Puťák otcov s deťmi

1

Leto do detských sŕdc prináša rôzne zážitky. Ale môcť prežiť s otcom niekoľko dní v divokej prírode, to už má svoju hodnotu. A preto niekoľkí otcovia z nášho saleziánskeho strediska neľutovali ani dovolenku, ani námahu. Zobrali ťažký ruksak na plecia a spolu s deťmi vykročili v ústrety dobrodružstvu.

IMG_04

Vybrali sme sa do neďalekých Moravských Beskýd, ktoré ponúkajú menej náročnú, ale zato krásnu turistiku. Spoločne sme prežívali vzácne prvky otcovskej zručnosti, ako prežiť niekoľko dní v divočine. Deťúrence sa učili rozkladať a skladať stan, pripravovať jedlo, odolávať námahe a rôznym vrtochom počasia. Naberali odvahu spať v noci v lese, piť vodu zo studničky, rozkladať a strážiť zodpovedne oheň.

IMG_1007

Odmenou boli nielen nádherné výhľady a krásna prírodná scenéria, ale aj množstvo dobrodružných zážitkov, napríklad pri výrobe lukov a oštepov a pri ich používaní. No a napokon, aj zaslúžený nanuk na Kohútke a záverečné kúpanie na „Balatone“ v Novom Hrozenkove. Bol to nádherný čas, vďaka zaň Pánu Bohu a všetkým zúčastneným.

(don Jozef Ragula SDB)


Pozvánka 7. august 2016

DC_dubnica_august

Vďaka všetkým, čo sa prišli „zahrať“ na ihrisko!

_MG_6340

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť pri natieraní nášho spoločného hokejbalového ihriska vo viacerých pracovných pozíciách: brúsič, natierač, maliar čiar, zvárač brán…

Všetci zarobili neuveriteľných 60 min./hod., opálenie podľa trička a radosť z dobre vykonanej práce. Už teraz sa tešíme, ako si spolu zahráme hokejbal, tenis či volejbal na našom vynovenom ihrisku!


Ján „Bobe“ Drgoň (stavby vedúci)

Filip Siekel (majster odborného výcviku)

Peter „Štello“ Štellmach (PR manager)


Letný pobytový tábor – PODSKALIE

tabor1

 

Poď s nami!

Jednotný tábor pre všetky deti, ktoré ukončili tretí až siedmy ročník ZŠ sa odohrá v rekreačnom zariadení Podskalie, nachádzajúcom sa neďaleko Považskej Bystrice v malebnej prírodnej scenérii Strážovských vrchov. Deti sa môžu tešiť na 7 dní plných akčného programu, hier, výletov a zážitkov, ktoré im už teraz chystá dvadsiatka našich animátorov pod vedením saleziánov a sestier saleziánok.

Ako a prečo robíme letné tábory?

Pobytové tábory boli dubnickou tradíciou a po dlhšej pauze sa k nim opäť vraciame. Tento rok by mal byť návratom k tejto dobrej tradícii. Pobytový tábor je možné zrealizovať pod jednou podmienkou: je za ním veľa nadšených ľudí, ktorí si „užívajú“ leto tak, že sa obetujú pre druhých. Nás motivuje viera a láska k mladým podľa vzoru don Bosca.

Termín 7. – 14. august 2016
Vek ukončený 3. – 7. ročník

(pre starších je možnosť zapojiť sa ako pomocní animátori) *

Miesto Podskalie (pri Považskej Bystrici) www.podskalie.sk
Prihlasovanie do 28. júna 2016

online alebo cez vytlačenú prihlášku

 

Poplatok                                      

Celkové náklady na tábor na jedného účastníka sú viac ako 120 €. Poplatok zahŕňa stravu 6x denne, dopravu, tričko a materiál používaný na programe.

100

Pre členov DOMKY

a pre tých, ktorí sa prihlásia a zaplatia do 31. mája.

110 €

Pre nečlenov DOMKY.

Ak sa prihlásite cez internet, suma na zaplatenie Vám príde v potvrdzujúcom maili.

 

Spôsob úhrady

  1. Prevodom na účet po prijatí potvrdzujúceho mailu, v ktorom nájdete Váš variabilný symbol. Do poznámky uveďte meno dieťaťa. Platbu treba vykonať najneskôr do 28.6.2016.
  2. Alebo osobne hotovosťou v piatky po sv. omši v Katolíckom dome.

