Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

K slávnosti Panny Márie Pomocnice posiela hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime svoj video príhovor pre saleziánov a pre celú saleziánsku rodinu.