Žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia vyhrali dekanátne kolo BO

V stredu 20.3.2019 sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev z Ilavského dekanátu. Súťažilo sa v 5 kolách. Predmetom boli knihy: Evanjelium podľa Matúša, Prvá kniha Kráľov a kniha Rút. Konečné poradie bolo: 1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom, 2. Mikušovce, 3. Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica. Gratulujeme nášmu tímu zloženého z troch súťažiacich: Silvia Porubanová, Lucia Porubanová a Tobias Lacher. Budú nás reprezentovať 9. Apríla na diecéznom kole v Žiline.

2% pre ZŠ s MŠ sv.Dominika Sávia

Darovaním 2% dane môžte podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej škole.

Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie o poukázaní podielu – fyzická osoba

Zápisy – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv.Dominika Savia informuje o možnosti zapísať Vaše dieťa do materskej školy alebo do prvého ročníka ZŠ. Pre viac informácií kliknite na príslušný odkaz :

Zápis do materskej školy ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia


Zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 15. apríla do 15. mája 2019.

Prednostne budú  prijaté :

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

– deti s dodatočne odloženou PŠD

– deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy. Formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Zápis do PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia sa uskutoční 11. a 12. apríla 2019 v čase od 15:00 do 17:00 h. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. Podrobnejšie informácie o profilácii školy a zápise nájdete na www.zsds.sk

Deň otvorených dverí v ZŠ a MŠ

Vážení rodičia budúcich prváčikov a škôlkarov, milé deti!

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude dňa 19. 3. 2019 v čase od 10:00 do 16:00h. Pripravené sú pre vás moderné vybavené učebne, príjemné prostredie, prezentácia aktivít školy a informácie a podmienky zápisu do 1. ročníka a materskej školy. Prezriete si priestory, v ktorých budú vaše deti tráviť vyučovanie a popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Tešíme sa na vás!

Lyžiarsky výcvik CZŠ sv. Dominika Savia

V nedeľu 13.januára poobede sa 32 detí a 4 inštruktori vydali počas hustého sneženia na lyžiarsky výcvik na Martinské Hole alias Martinky. Na chatu Magistrát nás vyviezli od autobusu tri zberné taxíky, ktoré by to bez reťazí asi nedali. Tam sme sa po úvodnej večeri rozdelili do troch skupín: Aďa Kubová a Aďa Behanová si vzali začiatočníkov, sr. Danka Oremová pokročilých a don Vlado Plášek tých, čo už mohli jazdiť sami.

Hneď prvý deň, pondelok, sme plní nadšenia v lyžiarskom oblečení prišli na svah a zistili sme, že vleky v ten deň nepôjdu. V noci totiž padol strom na elektrické vedenie a porucha sa len pomaly odstraňovala. Skupina začiatočníkov teda trénovala základy, ostatní sme mali náhradný program: stúpanie po svahu „stromčekovým štýlom“ a jedna jazda smerom nadol.

Niektorým to predsa nedalo (Peťo, Tomáš, Vlado) a išli na druhú jazdu + dobrodružná výprava na lyžiach cez lesík, kde bolo asi 2 metre snehu.

Poobede skupina explorerov (Tamča, Aneta, Tomáš, Janko, Tomáš, Peťo, Marek, Dominik, Vlado) plní nádeje zlyžovali až ku spodnej stanici lanovky, kde zistili, že elektrina už síce je, ale vleky aj tak dnes nepôjdu. A tak sme sa vydali pešo hore naspäť do chaty. Zvládli sme to.

Potom ešte niektorí vyhĺbili tunel, cez ktorý sa dalo prejsť asi 3-4 metre…

Večer sme mali spoločné hry: Voľné miesto po pravej ruke… Vymenia sa tí… Preteky spacákov… Klub Margarétka… Pištolníci…

V utorok už vleky išli a my sme sa vydali na svah. Poloprázdny svah nám umožnil zalyžovať do sýtosti a niečo nové sa naučiť.

Program bol vždy rovnaký: o 8.00 ranná modlitba a raňajky, rozcvička, okolo 9.00 na svahu lyžovanie, 12.00 obed, oddych, okolo 14.00 lyžovanie do 15.30, o 17.30 sv. omša a večera a potom večerný program do 21.00. V tento večer sme hrali spoločenské hry.

V stredu sme lyžovali v takej hmle, že miestami nebolo vidno kam vlastne ideme. Ešteže máme aj sluch.