 

Storno podmienky:

  1. Pri odhlásení po 28.6. 2016 sa vracia 70 % uhradenej sumy.
  2. Žiadajte mailom: magurasdb@gmail.com.

 

Informovaný súhlas, lekárske potvrdenie, čestné prehlásenie

V deň nástupu na tábor Vás láskavo žiadame priniesť vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré nájdete na vytlačenej prihláške alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Bez týchto potvrdení nebude dieťa prijaté na tábor!

 

Prihlasovací formulár:

Vypĺňanie prihlasovacieho formulára spustíte kliknutím na nasledovný odkaz :

https://docs.google.com/forms/d/1rXqPFKm9WYOuXrUmi_n6FzJuI34FLiVt7Kc-2NZZXfA/viewform

* Pomocní animátori sa pred vyplnením prihlášky musia prísť porozprávať s vedúcim tábora Petrom Magurom, SDB.


logo MSVVAS SRlogo-iuventa

 

 

 

 

 

Prímestský tábor NARNIA

Narnia 5den 10

Ranný pútnik zakotvil u sestier saleziánok

V dňoch 11.-15. júla 2016 sa uskutočnil letný prímestský tábor v Dubnici nad Váhom. Zodpovedné zaň boli sestry saleziánky zo SCVČ Laura. Začiatok každého dňa bol vždy ráno o 9:00 a koniec o 16:00. Ten prvý patril uvítaniu detí na tábore a úvodu do deja, ktorý bol tentokrát inšpirovaný filmom „Narnia – Dobrodružstvo lode Ranný pútnik“.

Narnia 5den 20

Pre deti boli prichystané rôzne hry ako puzzle, pexeso, vedomostný kvíz, ale aj hra s názvom „piráti“ , kde sa deti mohli do sýtosti vybehať.  V utorok bol naplánovaný výlet na kúpalisko v Nemšovej. Pre zlé počasie sa výlet nevydaril. Deti však neboli ukrátené o naplánované aktivity, ktoré sa tak prispôsobili na prostredie oratória. Streda sa niesla v podobe doobedných stanovíšť. Poobedie bolo rozdelené pre chlapcov a dievčatá , kde si obidve skupiny prišli na svoje. Štvrtok bol opäť prispôsobený  výletu, čo znova skomplikovalo počasie. Tento raz sa ale prehliadka Budatínskeho hradu neodkladala a všetci sa bezpečne dostali tam aj naspäť.

Narnia 4den 04

Piatok to celé zakončil taktiež stanovišťami a veľkou hostinou s celotáborovou hrou. Počas všetkých dní boli hrané scénky, v ktorých účinkovali preoblečení hlavní hrdinovia filmu a zároveň aj moderátori tábora. Nikdy nechýbalo voľno a čas na oddych. Cez obed bol v ponuke aj bufet. Tam si deti mohli kúpiť napríklad cukrovú vatu alebo nanuk. Tradične fungovala aj lauratombola  a táborová pošta. Na konci boli odmenené všetky deti i animátori. Aj keď heslo minulých prímestských táborov „na tábore nikdy neprší“ teraz neplatilo, ukázalo sa, že s dobrou vôľou a dobrým spoločenstvom sa dá vytvoriť niečo pre druhého aj napriek tomu, že plány nevychádzajú. Usmiate tváre detí boli toho dôkazom. Preto vďaka Bohu za všetkých, čo prispeli k tomuto dielu pre dobro detí.

(animátor Marek Hudec)


Konferencia Nové svitanie: Ako chutí nebo?

Štvrtý ročník konferencie Nové svitanie, ktorá sa už tradične koná na lúke pod pútnickou Skalkou pri Trenčíne, hŕstka organizátorov, viac než 700 účastníkov a veľké milosti pre všetkých.

titulka

Témou Nového svitania „Ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 10) rezonovali takmer všetky momenty tohtoročnej konferencie. Prednášky, workshopy, modlitbové večery, sväté omše, adorácie, modlitby príhovoru, chvály, detský program i  program pre mladých – v každej chvíli akoby bola prítomná atmosféra neba.

Viem, znie to možno priodvážne a pre mnohých snáď aj príliš sladko, ale bola som tam ako člen organizačného tímu i v tento rok a to, čo sme na konferencii prežívali, mi ani zďaleka neprišlo „príliš“. Snáď „viac naozajstné“, ale „príliš“ veru nie.

