CYCLOCROSS 2020

V sobotu 3. októbra 2020 pre vás pripravili Saleziáni a celá Saleziánska rodina v Dubnici n/V  4. ročník pretekov v cyklokrose na ploche pri kostole sv. Jána Bosca (novom kostole). Chlapci a dievčatá budú súťažiť v troch vekových kategóriách.

Podmienky účasti:

  • ročník narodenia 2005 – 2012
  • bicykel v dobrom technickom stave
  • prilba
  • preukaz poistenca
  • vyplnený súhlas so spracovaním údajov (v online prihláške)

Pretek sa pôjde za každého počasia ako časovka jednotlivcov na vyznačenom okruhu, teda nie hromadný štart. Prihlásiť sa môžete on-line TU, najneskôr do 1. októbra. Podujatie má podporu dobrodincov, štartovné sa preto neplatí, ale ak by ste chceli prispieť akýmkoľvek spôsobom (vecné ceny, občerstvenie, finančný obnos, vaša pomoc pri podujatí a i.) tak nás to veľmi poteší. Kontaktné údaje nájdete v závere článku.

V deň súťaže, kedy bude prebiehať prezentácia, je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca pre overenie veku, resp. pre prípad úrazu. Prezentácia súťažiacich (prevzatie štartovného čísla…) začína o 09:30. Pre každého súťažiaceho bude pripravené občerstvenie i pitný režim.

Tešíme sa na vašu účasť 3. októbra 2020 o 9.30 pri kostole sv. Jána Bosca v Dubnici n/V.

Kontaktná osoba

Vladimír Plášek SDB
+421 903 409 007
vladimir.plasek@gmail.com

Duchovné cvičenia chalanov

Začiatkom mesiaca august sa na chcate v Slavnickom Podhorí sa zišli desiati mladí chalani, ktorí chceli venovať svoj čas Bohu a tichu. Duchovné cvičenia sa začali 3.8. spoločnou večerou, po ktorej  sa presunuli do  silenzia (ticha). Po celý čas ich sprevádzala hlavná téma „Život s Bohom“. Duchovné cvičenia viedol Don Bohuš Levko za pomoci Dona Vlada Plášeka. Počas tdní sa preberalo viac tém ako napríklad : Boh ma miluje, Hriech ako nie Božej láske, Dar nového života v krste.  Vo štvrtok 6.8. sa ukončil tento krásne strávený čas chutným obedom a plní Božej milosti sa chlapci rozišli domov.

autor: Matúš Kubo

SURVIVE – chalanská chatovačka

Každoročná akcia pre mladých chalanov, ktorý radi zažívajú veľa akcie, či sa radi priučia niečomu novému. Miestom pre tieto chalanské tábory/chatovačky je saleziánska chata v Slávnickom Podhorí. No skôr, ako sme sa tam dostali predchádzalo tomu pár vecí. Stretnutie všetkých chalanov bolo 6.8.2020 o 14.00 pred katolíckym domom. Keďže hlavnou myšlienkou chatovačky bolo ‘‘prežiť‘‘, museli sme sa spoľahnúť len sami na seba a svoju fyzickú kondíciu. Preto sme na chatu museli prísť len za pomoci svojich vlastných nôh. Vyrazili sme v zložení cca 20 chalanov, 5 animátorov a 3 saleziánov. Nakoľko nám v ceste stál Váh, museli sme ho prebrodiť/preplávať. Bola to jedna z najlepších aktivít celého tábora.

Prišli sme na chatu a opiekli špekačky ako večeru. Na opekanie sme použili palice, ktoré si musel každý zaobstarať sám. Potom nasledoval ďalší program. Bola už tma a my sme začali stavať dva vojenské stany len s pár baterkami. Podarilo sa. Tieto stany boli našim príbytkom celý tábor. Nadchádzajúci deň sme si v ešusoch pripravili raňajky a večeru vo forme rannej praženice a večerného arabského nekvaseného chleba. Celý deň bolo čo robiť. Športové hry, vodné hry a samozrejme nemohol chýbať airsoft. Ďalší deň sme putovali pre liek proti ‘‘čovidu-20‘‘ až na Vršatec. Počas tejto viac ako 20 kilometrovej túry sme plnili rôzne výzvy a sledovali nádheru okolitej prírody.

Na samotnom Vršatci nás od animátorov čakala chladivá odmena nakoľko v ten deň bolo fakt horúco. Všetci sme dostali pollitrovú kofolu z miestnej krčmičky. Ako obed bola vifonka uvarená v našich ešusoch. Po príchode na chatu sme zjedli rokmi a hlavne svojou chuťou preslávený guláš nazývaný ‘‘bobáš‘‘ ,ktorý nám vždy pripravuje náš salezián Bobe. Po večeri si všetci chalani zahrali ešte jednu hru airsoftu. Potom sme v rúšku noci zapaľovali bengálske ohne.

