Hlavný predstavený sa predstavil v Dubnici

V predvečer blahorečenia nového blahoslaveného Carla Acutisa  v piatok 9.10. prišiel na vizitáciu do Dubnice nový hlavný predstavený saleziánov na Slovensku , don Peter Timko SDB.

Ako prvým sa predstavil mladým na mládežníckej sv. omši o 19:00, ktorých v kázni povzbudil, aby skúmali, čím plnia svoje srdce.

Po omši nasledoval piatkový večer v Kaťáku. Tam bol čas na hry a rozhovory , do ktorých sa zapojil aj provinciál, pri dodržaní hygienických predpisov. Koniec večera patril spoločnej modlitbe a večernému slovku od don Petra Timka. Bol priestor na otázky a odpovede a posledné slovo mala spoločná fotka…

Don Timkovi držíme palce a nech ho Boh požehnáva na jeho novom mieste.

Autor článku: Marek Hudec, FOTO: Veronika Jankechová, Paulína Hírešová

SCVČ Laura opäť otvorené pre deti

V stredu 9.9. 2020 o 15:00 sa ako každoročne konalo otvorenie nášho oratka Laura, spojené s prihlasovaním na krúžky a stretká. Rodinky s deťmi postupne prichádzali a mohli si užiť tento krásny čas.

Pre deti tu boli pripravené rôzne stanoviská, kde sa mohli zabaviť a za ich splnenie získať sladkú odmenu. Medzi úlohami bolo napríkald zhodiť čo najviac koliek pomocou lopty alebo obviazať „zraneného“.Bolo cítiť že poobedie si užívali tak deti, ako aj rodičia. Odštartovanie tohto roka je za nami a my sa už tešíme na všetky krúžky a stretká.

Večné sľuby v BB

S výročím SNP sa 29.8. 2020 začalo oslavovať v Banskej Bystrici aj úplne iné, nové výročie. V tento deň zložili večné sľuby v saleziánskom stredisku Salezko dve rehoľné sestry FMA. Monika Foltýnová a Danka Oremová svojimi podpismi na oltári spečatili ich odpovede na Božie volanie a stali sa tak navždy členkami sestier Panny Marie Pomocnice.

Slávnostným kazateľom na svätej omši bol don Peter Štellmach SDB a hlavným celebrantom bol provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko. Početné zastúpenie na tejto slávnosti mali spolubratia a spolusestry, ale aj blízky , známi a rodina oboch sestier. Kostol bol tak zaplnený ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí im prišli poblahoželať k ich životnému kroku.

Po omši nasledovalo agapé, kde sa mohol každý do sýtosti najesť a porozprávať.

Keďže sestra Danka pôsobí v Dubnici už siedmy rok, na tejto udalosti nechýbal hojný počet Dubničanov, kde veľkú časť tvorili mladí zo strediska, ktorí jej chceli osobne zagratulovať a odovzdať jej nejaký darček na pamiatku jej večných sľubov…

Viacej fotiek nájdete na tejto stránke: https://jurajbartos.pixieset.com/danielaeternalpromises/morephotos1/?fbclid=IwAR1UcPHfk7FSI3SUOb3YH1x7-vzpZksngd2NB9XyjWaWPoCpN3wk_6r0wYE

Autor článku: Marek Hudec, Fotky: Juraj Bartoš

Duchovné cvičenia dievčat

Veľké množstvo akcií bolo tento rok zrušených kvôli Covidu-19, preto je požehnaním, že sa podarilo usporiadať chlapčenské aj dievčenské duchovné cvičenia. Na tých dievčenských sme sa stretli na novom mieste – v Hornej Breznici od 17. do 20.8.2020, v rôznorodej partii – pracujúca, vysokoškoláčka, stredoškoláčky a dievčatá, ktoré zažívali svoje prvé duchovné cvičenia. Sestra Danka a sestra Lamiya však spracovali témy ohľadom ženskej slobody, ublížení, rán a následnom uzdravení veľmi dobre. Ako dievčatá, či ženy, sa stále stretávame s rôznymi klebetami, uštipačnými poznámkami hodnotiacimi náš vzhľad alebo inými krivdami, ktoré si nesieme. Či máme šestnásť, dvadsaťtri alebo tridsaťpäť rokov, je treba sa s tým vysporiadať znova nanovo. Zažili sme upokojujúce a očakávané ticho, v čase obedu sme si vypočuli dosť drsný príbeh o živote Titusa Zemana, modlili sme sa ruženec aj za sprievodu piesní z dedinského rozhlasu. Poobedňajšia pauza slúžila ako oddych na hranie hier a hlasné rozpravy. Neskutočnou milosťou bol kostol, ktorý sme mali iba pre seba, kedykoľvek sme potrebovali, mohli sme vziať kľúče a ísť si oddýchnuť k Ježišovým nohám. A presvedčiť sa o tom, že Boh je milosrdný aj v čase korona-krízy.

autor: Kika M.