Pre mňa ako dubnickú farníčku mala táto konferencia o to sladšiu príchuť. Vidieť toľko známych tvárí z našej farnosti, počuť toľko povzbudenia a zažiť toľko radosti „so svojimi“, to pre mňa znamenalo naozaj veľa. Viem, že Skalka nepatrí pod našu diecézu, napriek tomu sa teším, že tie pomyselné hranice medzi farnosťami a diecézami sa už úplne podarilo zotrieť.

Výnimočným pre mňa – pre nás – bolo i prijatie pozvania zo strany otca biskupa Tomáša Galisa, ktorý na konferencii celebroval otváraciu svätú omšu. Jeho otcovská prítomnosť nás všetkých povzbudila, pretože ňou nielen poslúžil, ale zároveň vyjadril svoju podporu nášmu celoslovenskému spoločenstvu, ktorého členmi spolu s manželom sme.

Rovnako bolo pre mňa radosťou privítať dona Jozefa Ragulu, ktorý celebroval svätú omšu v nedeľu i sestru FMA Andrejku Badíkovú, ktorá prišla účastníkom konferencie porozprávať o činnosti ženskej saleziánskej kongregácie, ktorej je členkou. Cítila som radosť a hrdosť, že máme doma saleziánov a že sú takí srdeční, otvorení a láskaví.

Radosťou pre mňa boli i detské katechézky počas kázní, ktoré som viedla. Naše dubnické deti sa do nich zapájali s veľkým nadšením a mnohé sa aktívne zapojili do moderovania a odovzdávania obetných darov.

To množstvo mužov a žien z našej farnosti, ktorí „priložili ruku k dielu“ a pomohli nám stavať stany, zabezpečovať technickú stránku konferencie, slúžiť modlitbou príhovoru, voziť stoličky, animovať deti počas detského programu či strážiť stanové mestečko, tým všetkým chcem dnes poďakovať. Je nás naozaj hŕstka a bez vašej nezištnej pomoci by sme tohtoročných viac než 700 účastníkov jednoducho neustáli.

Ďakujem! Nech Pán koná – ako v nebi tak i na zemi.

Peťa Babulíková

(Viac nájdeš na cestaplus.sk)


Mladí stále túžia byť «milosrdní ako Otec»

Animátori a animátorky sa stretli na chate v Slávnickom Podhorí, aby sa stíšili a strávili spoločný čas s Pánom.

IMG_3733

Letné prázdniny sú práve ten čas, keď má väčšina mladých zo strediska možnosť stráviť svoje voľné chvíle zhodnotením roka po duchovnej stránke. I tento rok sa v dňoch 4.-7.7. 2016 na chate v Slávnickom Podhorí konali duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnili netradične chlapci spoločne s dievčatami. Prednášajúcimi duchovných cvičení boli don Peter Štellmach, SDB, a sr. Danka Oremová, FMA, ktorá sa spoločne so sr. Evkou Rušínovou, FMA, starala o hladné žalúdky našich animátorov.

„Tieto duchovné cvičenia boli v prvom rade takým malým zázrakom, nakoľko sme do posledných dní nevedeli, či vôbec budú.  Ale nakoniec sa vytvorila skvelá partia mladých ľudí, ktorým sme chceli ponúknuť niekoľko pohľadov na lásku a milosrdenstvo so sebou i s druhými v každodennom živote. A, samozrejme, dôverujúc, že to najdôležitejšie si každý pre seba nájde nielen cez slová, ale najmä v tichu prostredníctvom toho najväčšieho Milosrdenstva,“ povedala sr. Danka, FMA.

IMG_3662

Duchovné cvičenia sa stali časom nielen prehlbovania vzťahu s Bohom, ale i uceľovania vzťahov v spoločenstve. O zážitok sa s nami podelil Michal:  „Verní heslu svojho zakladateľa sv. Don Bosca: «Skáčte, kričte, len nehrešte» sme sa počas voľného času určeného na rekreáciu nezabudli poriadne vyblázniť s loptami a lietajúcim tanierom. Skrz malý počet účastníkov bol trochu problém s kolektívnymi hrami, ale, ako sa hovorí, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam sa dá aj futbal zahrať.“

Účastníkov síce nebolo veľa, ale Pán ich i tak navštívil v plnej miere!

(Katarína Bolčeková)


Pozrite si posledný Saleziánsky magazín v tomto školskom roku

Domka – Združenie saleziánskej mládeže oslavuje tento rok 25 rokov svojej existencie. V 30 strediskách po celom Slovensku ponúka toto občianske združenie mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho. Čo znamená Domka pre mladých, ale aj saleziánov sme sa ich opýtali na narodeninovej oslave, ktorá sa konala na Festivale Lumen v Trnave. Viac v Téme.

