti dáva veľký dar. Usiluj sa byť dobrý, vyspovedaj sa úprimne. Pros Boha o odpustenie a sľúb mu, že sa polepšíš.

_JRF4698

Prisľúbil som. Či som to dodržal, vie len Pán Boh. V podvečer mi pomohla modliť sa, dala mi čítať dobrú knihu a dala mi také rady, aké vie vymyslieť pre svoje deti len kresťanská matka. Byť sústredený v deň prvého prijímania v tom zástupe detí a rodičov bolo skoro nemožné. Ráno mi matka nedovolila rozprávať sa s nikým. Sprevádzala ma k posvätnému stolu, modlila sa so mnou prípravné modlitby a poďakovanie, ako ich predriekal farár Sismondo, a všetci po ňom nahlas opakovali. Nechcela, aby som v ten deň robil dajakú materiálnu robotu. Čas som venoval čítaniu a modlitbe. Často mi opakovala tieto slová:

Synku, tento deň bol tvojím veľkým dňom. Som istá, že Boh sa stal pánom tvojho srdca. Sľúb mu, že sa budeš usilovať byť dobrý po celý život. Prijímaj často, ale nikdy s hriechom na svedomí. Spovedaj sa vždy úprimne. Usiluj sa byť vždy poslušný. Chodievaj s radosťou na katechizmus a počúvaj Božie slovo. No, pre lásku božiu, vyhýbaj všetkým, čo neslušne rozprávajú, lebo neslušné reči sú ako mor.

_JRF4695

Na tieto matkine rady som nikdy nezabudol a vždy som sa ich usiloval zachovávať. Zdá sa mi, že v tie dni som bol lepší, aspoň trochu. Predtým som pociťoval veľký odpor k poslušnosti a k rozhodnutiam iných. Vždy som odvrával každému, kto mi rozkazoval alebo radil.

(Pamäti oratória)

Škola v prírode pre žiakov našej cirkevnej školy

ŠvP 2

Druhý májový týždeň bol medzi druhákmi, tretiakmi a štvrtákmi našej školy túžobne očakávaný. Konečne nadišiel ten čas, a mohli sme vycestovať do „školy v prírode“. Skutočne išlo o prírodu, keďže sme sa ocitli v srdci Národného parku Malá Fatra, v hoteli Boboty. A tiež to bola aj škola. Aj keď pomer vyučovacej hodiny a prestávky bol našťastie, a na radosť detí, opačný. To znamená, že hier, súťaží a dobrodružstiev bolo naozaj dosť. Mali sme príležitosť pozrieť sa na dedinu Terchová z výšky rozhľadne, povoziť sa na cestnom vláčiku, ale tiež sme zažili jazdu na lanovke a vychutnali sme si zážitok z prechádzky po vysokohorskom hrebeni až k vrcholu Chlebu. Zažili sme bláznivú večernú vyzývačku, ako aj napínavú popoludnajšiu olympiádu. Nechýbala ani dobrodružná nočná hra plná napätia, kedže viedla tmavým lesom okolo diviačej obory. Napokon však priniesla radosť všetkým, pretože vyvrcholením bol nájdený poklad  starých zbojníkov, ešte z čias legendárneho Juraja Jánošíka.

IMG_9548

Avšak okrem hier a výletov, pre tretiakov a štvrtákov, bol tento týždeň aj časom plaveckého výcviku. Po počiatočnom ostychu sa napokon pod skúsenou inštruktorkou p. učiteľkou Kubovou zbavili všetci strachu z vody. A mnohí žiaci urobili aj obrovský pokrok vo svojom plaveckom umení.

IMG_9398

Naozaj, bol to prekrásny týždeň. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Behanovej, na ktorej pleciach stála celá organizácia. Tiež učiteľkám p. Bajčíkovej, p. Kubovej a s. Pukajovej FMA, ktoré okrem vyučovania pripravili pre žiakov na každý deň pútavý program. A vďačnosť patrí aj p. riaditeľke Pastierikovej, ktorá celý pobyt zabezpečila a od stredy bola aj osobne medzi nami. Napokon chceme poďakovať aj animátorovi Lukášovi Rajcovi a pani zdravotníčke, ktorých služba bola taktiež veľkým obohatením. Myslím, že zážitok z tohto týždňa ostane natrvalo zapísaný v srdiečkach našich žiakov. Vďaka Pánu Bohu za našu školu, aj za všetkých ktorí ju podporujú.