Srdce oratka zachránené!

Vo štvrtok 25.6.2020 do SCVČ Laura v Dubnici nad Váhom zavítalo okolo 100 ľudí. Veľa odvážnych detí prišlo zachrániť srdce oratka a tak osláviť záver školského roka, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Odvážna Vaiana.

Vaiana so svojou babičkou zistili, že srdce Tefity zasiahla temnota. Pokúsili sme sa ju spoločne s deťmi odohnať radosťou z tanca, či zbierania farebných kokosov, no ani to nestačilo. Znásobili sme teda svoje úsilie a vybrali sa na dobrodružné cesty po stanovištiach. Stavali sme loďky z papiera, trénovali plavbu na skateboarde, preliezali územím nebezpečných kokosov – kakamôr a trénovali vodnú streľbu. Pozorne a s dobrou pamäťou sme strážili aj krabí poklad Tamatou, balansovali na slagline nad ríšou príšer, vyfarbovali mušľu alebo si z nej vytvárali pekný prívesok. Odmenou nám bola možnosť obnoviť srdce Tefity alebo ochutnať sladkú morskú penu (cukrová vata z dielne sestry Danky :). O ďalšie chutné občerstvenie sa postarali aj viaceré mamičky.

Kým prebiehala záchrana srdca oratka, bola možné zapísať sa aj na budúci školský rok na stretká a krúžky do SCVČ Laura. (táto možnosť stále je, nech sa páči :) Takto sa opäť farbami rozžiarilo oratkovské srdce Te fity. Deti ho zachránili tak, že priložili k dielu vlastné srdcia.

Ďakujeme všetkým animátorom, rodičom, deťom, ktorí prispeli k vytvoreniu peknej atmosféry a milej akcie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Akciu realizovalo SCVČ Laura v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Čo všetko sa dialo počas … ?

Všade okolo nás to hýri informáciami o súčasnom svete počas „koronakrízy“. Stále počujeme slová ako koronakríza, pandémia, stop všetkým akciám, … a ako inak, aj my sme museli stopnúť činnosti, pri ktorým sme sa vedeli mnohí odreagovať a oddýchnuť si.

Síce sa stopla činnosť v strediskách, no my sme sa, aj napriek vtedy aktuálnemu stavu,
nedali zastrašiť a pokračovali sme online !

Prebiehali :
– online stretká,
– súťaž od IamBonDosco,
– opravy na hokejbalovom ihrisku,
– vytvoril sa úžasný projekt ORATKO ONLINE, ktorého súčasťou bola niekoľkokrát aj Dubnica,
– naši kňazi vysielali omše cez náš youtube kanál (Saleziánske stredisko Dubnica nad Váhom),
– modlili sme sa za nášho animátora Mareka Moška,
– či mnohé iné aktivity.

Jedna z úloh zo súťaže od IamBonDosco – úlohou našich komunít bolo dabovanie scény (ľubovoľný výber scény) z filmu Winnetou na tému Názov mládežníckeho strediska – KAŤÁK

FMA KOMUNITA -PRIJATIE VÝZVY

SDB KOMUNITA -PRIJATIE VÝZVY

Ďalšou z úloh bolo vytvoriť jeden deň na tábore počas tej – veď viete počas čoho. My sme si zvolili pobytový tábor a tému Hollywood.
Tu by sme sa chceli poďakovať Harňákovcom (Harňák s.r.o), že nám dovolili natočiť časť videa v ich menšom autobuse.

Autor: Veronika Jankechová, Zdroj: youtube.com, facebook.com, saldub.sk

Čo všetko (ne)viete alebo Laurapárty pre mladých

Kto je Laura Vicuňa? Ľahké? Keby ste prišli v sobotu 25.2.2020 večer do SCVČ Laura, možno by ste boli naozaj prekvapení. Čo všetko o nej (ne)viete? Súčasťou už tradičnej Laurapárty pre mladých v Dubnici býva aj sympatický kvíz.

Tento rok preveril mladých z piatich rôznych oblastí. Jednou z nich bol aj život blahoslavenej Laury. Vedeli by ste napríklad, ktoré jedlo nemala rada? Alebo v ktorom roku bola blahorečená? Možno by sa vám darilo aj v iných oblastiach – zemepise, filmoch, tropickom ovocí alebo obchodných sloganoch. Alebo by ste sa viac zabavili pri tanci, či pri rozhovoroch s priateľmi pri chutnom občerstvení. Potešiť vás mohol aj domáci hamburger alebo záverečné hry plné smiechu, podozrení a detektívnej atmosféry.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k peknej atmosfére oslavy blahoslavenej Laury a nabudúce pozývame aj ďalších.