Aj farníci z trnavskej Kopánky mali možnosť bližšie sa oboznámiť s postavou Božieho služobníka dona Titusa Zemana. V polovici júna sa vo farskom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov uskutočnil večer s Titusom Zemanom. Ako prebiehal sa dozviete v reportáži.

Posledné svedectvo v tomto školskom roku bude patriť saleziánovi Františkovi Kubovičovi, ktorý pôsobí v saleziánskom stredisku na bratislavskej Miletičke.

(Zdroj: www.saleziani.sk)

Viete, že…počas leta bude pôsobiť v rôznych krajinách 52 VIDESákov?

Logo VIDESu… VIDESáci pôsobia v 5 krajinách sveta.

… vďaka Vašej podpore to celé zvládneme.

… z Dubnice budú pôsobiť v lete 4 dobrovoľníci a sestra FMA

… VIDESáci budú počas leta pôsobiť na týchto miestach:

 

ALBÁNSKO

Tale (19. 6. – 10. 7. 2016) Alžbeta Hortová,  Alžbeta Hrušovská

 

RUMUNSKO

Alesd (13. 7. – 22. 7. 2016) Andrea Badíková, FMA, Michaela Linková, Nikola Mihalčinová, Betka Gogoláková, Peter Phanvan

 

UKRAJINA

Chudľovo (27. 6. – 1. 7. 2016) sr. Františka Martinková FMA, Lucia Nakatová, Klára Kubištelová, Annamária Adamčíková, Natália Ivanová, Mariana Michalková, Lucia Ťažká, František Martinek

Verbivka (4. 7. – 8. 7. 2016) Lucia Nakatová, Klára Kubištelová, Natália Ivanová, Lucia Ťažká, František Martinek

Novosilka (11. 7. – 15. 7. 2016) Lucia Nakatová, Klára Kubištelová, Stanislav Štuber, Štefan Moravčík

Dubno (18. 7. – 22. 7. 2016) Lucia Nakatová, Klára Kubištelová, Stanislav Štuber, Štefan Moravčík

Vynnyky

(27. 6. – 22. 7. 2016) Mária Vavrová, Katarína Miklošová

(27. 6. – 8. 7. 2016) sr. Monika Foltýnová, FMA, Ondrej Jelínek

Ľvov – Pokrova (11.7. – 22. 7. 2016) sr. Monika Wassermannová FMA, Martina Vrbanová, Štefan Masič

 

SLOVENSKO

Luník IX

(15. 06. – 15. 7. 2016) Mária Feledíková

(4. 7. – 8. 7. 2016 – prímestský tábor) Alžbeta Šarközyová, FMA, Mária Feledíková, Mária Kuľhová, Eva Dobáková Peter Farbár, Blažej Fekete, Stanislav Štuber

(13. 7. – 16. 7. 2016 – dievčenský pobytový tábor) Alžbeta Šarközyová, FMA, Laura Kleimanová, Klára Poláková

Nitra – Orechov Dvor

(15. 7. – 17. 7. 2016 – Prímestský tábor) Monika Foltýnová, FMA, Eva Dobáková, Mária Kuľhová, Štefan Ščasný

(18. 7.- 22. 7. 2016 – pobytový tábor) Monika Foltýnová, FMA, Mária Kuľhová, Laura Kleimanová, Zuzana Balážová, Ján Pestún

Rožňava (11. 7. – 15. 7. 2016) Matilda Pitáková, FMA, Mariana Michalková, Veronika Hamráková, Adam Hrobák

Boľkovce (3. 7. – 8. 7. 2016) Zuzana Baránková, Tímea Drábová, Martina Škutová, Mária Tomášová, Diana Fedorková, Barbora Šepeľová, Peter Dudák, Matej Košík

Kokava nad Rimavicou (11. 7. – 15. 7. 2016) Zuzana Baránková, Tímea Drábová, Martina Škutová, Mária Tomašová, Diana Fedorková, Martina Vacová, Matej Košík

Dolná Strehová (18. 7. – 22. 7. 2016) Zuzana Baránková, Mária Tomášová, Matej Košík