Večer sme blahoželali naším dvom oslávencom Tomášovi Benkovi a Lucke Porubanovej k narodeninám a pozreli film.

Ešte pred filmom však naši deviataci (Tomáš, Marek, Dominik a Peťo) pripravilia a zorganizovali kvíz s troma kategóriami: Lyžovanie, Film a hudba, Sväté Písmo. Ďakujeme :)

Vo štvrtok bol highlight celého lyžiarskeho výcviku. Počasie bolo nádherné. Začiatočníci išli aj na sedačkovú lanovku. Pokročilí a najlepší si vyskúšali všetky možné svahy a cestičky, ktoré Martinky ponúkajú a zdokonaľovali svoj lyžiarsky štýl.

Naobed nás navštívila pani riaditeľka Monika Pastieriková a don Pavol Piatrov a priniesli aj sladké odmeny. Večer sme mali vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku.

V piatok sme ešte doobeda lyžovali. Súčasťou tohto dňa boli aj lyžiarske preteky:

Najlepší: 1. Tomáš Pecko, 2. Marek Moško, 3. Tamara Kubová

Pokročilí: 1. Filip Ondráš, 2. Andrej Prosňanský, 3. Tobias Lacher

Začiatočníci: 1. Zuzka Zubová 2. Matej Burian, 3. Miriam Hírešová

Naobed sme sa už len naložili do áut plní vďačnosti Bohu, dospelákom, pani zdravotníčke aj všetkým zúčastneným, s ktorými sme zažili krásnych 5 dní v prostredí Lúčanskej Malej Fatry.

autor: Vlado Plášek sdb

Vianočné trhy sú už za nami

Už pár týždňov dozadu sa na Cirkevnej škole sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom ukázali veľmi šikovné ruky a ich počet postupne vzrastal. Žiakom, učiteľom, ba aj viacerým rodičom vychádzali spod rúk zaujímavé výrobky. Boli to pohľadnice, ozdoby, medovníky a ešte všeličo iné. Každý prispel svojou troškou. Už tu sa vytvárala pekná rodinná atmosféra. Ale prečo taký ruch?

Vyvrcholilo to na druhú adventnú nedeľu 9.12.2018. Všetko to boli prípravy na Vianočné trhy. Celé nedeľné predpoludnie bolo v katolíckom dome pri kostole sv. Jakuba celkom rušno. Ľudia mali možnosť pokochať sa v tejto výstave pestrých nápadov, odniesť si domov to, čo ich najviac oslovilo a tým podporiť našu školu. Miestami sa tu ozývali sympatické výkriky: „Lokše!“, ktoré pozývali k malému občerstveniu. Rovnako milé bolo aj občerstvenie pri kávičke či čaji a zákuskoch v rohu miestnosti.

„Je to taká pekná rodinná akcia,“ zhodnotila tento čas jedna staršia pani. Žiaci (aktuálni aj bývalí), učitelia, rodičia a ďalší priatelia školy dodali tomuto podujatiu sympatický rodinný nádych. Ďakujeme zo srdca všetkým a prajeme požehnané sviatky.

                                                                                                                            -fm-

                        

   

 

„Svojím anjelom dá príkaz o Tebe, aby si si neuderil nohu o kameň.“

A tak sa to partia mladých (i starších) odvážlivcov vybrala overiť na Martinskú ferratu – zaistený skalný chodník.

Spoločná eucharistia (a káva z automatického kávovaru) sa ukázali ako vhodný začiatok a že zmysel pre humor nechýba ani vozidlu sa ukázalo, keď sa pokazilo priamo pri domovskom servise. Po chvíľkovej low-cost oprave stavili skôr na vieru ako opravu samu a čoskoro začal výstup. Keďže predchádzajúcej noci popršalo, mokré a šmykľavé nebolo iba koryto potoka, v ktorom sa ferrata nachádza, ale všetko.

Na rozdiel od počasia, ktoré sa stále zlepšovalo sa náročnosť chodníka postupne stále stupňovala a čoskoro prišlo i na rebríky, kovové stupy a laná. Odmenou bol o to väčší zážitok a zadosťučinenie. Cestou prebehlo pár neformálnych dialógov (i slivka) s ostatnými turistami. Na vrcholovej fotke, vďaka Bohu, je počet osôb rovnaký ako na úvodnej, lebo „On nie je Bohom mŕtvych, ale živých“. „Škoda, že som si nezobral svojho šarkana“ – vypovedal jeden zo zúčastnených, keď sa na vrchole Martinských holí ujal neúprosný vietor sušiť dopotené šatstvo.