IMG_9897

(don Jozef Ragula)


PGSI 2016 očami Dubničanov

V dňoch 4.-8.5.2016 sa na Slovensku v spolupráci s Rakúskom konala saleziánska olympiáda alebo inak PGSI 2016. Stretlo sa tu vyše 1000 športovcov z 13 krajín, o ktorých sa staralo takmer 300 dobrovoľníkov. Motto týchto hier bolo „Vždy veríme až do konca“.

pgsi 3

Medzinárodné saleziánske športové hry sú, samozrejme, hlavne o športe. Okrem toho bol pripravený sprievodný program na úrovni! Tým bol aj otvárací ceremoniál, kde boli hostiteľmi azda najpopulárnejší slovenskí moderátori Adela a Sajfa. Na pódiu vystúpila aj tanečná skupina Čarovné ostrohy, ktorá zahraničným hosťom predstavila našu ľudovú tvorbu moderným spôsobom. Vystúpila aj speváčka Veronika Strapková a Bystrík s kapelou, ktorí mladým priniesli aktuálne songy, ktoré spievala celá Hant aréna. Prekvapením večera bolo vystúpenie Mirror Family. Očarili zaujímavými kostýmami, ktoré boli zložené zo zrkadiel. Nesklamala ani vzdušná akrobatka Ariadna.

26807360446_4e317fa8c0_o

Na otváracom ceremoniáli za všetkých športovcov zložili sľub Fair play dvaja z nich – Daniela zo Slovenska a Jeppe z Belgicka. Tiež zapálili oheň, takmer ako na ozajstných olympijských hrách.

V piatok sa hala Elán  premenila aj na miesto adorácie. Adoráciu viedol provinciál saleziánov na Ukrajine don Karol Maník a hudobne ju sprevádzal mládežnícky zbor zo strediska na Miletičovej. Hlavná téma sa odvíjala od podobenstva o márnotratnom synovi. Po adorácii mladých povzbudil svojím svedectvom Juraj Práger, ktorý napriek strate svojho zraku dokázal, ako hovorí aj motto hier, veriť až do konca a zdolať vrch Mont Blanc.

Po finálových zápasoch a odovzdaní medailí sme sa presunuli do Viedne, kde športovci absolvovali prehliadku mesta. Na večeru a záverečný ceremoniál putovali ďalej do saleziánskeho gymnázia v Unterwaltersdorfe. Miestni študenti si pripravili kultúrny program plný spevu a tanca. Víťazi prvých miest v každom športe a kategórii si tiež prevzali trofeje. Na záver prebrali vlajku PGSI od Slovákov Španieli, budúci rok sa športovci stretnú na PGSI v Seville.

26562318160_499af39bc5_o

Bodkou za záverečným ceremoniálom aj za Medzinárodnými saleziánskymi športovými hrami bol ohňostroj, ktorý Rakúšania pripravili. Veríme, že si všetci odnášajú športový, organizačný aj duchovný zážitok a že ich motto hier “Vždy veríme až do konca” bude sprevádzať aj po návrate domov. Najdôležitejšie informácie z posledného dňa PGSI: Slovensko si odnáša dve zlaté a jednu striebornú medailu!

Juraj Bartoš

pgsi

PGSI oficiálne stránky:
http://www.pgsi2016.sk/
https://www.flickr.com/photos/pgsi2016/albums/with/72157667927056536
https://www.youtube.com/channel/UCwHu7BVokA7QFmy7GepFavA

TA3: „Bratislavu zaplavili mladí športovci, ktorí veria až do konca“

http://www.ta3.com/clanok/1083330/bratislavu-zaplavili-mladi-sportovci-ktori-veria-az-do-konca.html

Cesta plus: „Aj kresťania vedia robiť profesionálne akcie“

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/pgsi-reportaz-2016

Tv LUX: archív priamych prenosov

http://www.tvlux.sk/content/slide/108

„Modlite sa za nás viac!“

Saleziánska informačná agentúra ANS priniesla video posolstvo od saleziánov z Aleppa (Sýria). Vo videu natočenom priamo na dvore saleziánskeho strediska hovorí don Pier Jabloyan, SDB, prosí o zintenzívnenie modlitieb za pokoj pre Sýriu, najmä na príhovor Márie Pomocnice kresťanov v tomto mesiaci máji.