Nitra – Klokočina (8. 8. – 12. 8. 2016 – prímestský tábor s Asýrskymi kresťanmi) Elena Caunerová, FMA, Eva Dobáková, Nikola Mihalčinová, Alžbeta Hrušovska, Martina Sitárová, Anton Buchel, Peter Farbár, Martin Mičko

 

VEĽKÁ BRITÁNIA

Liverpool (apríl 2016 – august 2016) Barbora Ivanecká

 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Podporte nás

vides bolkovce 1

„Nové svitanie“ na Skalke

V toto leto sa už po štvrtý raz organizátori katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie zídu na starobylom pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, kde sa túžia spolu s účastníkmi konferencie ponoriť do plnosti krás Katolíckej cirkvi. Na organizácii konferencie sa podieľajú i naši farníci – Andrej Babulík s manželkou a členovia spoločenstiev KLASY a SKALA.

Plagat NS 2016 (1)

Zakladateľ konferencie Myles Dempsey, ocenený pápežom Benediktom XVI. za svoju laickú službu pre Katolícku cirkev vo Veľkej Británii vyznamenaním Pro Ecclesia et Pontifice, o svojej vízii povedal: „Chcem, aby sa krása Cirkvi ukázala v celej svojej nádhere; Cirkev žiariaca v sláve a oslavovaná vo všetkých svojich aspektoch – sviatostnom, liturgickom, mariánskom, eucharistickom, charizmatickom, mystickom – a aby sa toho zúčastňovala celá rodina.” Jeho vízie sa plnia a konferencia Nové svitanie (New Dawn) sa v auguste tohto roka uskutoční v mariánskom pútnickom mieste Walsingham v Anglicku už po tridsiaty raz.
Children ministriesOrganizátormi slovenskej verzie konferencie sú ľudia, ktorí mali príležitosť sa pôvodnej celosvetovej konferencie vo Walsinghame osobne zúčastniť. Rovnako ako Myles, aj oni zatúžili poukázať na bohatstvo, ktoré Katolícka cirkev ponúka svojim veriacim, a preto v roku 2013 zorganizovali prvý verejný ročník konferencie na Skalke. V tradícii pokračujú ďalej a dni 9. až 13. júl 2016 budú už ich štvrtou príležitosťou podeliť sa o Mylesovu víziu s účastníkmi konferencie. Konferencia je plne katolícka a plne pútnická, na veľkej lúke pod kláštorom stanujú už niekoľko rokov mladí i starší, dokonca i celé rodiny s deťmi.

Conference place

Témou tohtoročnej konferencie je „Ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 10). Ako v predošlé ročníky, i tento rok pozvanie prijali slovenskí i zahraniční vzácni hostia. Veľkou milosťou je, že úvodnú svätú omšu v sobotu o 15,00 bude celebrovať Mons. Tomáš Galis a záverečnú gréckokatolícku svätú liturgiu v stredu dopoludnia Mons. Peter Rusnák. Tento ročník bude výnimočný práve počtom kňazov, ktorí sa aktívne budú podieľať nielen na vysluhovaní sviatostí na mieste konferencie, ale tiež ako prednášajúci. Z Írska sa s nami o dynamike chvál príde pozdieľať Rónan Johnston, hudobník známy nielen z kresťanských akcií. Pani Erika Gibello z Anglicka, dlhoročná spolumodlitebníčka exorcistu Rúfusa Pereiru z Indie, sa s účastníkmi podelí o svoje skúsenosti s modlitbou za oslobodenie od duchovných dôsledkov alternatívnej medicíny, reiki, jógy a iných liečebných metód.

TITULKA

Nebude chýbať modlitba za uzdravenie, modlitba za oslobodenie, modlitba za vyliatie Ducha Svätého, ranné chvály a večerné adorácie, modlitba svätého ruženca, mariánska procesia, svedectvá či zábavný program pre deti a dobrodružný evanjelizačný program pre mladých.  Centrom každého z piatich dní bude slávenie svätej omše, v stredu slávenie gréckokatolíckej svätej liturgie.

Homily2

Veľmi sa tešíme na Dominiku Gurbaľovú, tiež na službu misionára milosrdenstva o. Petra Hertela, Petra Liptáka a iných.

Registrácia prebieha na stránke www.novesvitanie.sk. Detský program už je kapacitne naplnený, mládežnícky program pre tínedžerov a stravu je možné si objednať do konca júna. Potom je registrácia možná bez stravy, i priamo na mieste.

Ste srdečne pozvaní zažiť plnosť, ktorú pre všetkých prichystal Pán.

(Petra Babulíková)