Učiteľské Duchovné cvičenia 2018

Duchovné cvičenia. Privilegované dni, kedy sa dávajú „na bok“ všetky starosti, lebo všetok čas je vyhradený pre tajomný vzťah „Boh a ja“. Pedagogický zbor z našej CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia mal možnosť prežiť takýto čas od 11. do 14. októbra na chate Kamilka v Oščadnici. Kazateľom bol don Pavol Piatrov sdb, duchovný správca školy.

Krásne prostredie, výborná strava, nádherná jesenná príroda a príjmné počasie babieho leta podporovali snahu o úprimnú modlitbu.

A výsledky? Ukáže čas… :)

 

Zažili sme prímestský tábor „Preles 2018“

Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia privítala 32 detí na prímestskom tábore. Ochotné pani učiteľky a niekoľko rodičov pripravili zaujímavý program.

 Prvý deň sa deti rozdelili do piatich skupín: Senyory, Ikea, Pracujeme na tom, Dračice a Príšerky, v ktorých pomohli ako animátori starší žiaci. Skupinky si vymysleli pokrik a vlajku, mali sme sv. omšu a zahrali sa hry vonku. Druhý deň sme putovali pešo do Nemšovej, okúpali sa a večer bola opekačka na cirkevnej škole, podvečerná hra a skúška odvahy zakončená nocovačkou pod hviezdami. Tretí deň sme mali olympiádu, v ktorej zvíťazili všetci. Štvrtý deň bol výlet vlakom do Žiliny, výstup na rozhľadňu Dubeň a lezecké aktivity v miestnom lezeckom stredisku “Preles”.

Tak sa volal aj celý prímestský tábor “Preles 2018”. Posledný deň bola už tradičná mestská hra, a počas záverečnej sv. omše mnoho detí pristúpilo aj ku sv. zmierenia. Na záver bolo vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien a pekných skupinových fotiek. Vďaka všetkým zúčastneným a tým, ktorí akokoľvek prispeli k príprave a priebehu celého tábora.

(Vladimír Plášek sdb)

Bodka za školou

V piatok 22.6.2018 od 15:00 sme oslávili MDD a rozlúčili sa so školou. Začiatkom týždňa hlásili meteorológovia hrozné počasie. „Bude pršať celý deň!“ A čo teraz? Čo budeme robiť? Jednoduchá rada: „Modlite sa za dobré počasie.“ Hádajte, čo sa stalo?! Slniečko svietilo, schovalo sa za mraky, potom zase svietilo a zase sa schovalo, ale NESPADLA ANI KVAPKA. Vôbec nepršalo. Boh sa o nás postaral!

Pani riaditeľka Pastieriková otvorila podujatie úvodným slovom. Deti sa vyšantili na rôznych nafukovacích atrakciách, dobývali more na pirátskej lodi, krútil sa im svet v plastovej zorbing guli a vyšplhali sa na horolezeckú stenu. Rodičia si pochutili na grilovaných špekačkách, podávala sa kofola, čaj a vynikajúca šmolková cukrová vata.

Na školskom dvore vládla super nálada, ozýval sa smiech detí a štebotanie rodičov a priateľov školy. Bolo tu cítiť rodinné prostredie. Takéto akcie zbližujú ľudí a vytvárajú tu na zemi krajšie a lepšie miesto.

(Mgr. Denisa Chudová)


Úspešné testovanie našich deviatakov

Deviataci v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia dosiahli výborné výsledky v Testovaní 9-2018. V predmete Slovenský jazyk obsadili 1. miesto spomedzi všetkých ZŠ v meste Dubnica nad Váhom, ako aj 1. miesto v okrese Ilava. Žiaci dosiahli  priemernú percentuálnu úspešnosť 73,5%, čo je o 10,5 % lepšie, ako národný priemer na Slovensku.

V predmete matematika s rozdielom pár desatín obsadili 3. miesto v meste Dubnica nad Váhom a 5. miesto v okrese Ilava. Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov našej školy je 60 %, čo je o 4,1% viac, ako národný priemer.

Dosiahnuté výsledky svedčia o výbornej úrovni školy ako aj aktívnej príprave žiakov. Gratulujeme!

Bežali sme o dušu na SAVIO RACE

Sviatok sv. Dominika Savia, patróna saleziánskej komunity a cirkevnej školy, sa v Dubnici nad Váhom rozhodli osláviť netradičným spôsobom.  Zahájili prvý ročník SAVIO RACE alebo inak povedané „drsné preteky“, ktoré zocelia každého chlapca a dievča. Súťaž sa konala  za novým kostolom sv. Jána Bosca dňa 5. mája. Trať plná rôznych zaujímavých prekážok merala vyše 1100 m. Na tejto akcii sa zúčastnilo 42 nebojácnych detí  spolu so svojimi rodičmi, ktorí bez prestania povzbudzovali svoje ratolesti.