GPS duchovné cvičenia

GPS DC 2016 TITULNA FOTO

GPS tím opäť pozýva dievčatá vo veku 17 až 24 rokov na GPS duchovné cvičenia. Tentokrát na Spiš do pekného prostredia dediny Bijacovce v termíne 15.-19.6.2016.

Duchovné cvičenia sú otvorené pre všetky záujemkyne, nielen pre účastníčky GPS kurzov. Duchovných cvičení sa zúčastní prvých 15 prihlásených dievčat, ktoré aspoň jedenkrát absolvovali  akékoľvek duchovné cvičenia.

Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať do 31.5.2016 na gps.fma@gmail.com. Účastnícky poplatok je 30€.

Prihlasovací formulár na stiahnutie: prihlaska DC Bijacovce.

(Pauli FMA)

Saleziáni spolupracovníci oslavujú 140 rokov

9. mája v roku 1876 bola slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Don Bosco dostal od pápeža Pia IX. schválenie pre vznik Združenia saleziánov spolupracovníkov. Takto sa stala treťou zložkou saleziánskej rodiny, ktorú don Bosco založil pre výchovu mládeže. Dnes má Združenie vyše 30 tisíc členov po celom svete.

Don Bosco mal svojich spolupracovníkov okolo seba už roky a rovnako dlho pracoval na tom, aby – aj v spoločenských podmienkach tej doby – mohlo vzniknúť toto združenie. Mal ideu o veľkom hnutí „laikov a klerikov spoločne pre spásu ohrozenej mládeže“.

Sám pápež Pius IX. dal donovi Boscovi niektoré usmernenia pre vznik tohto združenia. V apríli 1876, keď bol don Bosco v Ríme, mu pápež vnukol myšlienku nevytvárať osobitné združenie pre „spolupracovníčky“, ale spojiť ich v jednom združení. „Ony sú účinné a podnikavé už z prirodzenej náklonnosti viac než muži. Ak by ste ich odlúčili, odňali by ste si najvzácnejšiu pomoc,“ povedal pápež (MB XI 73-74). Don Bosco túto myšlienku prijal, a tak vznikla „Spoločnosť alebo únia saleziánov spolupracovníkov“, ktorej pápež udelil výsady tretieho františkánskeho rádu a potvrdil združenie v jeho právnej forme.

Tvorivosť dona Bosca poznačila štýl saleziánov spolupracovníkov už od počiatkov – boli to učitelia, tréneri v športe, hudobníci a herci, katechéti alebo matky v rodinách… Medzi saleziánmi spolupracovníkmi za 140 rokov dozrelo viacero veľkých osobností na poli svätosti, prvá ctihodná Mama Margita, ctihodný Attilio Giordani, blahoslavení Alexandrína da Costová i Jozef Toniolo.

140

(zdroj: www.saleziani.sk)

KUBCUP – viac než volejbal

Presne táto myšlienka sa niesla volejbalovým víkendovým turnajom KUBCUP, ktorý sa konal 29.4. – 1.5. v Dolnom Kubíne. Z Dubnice nad Váhom sa turnaja zúčastnili 2 tímy, ktoré si prišli zmerať svoje sily vo volejbale, stretnúť sa so starými priateľmi alebo si trochu oddýchnuť pred blížiacou sa maturitou či skúškovým obdobím.

13076870_10201516824198357_7535548124394579156_n

Turnaja sa zúčastnilo 34 tímov z rôznych kútov Slovenska. Bojovalo sa v 6 skupinách v 6 telocvičniach. Na začiatku dňa, vždy pred samotnými zápasmi, sa konala sv. omša, aby športovci mohli podať plnohodnotný výkon na ihrisku. Počas zápasov nebola núdza o krásne výmeny, fair-play hru, sklamanie či radosť z výhier. Po odohraní zápasov v skupinách boli okrem iného k dispozícii spoločenské hry, stolný tenis, posedenie v KUBkaviarni a veľa iného. Našim dvom tímom sa celkom darilo, napokon tím s názvom „Spielmachři“ obsadil v silnej konkurencii 11. miesto, tím s názvom „Dva pivá“ obsadil 25. miesto.

