Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Zápis do PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia sa uskutoční 11. a 12. apríla 2019 v čase od 15:00 do 17:00 h. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. Podrobnejšie informácie o profilácii školy a zápise nájdete na www.zsds.sk