Slnko hrialo, adrenalín rozpumpoval krv v žilách, songy „rozhecovali“ súťažiacich, dobrá nálada a hlavne bojovný duch chlapcov a dievčat. To všetko ich pripravilo bežať  „o dušu“ po stopách Dominikovho života. Bežecká trať pozostávala z desiatich prekážok, ktoré stvárňovali výzvy a ťažkosti z Dominikovho svätého života. Pretekári museli napríklad ťahať a prevaľovať pneumatiky, podliezať pavučinu, prejsť cez blatovú jamu… Nechýbala ani strelnica, kde museli papierovou guľou trafiť plastové fľaše. Za každú netrafenú strelu sa bežalo trestné kolo.

Pre tých, ktorí nepretekali, boli pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, jazda na poníkovi či gladiátorský ring. Celý čas panovala dobrá nálada, na obed sa podávali chutné párky, vytvorila sa nezabudnuteľná rodinná atmosféra.

Pretekári sa pasovali s prekážkami húževnato, preukázali nevýslovnú šikovnosť a silu. Behali sebavedome a na niektorých sa usmialo aj šťastie a obsadili medailové pozície.

Opýtali sme sa niektorých rodičov, súťažiacich a organizátorov na ich postrehy a zážitky z tohto podujatia:

„Akcia bola skvele zorganizovaná. Naše dievčatá sa tento rok ešte neodvážili súťažiť, hoci najmenšia by aj chcela, ale tá zase nespĺňala vekový limit. Sprievodné atrakcie nás zabavili, stretli sme kopec kamošov, zasmiali sa, povzbudili tých, ktorí súťažili a zatancovali si na Bobeho hitovky.“ (Petra Babulíková)

„Veľmi sa mi páčila táto akcia. Obdivovala som všetky vekové kategórie, ako dokázali bojovať na tak dlhej a ťažkej trase. A tiež ma povzbudili všetci dobrovoľníci a spolupracovníci, ktorí sa nasadili do práce a služby druhým. Veľká vďaka našim saleziánom. A tiež dobrému Bohu za stále zlepšujúce sa počasie.“ (Ela Holá FMA)

„Bola to oslava nášho malého veľkého patróna Dominika vo veľkom štýle! Dnes, vďaka tomu, že sme „bežali o dušu“, sme mohli okúsiť chuť radostnej svätosti.“ (Peter Štellmach SDB)

„Podľa mňa to bol veľmi dobrý nápad zorganizovať túto ,,race“.  Veľmi sa mi páčila trať nakoľko bola urobená podľa Dominikovho života. Ďakujem Pánu Bohu, Panne Márii a samozrejme aj samému Dominikovi, že mňa aj všetkých, čo súťažili, sprevádzali.“ (Tomáš Pecko)

Medailovým víťazom gratulujeme a prajeme všetkým, aby neprestávali „bežať o dušu“ aj naďalej presne tak ako Dominik Savio. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým dobrodincom (od pokosenia ihriska až po zábery z dronu), chlapom z Champion.Clubu, animátorom, saleziánskej rodine, rodičom, súťažiacim a tiež Bohu, ktorý požehnával toto radostné podujatie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

(text: Jaroslav Minárik / foto: Mária Badačová a neznámy kamarát s dronom)


Príď bežať o dušu na SAVIO RACE

V sobotu 5. mája 2018, deň pred sviatkom sv. Dominika Savia, pozývame všetkých chlapcov a dievčatá narodených r. 2000-2011 zmerať si svoje sily na preteky cez zaujímavé prekážky SAVIO RACE. „Bežať o dušu“ sa bude ako časovka jednotlivcov na vyznačenom okruhu v areáli Kostola sv. Jána Bosca (Hasičská ul. 9).

Prihlásiť sa môžeš – so súhlasom rodičov – cez SAVIO RACE – PRIHLÁŠKA alebo na mieste v deň súťaže. Podujatie má podporu saleziánskych dobrodincov a dobrovoľníkov, štartovné sa preto neplatí.

V deň súťaže pri prezentácii je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca pre overenie veku, resp. pre prípad úrazu. Prezentácia súťažiacich (prevzatie štartovného čísla…) začína o 10:00.

Tešia sa na vás organizátori 1. ročníka SAVIO RACE

saleziáni, saleziánky, animátori, ZŠ sv. Dominika Savia, Champion.Club

Kontaktná osoba

Pavol Piatrov SDB
+421 904 575 747
piatrov@gmail.com

Učiteľská púť do Krakova

Ráno v posledný aprílový deň bolo pred Kaťákom rušno. Učitelia sa spolu s niektorými rodinnými príslušníkmi chystali za hranice Slovenska. Ich kroky, teda skôr kolesá aut viedli do kráľovského mesta Krakov. Tu okrem ich púte prebiehali PGSI, kde súťažili aj slovenskí športovci. Viac o PGSI sa dočítate tu.