13103259_1108811779141998_1645086993911992868_n

Sme veľmi radi, že sme sa tohto turnaja mohli zúčastniť a sami tak tiež niečo vložiť, aby tento turnaj bol naozaj viac než volejbal. A verte mi, naozaj to tak bolo. Poďakovanie patrí sestrám saleziánkam a dobrovoľníkom z Dolného Kubína za zorganizovanie turnaja, ale predovšetkým Pánu Bohu za to, že nám dal takú úžasnú vec ako je šport.

(Juraj & Peter Bartoš)


Miništrantská púť v Šaštíne

pumin

 

V poslednú aprílovú sobotu sa v národnej bazilike Sedembolestnej v Šaštíne uskutočnila už 10. jubilejná púť miništrantov – PUMIN. A na tohtoročnej púti nechýbala ani dubnická výprava. Naši chlapci ladili formu už od piatkového večera, nocovačkou v Katolíckom dome. Zavčas ráno sa naša výprava vydala na cestu. Celý program začínal o deviatej úvodným kvízom, po ktorom si mohli starší chlapci vybrať z niekoľkých ponúk na debatku v kláštore, a mladší mali kvíz v bazilike. O jedenástej púť vrcholila svätou omšou, ktorú celebroval náš otec biskup Galis. Bol to nádherný pohľad, keď baziliku v Šaštíne zaplnilo tristo chlapcov v miništrantských rúchach z mnohých miest a dedín Slovenska. Otec biskup nás povzbudil, aby sme vždy zostali verní Kristovi, tak ako to dokázal sv. Dominik Savio, ktorého relikvia bola vystavená na oltári spolu s relikviou sv. Jána Pavla II., veľkého priateľa miništrantov.

IMG_9227

Po skončení sv. omše nasledoval obed v priestoroch saleziánskeho oratória. Tí, ktorí si už pochutili na grilovanom špíze, mohli využiť niektorú z nafukovacích atrakcií na ihrisku, alebo stráviť voľný čas návštevou stánkov so suvenírmi. Popoludní bolo pripravené na kláštornom nádvorí divadlo o živote Dona Bosca a jeho veľkých žiakoch, Dominikovi Saviovi a Michalovi Magonem, ktoré pripravili mladí z Piešťan. Po divadle už bol priestor na hry, v rôznych stanoviskách v parku a na ihrisku.

IMG_9258

Celú púť sme zakončili krátkou adoráciou a požehnaním v bazilike, po ktorej nás rektor národnej svätyne, don Čverčko SDB, pozval ešte na zmrzlinu. Je pravda, že pri takom množstve chalanov sa nám nechcelo čakať v rade, tak sme si dali zmrzlinu po ceste domov v Senici.

IMG_9302

Napokon sme sa zdravo unavení vrátili okolo devätnástej do Dubnice, aby sme mohli pokračovať v radostnej službe pri oltári. No a hádam sa k nám na budúci rok pridajú aj ďalší.

IMG_9248

(don Jozef Ragula SDB)

Ďalší krok na spoločnej ceste

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa bude konať 27. – 29. apríla  2016 v čase od 15.00 – 17.00 hod. v priestoroch školy.

Deti budú do školy prijímané v zmysle § 10 Štatútu školy. Rodičia sú prvými a nezastupiteľnými vychovávateľmi svojich detí a pozitívne pôsobenie školy je možné len pri dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodičov.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

Škola je plno organizovaná, má školský klub detí a školskú jedáleň. Škola prešla rekonštrukciou – v triedach sú inštalované interaktívne tabule, nové okná, nové plávajúce podlahy, nový školský  nábytok, vynovená učebňa informatiky, novozriadená učebňa prírodných vied, dve učebne cudzích jazykov a interaktívna učebňa, nová podlaha v telocvični školy, vymaľované priestory školy. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od šiesteho ročníka nemecký a ruský jazyk. Od prvého ročníka sa vyučuje informatika. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť.

Podrobnejšie informácie o profilácii školy nájdete na internetovej stránke školy – www.zsds.sk – v sekcii dokumenty Školský vzdelávací program.

V prípade záujmu môžete získať bližšie informácie na sekretariáte školy na tel. čísle 042/4421324, resp. na www.zsds.sk

Mgr. Monika Pastieriková

riaditeľka školy