Pohreby

Pohreb treba najprv prihlásiť na pohrebnej službe. Potom treba prísť  na faru a priniesť List o prehliadke. Svätú omšu pred pohrebom odslúžime v prípade požiadavky a v prípade dostatočného počtu prítomných veriacich. Inak môžeme odslúžiť sv. omšu v termíne, ktorý si dohodnete s p. farárom.

Sväteniny

Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu, po jej skončení v sakristii.

Miništranti chatovali

Predposledný januárový víkend obliehali chatu v Slávnickom Podhorí miništranti. Pod vedením Petra Štellmacha SDB a štyroch animátorov bol pre nich pripravený program, v ktorom nechýbali najrôznejšie spoločenské hry, film, nočná hra, miništrantské aktivity či kvíz.

Viac o akcii prezradil Peter Štellmach: „Chatu sme zorganizovali, aby sme mohli zažiť silu našej výnimočnej partie v saleziánskom rodinnom štýle priateľstva a hry. Dôležitým bodom bola, samozrejme, aj samotná formácia chlapcov, aby si mohli lepšie uvedomiť, komu slúžia pri oltári a ako je táto služba potrebná. Potešilo ma, keď sa chlapci vyzvedali, kedy bude ďalšia chata.“ Práve sobotňajšie dopoludnie bolo venované spomínanej formácii, kedy malo 14 miništrantov možnosť nacvičiť si napr. pohyb pred oltárom, otáčanie Rímskeho misálu, či zopakovať si vedomosti o liturgických predmetoch.

Miništranti

Miništranti sa stretávajú raz do mesiaca na tzv. miništrantských maxistretkách v nedeľu poobede. „Naše stretká sa vždy vyhlasujú v oznamoch, takže srdečne pozývame všetkých miništrantov, aj tých, ktorí ešte nikdy neminištrovali,“ dopĺňa Peter.

 

Marek Hudec

Brána milosrdenstva otvorená aj vo farskom kostole

Spomedzi 92 vybraných slovenských kostolov bola 13. decembra otvorená Brána milosrdenstva aj v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Z poverenia biskupa Tomáša Galisa ju pri svätej omši otvoril Mons. Marek Hriadel.

Ten vo svojej homílii povzbudil prítomných k pravidelnému čítaniu a načúvaniu Božieho slova a takisto zdôraznil výzvu Svätého Otca konať skutky duchovného a telesného milosrdenstva.

Brána milosrdenstva

Cez príklady zo života a Svätého Písma zameral pozornosť na vzájomné odpúšťanie, na vieru v odpustenie hriechov a Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia. Na záver oslovil prítomných: „Drahí bratia a sestry, v tomto Roku milosrdenstva otvorme svoje srdcia Bohu, prekračujme túto Bránu milosrdenstva telesne aj duchovne, otvárajme srdce Kristovi, odložme všetok strach a všetku príťaž!“

 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva je príležitosťou prejsť cez Bránu milosrdenstva aj v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Ktokoľvek  ňou prejde, nech „zakúsi Božiu lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej“ (pápež František, Misericordiae vultus).

 

Stanislava Prítrská

História farnosti

test hist.farnosti