Po úvodnej sv. omši v saleziánskej kaplnke nasledovala prechádzka po Misijných chodníčkoch. Je to prehliadka skoro celého (misijného) sveta, nájdete ju v saleziánskom stredisku v Krakove. Cez odborný výklad misijnej dobrovoľníčky sa dozvedeli o živote kmeňoch v Afrike, Papui, Eskimákoch (ktorí sa správne nazývajú Inuiti), Indiánoch v USA, v Peru a tiež o živote v slumoch.

Nasledovala prehliadka centra Krakova, kde najdôležitejšou časťou prehliadky, bolo nájsť zmenáreň. Po uspokojení týchto potrieb už boli sústredení na krátky výklad dona Pavla Piatrova, ktorý tu študoval. Najznámejšou zastávkou na prehliadke bol Rynek Glowny, ktorý netreba približovať. V závere dňa si učitelia mohli vychutnať atmosféru nočného Krakova, ktorá bola veľmi príjemná.

Druhý deň začal sv. omšou v kaplnke saleziánskeho kostola, kde slúžil jednu zo svojich primičných omší, dnes už svätý Ján Pavol II.. Po nej nasledovala prehliadka Wawela, konkrétne Wawelskej katedrály, ktorá je zasvätená sv. Stanislavovi a sv. Václavovi. Následne posilnení obedom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch absolvovali prednášku o sv. sestre Faustíne a Božom milosrdenstve. Počas pobytu v Sanktuáriu sa zúčastnili korunky Božieho milosrdenstva, ktorý tu mal neopakovateľnú atmosféru. Posilnení Božou milosťou bol čas vrátiť sa späť domom. Ešte krátka zastávka v Starej Bystrici a ide sa späť do plného pracovného nasadenia medzi deti.

Klára Kubištelová

(Foto: Klára Kubištelová, Eva Grúliková)


2% stopercentne deťom a mladým

Milý Darca,

v saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobí viacero organizácií  ktoré sa venujú výchove detí a mládeže. Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.

Stiahnite si: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – editovateľné


DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Kontakt: Peter Magura SDB / petermagura@gmail.com


LAURA – Združenie mladých 

Na stiahnutie: Vyhlásenie / Infolist

Kontakt: Elena Holá FMA / laura.dubnica@gmail.comZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Na stiahnutie: Vyhlásenie. Viac informácii nájdete na webstránke školy.

Kontakt: Monika Pastieriková / zssds@stonline.sk


Deň otvorených dverí a zápis detí na „Jednotke“ v Dubnici

Vážení rodičia budúcich prváčikov a škôlkarov, milé deti!

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude dňa 15. 3. 2018 v čase od 15:00 do 17:00h. Pripravené sú pre vás moderné vybavené učebne, príjemné prostredie, prezentácia aktivít školy, pekný program a informácie a podmienky zápisu do 1. ročníka a MŠ. Prezriete si priestory, v ktorých budú vaše deti tráviť vyučovanie a popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Tešíme sa na vás!

 


Zápis do PRVÉHO ROČNÍKA základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. Podrobnejšie informácie o profilácii školy nájdete na www.zsds.sk


Zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

Prednostne budú  prijaté :

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

– deti s dodatočne odloženou PŠD

– deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy. Formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.

 

 

 

 

Ples, na ktorom aj srdce zaplesalo

V sobotu 3. februára pred siedmou večer vznikla pred reštauráciou Lavanate šóra ako za komunistov na banány. Páni v oblekoch a dámy v spoločenských šatách však nečakali pred obchodom, ale na vstup do krásne vyzdobenej sály. Do nášho mesta dorazila plesová sezóna. A tých 180 ľudí prišlo na ples našej Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia.

Po absolvovaní povinnej jazdy v šatni boli príchodzí dôstojne „uvítaní do života“ uvítacím výborom. Ingrediencie uvítacieho ceremoniálu neprezradíme, súvisia ale s neďalekou moravskou obcou Vizovice.

Nasledovalo slávnostné otvorenie, tanečné kolá, predstavenie tanečnej skupiny, chutná večera, družné debaty, tombola, pečené prasiatko, živé zajace atď… Skrátka všetko, čo na dobrý ples patrí. Bolo naozaj veľmi dobre. Podrobnosti sa môžete dozvedieť od priamych účastníkov alebo z fotografií v našej fotogalérii. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj prípravnému výboru Rady školy, ktorý sa podieľal na príprave tohto vydareného podujatia.

(Paľo Piatrov SDB)