Pozvánka na oslavu don Bosca :)

Čaute, v nedeľu o 16.30 vás pozývame na online akadémiu don Bosca, pripojte sa na zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3624627094…
Meeting ID: 362 462 7094
Passcode: 1234

Nové možnosti :)

Zostávame s Vami aj počas pandémie :)

Naplánované sv. zmierenia cez našu web stránku sú z dôvodu sprísnenia obmedzení presunuté na čas, keď to bude opäť možne. Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás o opätovné zapísanie sa v čase, keď tu bude aktuálne.

autor: Vladimír Plášek sdb

SV. OMŠE A SV. SPOVEĎ

Hlavný predstavený sa predstavil v Dubnici

V predvečer blahorečenia nového blahoslaveného Carla Acutisa  v piatok 9.10. prišiel na vizitáciu do Dubnice nový hlavný predstavený saleziánov na Slovensku , don Peter Timko SDB.

Ako prvým sa predstavil mladým na mládežníckej sv. omši o 19:00, ktorých v kázni povzbudil, aby skúmali, čím plnia svoje srdce.

Po omši nasledoval piatkový večer v Kaťáku. Tam bol čas na hry a rozhovory , do ktorých sa zapojil aj provinciál, pri dodržaní hygienických predpisov. Koniec večera patril spoločnej modlitbe a večernému slovku od don Petra Timka. Bol priestor na otázky a odpovede a posledné slovo mala spoločná fotka…

Don Timkovi držíme palce a nech ho Boh požehnáva na jeho novom mieste.

Autor článku: Marek Hudec, FOTO: Veronika Jankechová, Paulína Hírešová

SV. OMŠE v DUBNICI NAD VÁHOM

V Turíne vysvätili štyroch slovenských mladých saleziánov za diakonov

(Turín 13. júna 2020) – V Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne sa konala vysviacka dvanástich mladých saleziánov za diakonov. Štyria z nich sú Slováci: Ján Butkovský (29), Peter Boško (36), Daniel Holúbek (31) a Jozef Peržeľ (30). Prvý stupeň kňazstva udelil mladým saleziánom turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia pod obrazom Márie Pomocnice v chráme, ktorý v štvrti Valdocco postavil zakladateľ saleziánov don Bosco. Na slávnosti bol prítomný aj novomenovaný slovenský provinciál don Peter Timko.

Pri dodržaní platných opatrení boli na slávnosti v priestrannej bazilike prítomní nielen spolubratia svätencov z komunity študentov teológie v Turíne-Crocette ale aj desiatky mladých a ďalší hostia. Turínska saleziánska provincia zabezpečila zo slávnosti priamy prenos na svojom facebooku. Video je možné si pozrieť aj zo záznamu.

Liturgia vysviacky bola zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá sa v Taliansku slávi v nedeľu. S turínskym arcibiskupom Mons. Nosigliom koncelebrovali direktor komunity študentov teológie don Marek Chrzan a turínsky provinciál saleziánov don Enrico Stasi.

Mons. Nosiglia vo svojej homílii vyzval mladých svätencov k veľkej vďačnosti a k úlohe žiť eucharistiu, pretože ona nie je len slávením v kostole, ale má aj misionársky rozmer. „Eucharistiu treba žiť, okrem jej slávenia a že v ňu veríme.“ Pripomenul, že ako kresťania „sme povolaní žiť Krista a žiť z Krista“.
Po tom, ako mladí saleziáni zložili do rúk turínskeho arcibiskupa sľub poslušnosti svojim legitímnym predstaveným, vyslovil nad každým z nich biskup slová: „Boh, ktorý začal v tebe svoje dielo, nech ho aj dokončí.“

2020 06 13 diakoni-turin-vysv2Mons. Cesare Nosiglia prednáša svoju homíliu

2020 06 13 diakoni-turin-vysv3Počas modlitby litánií ku všetkým svätým ležia svätenci dolu tvárou na dlažbe chrámu

Do turínskej baziliky sa symbolicky po 80. rokoch od svojej kňazskej vysviacky vrátil aj dnes už blahoslavený Titus Zeman, keď aj jeho meno zaznelo vo vzývaniach mučeníkov, v litániách ku všetkým svätým. V závere slávnosti za nových diakonov poďakoval prítomným i neprítomným rodičom, arcibiskupovi, saleziánom spolubratom, osobitne komunite a direktorovi, predstaveným a formátorom – medzi nimi aj zosnulému slovenskému provinciálovi Jozefovi Ižoldovi „ktorý, ako dúfame, nás sprevádza z neba“ –, mladým z oratórií a všetkým, ktorí pripravili a umožnili slávnosť slovenský diakon Daniel Holúbek. Ubezpečil všetkých aj o modlitbách za nich.

2020 06 13 diakoni-turin-vysv4 Mons. Cesare Nosiglia kladie ruky na hlavu slovenského saleziána Petra Boška a vysviaca ho za diakona

2020 06 13 diakoni-turin-vysv5Biskup Mons. Nosiglia odovzdáva evanjeliár do rúk slovenského saleziána diakona Jána Butkovského

Štyria slovenskí mladí saleziáni diakoni sa po návrate na Slovensko odoberú na určené miesto kvôli karanténe, neskôr podstúpia testovanie na Covid-19 a následne počas leta budú vykonávať diakonskú prax v určených komunitách.