Túto akciu realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Spolu s Laurou oslavovali aj deti

Na tradičnú Laurapárty prišlo túto sobotu 25.2.2020 do SCVČ Laura viac ako 60 detí a niekoľko rodičov. Spolu so svojimi kamarátmi a animátormi prežívali rôzne hry, súťaže, cez ktoré spoznávali alebo si pripomínali život blahoslavenej Laury Vicune.

Po tom, ako sa skončila občianska vojna, v ktorej museli deti hrdinsky zabezpečiť potrebné suroviny aj pre iné tímy, pokračoval ich boj o prežitie. Podobne ako Laurina mamka, aj deti sa snažili v skupinkách udržať malý obchodík v podobe vlastnoručne postavaných veží z plastových pohárikov. Nebolo to jednoduché, keďže miestami prichádzali zlodeji, ktorí chceli tieto veže sfúknuť. Deti ich však bránili naozaj statočne a vytrvalo nanovo stavali popadané časti. Vytrvalosť museli preukázať aj počas cesty cez Andy, kde vždy znova a znova odfukovali prekážky z cesty.

Potom už prišla príjemnejšia časť Laurinho života – pobyt v internátnej škole u sestier Saleziánok. Podobne ako Laura, aj deti preukázali, že majú naozaj dobré srdcia a vedia sa medzi sebou podeliť. Malé občerstvenie priateľsky rozdelené posilnilo deti pred ďalšími úlohami, v ktorých si už museli dávať pozor na Manuela Moru. Zvládli to naozaj pekne, dokázali sa zastaviť aj uprostred tanca alebo v behu. Aj posledná úloha sa nakoniec podarila každej skupinke. Poskladali spoločne obrázok Laury, ktorá nám chce všetkým z neba pomáhať. V závere nechýbala ani tombola pre členov Laury, združenia mladých.

Túto akciu realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Zas a znova MAXIstretko

6.12. sme sa stretli viacerí animátori u sestier. Načo? Pretože sme sa chceli dozvedieť nové informácie o akciách, ktoré budú tento mesiac. Toto stretnutie nie je len o akciách, ale aj o čase, ktorý spolu strávime. Nechýbali na začiatku ani hry pre krajšiu a veselšiu atmosféru.

Samozrejme, čo by to bol sviatok sv. Mikuláša bez Mikuláša? Mikuláš zavítal aj k nám a nebol sám, kto nás prišiel pozrieť. Vo dverách sa zjavil aj don Peter Magura, ktorého všetci s radosťou privítali.

Video o čom je takéto MAXIstretko nájdete tu.

Autor článku a fotiek: Veronika Jankechová

Vznikajú aj nové priateľstvá

Z piatka na sobotu (22.-23.11.2019) malo v SCVČ Laura nocovačku stretko Crazy girls. Prišli na ňu aj nové nádejné stretkáčky, a tak sa okrem starých priateľstiev mohli vytvárať aj nové, presne ako v príbehu Medvedí bratia. Tento príbeh nás sprevádzal od začiatku školského roka a vyvrcholil skvelou nocovačkou, na ktorej nás bolo spolu dvanásť.

Dievčatá sa začali schádzať postupne, no hneď pridali ruku k dielu. Niekto pripravil skvelú bryndzovú pomazánku, iné vymysleli hry, nachystali priestor a ešte sa stihli prestriedať pri výrobe pizza rožkov. Tie nám veru rozvoniavali jedna radosť, no ešte pred večerou sme boli spolu na sv. omši. Po duchovnom pokrme nasledoval telesný a po večeri rôzne hry. Ani sme ich nestihli zahrať všetky, no vybláznili sme sa statočne. Úspech mala najmä schovávačka. Ani by ste neverili, kde všade sa dá v jednom dome skryť! J Našťastie sme sa našli a mohli si spolu pozrieť časť príbehu Medvedí bratia a potom ho tak trocha cez aktivity zažiť na vlastnej koži. Všetci to napokon v zdraví prežili a mohli sme film dopozerať. Veľmi pekné a múdre boli reakcie a postrehy dievčat po filme. No a potom ešte pár hier a už sa šlo spať.

Ráno sa opäť vypekalo. Niekto priložil ruku k dielu a zrazu boli na stole palacinky. Ešte chvíľka a už nebolo nič. J No stopa dobrého skutku ostala. A tak aj naša ďalšia aktivita bola o stopách, ktoré sme si vzájomne cez tento čas darovali. Dievčatá písali rôzne vďaky konkrétnym ľuďom na plagát, kde boli ich vlastné obrysy. Tie sme potom zaplnili odtlačkami našich rúk. Bol to symbol toho, že chceme aj naďalej napĺňať svoj život, ale aj život tých druhých dobrom, láskou, múdrosťou.

Túto akciu realizovala Laura, združenie mladých v spolupráci so SCVČ Laura.