Nakoniec sme si pozreli  film Stroskotanec. Čakal nás posledný deň. Mnohí z nás si v tento deň vyskúšali zaujímavé aktivity po prvý krát v živote. Skúšali sme hod oštepom, vrhanie nožmi, streľba zo vzduchovky, streľba z praku a streľba z luku. Následne sme upratovali, balili sa a vyhodnotenie celej chatovačky sa uskutočnilo v katolíckom dome.

Všetci zúčastnení si odniesli domov vyklápací multifunkčný nožík , baterku a najmä úžasné zážitky, po akých túži každý chalan. Ďakujeme Pánu Bohu za úspešný priebeh celej akcie bez vážnejšieho úrazu, za skvelé počasie v priebehu celej chatovačky. V neposlednom rade veľké poďakovanie patrí našim saleziánom a animátorom, bez ktorých by sa táto akcia neuskutočnila. Dúfame, že na budúci rok sa stretneme opäť a radi privítame ďalšie nové tváre.

autor: Pavol Beňo

Čo všetko sa dialo počas … ?

Všade okolo nás to hýri informáciami o súčasnom svete počas „koronakrízy“. Stále počujeme slová ako koronakríza, pandémia, stop všetkým akciám, … a ako inak, aj my sme museli stopnúť činnosti, pri ktorým sme sa vedeli mnohí odreagovať a oddýchnuť si.

Síce sa stopla činnosť v strediskách, no my sme sa, aj napriek vtedy aktuálnemu stavu,
nedali zastrašiť a pokračovali sme online !

Prebiehali :
– online stretká,
– súťaž od IamBonDosco,
– opravy na hokejbalovom ihrisku,
– vytvoril sa úžasný projekt ORATKO ONLINE, ktorého súčasťou bola niekoľkokrát aj Dubnica,
– naši kňazi vysielali omše cez náš youtube kanál (Saleziánske stredisko Dubnica nad Váhom),
– modlili sme sa za nášho animátora Mareka Moška,
– či mnohé iné aktivity.

Jedna z úloh zo súťaže od IamBonDosco – úlohou našich komunít bolo dabovanie scény (ľubovoľný výber scény) z filmu Winnetou na tému Názov mládežníckeho strediska – KAŤÁK

FMA KOMUNITA -PRIJATIE VÝZVY

SDB KOMUNITA -PRIJATIE VÝZVY

Ďalšou z úloh bolo vytvoriť jeden deň na tábore počas tej – veď viete počas čoho. My sme si zvolili pobytový tábor a tému Hollywood.
Tu by sme sa chceli poďakovať Harňákovcom (Harňák s.r.o), že nám dovolili natočiť časť videa v ich menšom autobuse.

Autor: Veronika Jankechová, Zdroj: youtube.com, facebook.com, saldub.sk

Cyklovýlet miništrantov na Skalku

Tínedžerský tábor

Letný tínedžerský tábor pre mladých od 14-18 rokov v rekreačnom zariadení PENZIÓN BREST- JASENSKÁ DOLINA od pondelka  20.7.do piatka 24.7. 2020

za 99 € (90 € členovia  Domky)

Prihlášku odovzdaj čím skôr spolu so zálohou 40 € (prednosť majú skôr prihlásení) zvyšnú sumu je potrebné zaplatiť v deň nástupu na tábor. Podrobnejšie informácie budú zaslané mailom.

Cena zahŕňa ubytovanie, stravu 5x denne, poistenie, dopravu, materiál.

Tým, ktorí nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami.

V prípade hocakých otázok nás kontaktujte osobne, alebo na telefónnom čísle 0903 409 007 (Vlado Plášek SDB)

pre členov odborov a tých, ktorí majú možnosť získať z podnikového sociálneho fondu príspevok na tábor pre svoje deti, poskytneme potvrdenie o zaplatení.

prihlasujem záväzne svoje  dieťa na letný tínedžerský  tábor  v termíne 20 . – 24 . 7. 2020

Meno a priezvisko:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum narodenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. č.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tvoj e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uhradená záloha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p o d p i s    r o d i č a

Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

Online oratko

Pre tých, ktorým chýba saleziánske stredisko Kaťák, je tu ponuka online oratko:

https://www.facebook.com/oratkoonline/

https://www.instagram.com/oratkoonline/

Nedeľný program je tu. Každodenný program je v rovnakých časoch, mení sa len konkrétny obsah daných relácií.

Ide Mi O Svätosť 6

Šieste stretnutie s prvoprijímajúcimi sa uskutočnilo túto nedeľu na tému Desatoro Božích prikázaní, 4-10. Deti si zahrali peknú hru vybíjanú so štítom, pomocou pekných hier sa naučili prikázania druhej tabule zákona a na záver sa spolu pomodlili. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.

Fotky aj z dievčenskej časti nájdete tu. :)

autor: Vladimír Plášek sdb