2020 06 13 diakoni-turin-vysv6 Slovenský salezián diakon Daniel Holúbek po slávnosti prednáša slová poďakovania

2020 06 13 diakoni-turin-vysv7

Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

9. deň Deviatnika k Panne Márii Pomocnici kresťanov

23. MÁJA:    Quicumque tuum sanctum implorant auxilium
– všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc

Keď sa zverujeme Márii, ponárame sa do jej zverenia sa Bohu. Odovzdajme sa jej teda, aby naša odpoveď Bohu nadobudla mohutnosť a pevnosť, akú mala odpoveď Márie. Je jasné, že sa nezveruje Panne Márii kvôli tomu, aby sme skončili pri nej, ale aby sme pristáli, ako by sa to aj malo stať, v spoločenstve s Bohom.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 26.27)

Ukončíme tento deviatnik a pripravíme sa obnoviť ako Saleziánska rodina naše zverenie sa Panne Márii Pomocnici. Prítomnosť Panny Márie ja pre našu identitu až tak veľmi ustanovujúca, že saleziánskou formu vyjadruje to, ako Ježiš zveril milovanému učeníkovi Jánovi svoju matku a jej zasa Jána. Ide o to „vziať si Máriu domov“, ako hovorieval don Egidio Viganó a ako je to pekne vyjadrené v 11. článku Charty charizmatickej identity saleziánskej rodiny pod veľa hovoriacim názvom „Doma s Máriou“:

Don Bosco sa už od detstva odvolával na Pannu Máriu ako na Učiteľku a Matku, pretože tak mu ju predstavila Postava v sne z deviatich rokov. Pri svojej prvej výchovnej skúsenosti, keď sa začlenil do činnosti miestnej cirkvi, zveril svoje dielo Panne Márii Potešiteľke: «chudobní a ohrození» chlapci v nej vycítili ochranu a útechu. Neskôr, keď v spoločenstve s univerzálnou Cirkvou prežíval definovanie mariánskej dogmy, im predložil Pannu Máriu Nepoškvrnenú a predstavil ju ako vychovávateľku lásky a účinnú podporovateľku ich ľudského i kresťanského rastu. Napokon, po tom, ako pri zakladaní a rozvíjaní svojho diela zakúsil, že «všetko urobila Mária», aj mimoriadnymi zásahmi, zasvätil rodiacu sa Kongregáciu Panne Márii s titulom Pomocnica kresťanov. Keď potom od Panny Márie dostal inšpiráciu založiť Inštitút dcér Márie Pomocnice, chcel, aby to bol «živý monument» jeho vďačnosti Pomocnici. Jej zveril aj saleziánskych spolupracovníkov, aby ich chránila, a aby v nej našli inšpiráciu pre apoštolské úsilie. Zriadil tiež Združenie ctiteľov Márie Pomocnice, späté s turínskou svätyňou, ako znak vďačnosti za materskú prítomnosť Božej Matky v celom jeho diele. Tento zvláštny vzťah k Panne Márii hlboko poznačil charizmatickú a duchovnú identitu rôznych skupín saleziánskej rodiny, ktoré vznikli počas 20. storočia… Mária sa považuje nielen za Matku Cirkvi a Pomocnicu kresťanov, ale aj za Matku celého ľudstva, takže spolupracujúci muži a ženy rôznych skupín saleziánskej rodiny, patriaci aj k iným náboženstvám, prechovávajú k nej úprimnú úctu. Takže sa právom môže tvrdiť, že saleziánska rodina je mariánskou rodinou.

Prítomnosť Márie predovšetkým zakúšame ako prítomnosť Matky a Učiteľky duchovnosti a apoštolského života. Každodenne zakusujeme dotyk jej rúk ako nás ona samotná sprevádza a ochraňuje: „Úcta k Panne Márii bola (spolu s úctou k eucharistickému Ježišovi a k pápežovi) jedným z troch druhov úcty, ktoré poznačili duchovný a apoštolský život dona Bosca. Celá saleziánska rodina je a cíti sa byť mariánskou rodinou, zrodenou vďaka materskej starostlivosti Nepoškvrnenej Pomocnice. Skutočne, všetky skupiny vyjadrujú toto presvedčenie vo svojich Stanovách. Naša spiritualita sa teda vyznačuje každodennou dôverou k Panne Márii. Dôvera je vzostupná dynamika: je to napĺňanie činu sebadarovania, aby sme veľkodušne odpovedali na poslanie, ktoré máme uskutočniť. Ale je to tiež dynamika zostupná: prijímať s dôverou a vďačnosťou pomoc tej, ktorá viedla dona Bosca a naďalej vedie duchovnú rodinu, ktorú on založil. (Charta charizmatickej identity saleziánskej rodiny, článok 37).

Osobný záväzok: S vierou sa pripravím na slávenie prijatia sviatostí zmierenia a Eucharistie a budem prosiť Máriu Pomocnicu o obnovenie našich rodín a našich apoštolských skupín k apoštolskému zápalu dona Bosca.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,

Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccu

v časoch cholery,

aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,

chceme ako saleziánska rodina

vyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.

Poteš chorých a ich rodiny.

Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.

Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.

Ujmy sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.

Predovšetkým obnov v každom z nás,

v našich komunitách, v našich rodinách

vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.

Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:

Mária, Panna mocná,

veľká a slávna opora Cirkvi,

hrozná ako vojsko zoradené do boja.

Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta.

Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach,

zápasoch a ťažkostiach

a v hodine našej smrti nás prijmi

do večnej radosti. Amen.