Počas zostupu turisti pozdravili P. Máriu sv. ružencom a o chvíľu neskôr, počas návštevy Martinského národného cintorína, snáď ubudlo z očistca zopár svätých duší. O ceste späť Vám autor tohoto článku veľa povedať nevie, „lebo on dáva svojím miláčikom spánok“.

autor: Michal Granát

Turistika, ktorá rozprúdila adrenalín v tele

Dážď, hmla, ťažké a tmavé oblaky. Takto to vyzeralo ráno v tretí novembrový deň.  Všetko nasvedčovalo tomu, že sa to zruší. Všetko vyzeralo, že je márne. Ale nie tak to nebolo. Bol tu záblesk optimizmu, že počasie sa umúdri a bude hrať na strane turistov.

Turistika, slovo, ktoré niektorým naháňa strach iných povznáša bližšie k výšinám. Alebo inak. Kto by sa vybral na martinskú ferratu? V novembri?  No predsa naši saleziáni spolu so svojimi animátormi a spolupracovníkmi.
Prečo práve ferrata? Proste, už ich nudí chodiť po vyšlapaných chodníkoch, chceli rozpumpovať krv v žilách, zažiť adrenalín. Nie nebolo to až také hrozné. Ale to už predbieham. Prejdeme si to všetko po poriadku.

Vibramy obuté, účasť na spoločnej svätej omši dobrovoľná – napriek tomu sa jej všetci zúčastnili. Raňajkami u saleziánov zasýtený a nabitý elánom sa vydali na cestu. Najprv do Martina, presnejšie Martinské Stráne. Dokopy siedmi odvážni turisti, možno aj pútnici. Odtiaľ začala pravá turistika. Ich cieľ boli Martinské hole (lyžiarske stredisko). Áno, optimizmus sa vyplatil. Nebo prežiarili slnečné lúče. Spočiatku to bola prechádzka ružovou, ale ešte stále mokrou záhradou. Niekedy sa objavili drevené mosty ponad horský potôčik, sem-tam sa pokĺzla noha.Nič ťažké. Zatiaľ žiadne straty na životoch.

Asi po jeden a pol hodine sa tu objavili prvé skaly. Neskôr železné rebríky a nakoniec skaliská. Tu sa výprava zastavila. Dostali sa na križovatku. Možnosť voľby. Ľahšia trasa alebo ťažšia? Voľba padla na tú ťažšiu. Ozajstná ferrata. Určite by ste radi chceli vedieť, čo je tá ferrata. Ferrata je zaistená cesta železnými lanami. Pre zvýšenie bezpečnosti sa niektorý istili svojimi vlastnými. Liezli po skale ponad zurčiaci vodopád až na jej vrchol, odkiaľ sa už bez istenia dostali najprv po náročnejšej a neskôr po lesnej ceste do lyžiarskeho strediska. Tam si oddýchli, pojedli chutný obed a pokochali sa nádherným výhľadom na Martin, Vrútky a okolité vrchy pokryté farbami jesene.

Po namáhavej ceste nahor, sa vybrali cestou nadol. Na miesto odkiaľ začali. Ale nebojte sa! Nie už po takej náročnej trase. Vybrali si cestu cez les. O niečo ľahšiu.

Keď sa vracali naspäť domov, zastavili sa v Slovenskom národnom cintoríne v Martine. Odtiaľ sa unavení, ale šťastní s prírodou v srdci a na topánkach vydali do Dubnice. Za nádherné počasie, zážitky a ochranu počas túry patrí veľká vďaka Pánu Bohu a Panne Márii.

autor: Jaro Minárik

Jesenná školská „gulášpárty“

V piatok 19. októbra bolo na školskom dvore našej CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia mimoriadne živo. Prišli mladší aj starší, deti, rodičia aj priatelia školy aby spolu strávili krásne popoludnie. Rada rodičov totiž zorganizovala ďalší ročník už tradičnej „Jesennej guľášovice“.Cieľom nebolo „najesť sa“, ale vytvoriť možnosť stretnúť sa „len tak“, neformálne a stráviť spolu pekný čas. A to sa aj podarilo. Jasné, okrem rozprávania bolo aj čo zjesť a vypiť. Deti sa vyšantili na troch veľkých nafukovacích atrakciách, dospelí pri pohľade na toľkú „energiu“ mohli tiež kus načerpať.

Ďakujeme všetkým, ktorí túto krásnu akciu pripravili a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie o rok.

p.