Vstúpili sme do tajomstva

Radi čítate dobré knihy? A čo poviete na knihu, plnú príbehov, ktoré môžete zažiť? Jedna skupina detí v ŠKD na Crikevnej škole sv. D. Savia túto možnosť vyskúšala. Už prvý adventný týždeň sa dvakrát odvážili vstúpiť do tajomstva Veľkej knihy.

Najprv sme vyskúšali viaceré knihy, kým nás nezaujala Veľká kniha. Cez ňu sme mohli vstúpiť do tajomstva. Museli sme však byť potichu a mať zaviazané oči, aby sme neskôr mohli správne vidieť. A tak sme zažili prvý príbeh – príbeh stvorenia. Najprv bolo svetlo. Deti si dali dole šatky z očí a chvíľku žasli nad pekným, ale prázdnym priestorom. Netrvalo dlho a príbeh pokračoval aj vďaka pomoci šikovných žiakov. Dvaja pomáhali pri vzniku oblohy a mora. Potom prišla na rad zem a rastliny, s ktorými vďačne pomohli viaceré dievčatá. Nasledovali rybičky, vtáčiky a nakoniec aj ostatné zvieratá, to však nebolo všetko. Na to najkrajšie a najlepšie, čo Boh stvoril, sa deti boli pozrieť po jednom. Niektoré boli krásne prekvapené, keď zistili, že sa pozerajú na svoj odraz v zrkadle. Áno, každý z nás je to najkrajšie, čo Pán Boh stvoril. Niektoré deti sa potom tiež ešte zapojili do tvorivej činnosti a na svete pribudli ďalšie rybičky a skákajúce žabky.

Na druhý deň sme vstúpili do rajskej záhrady. Boli tu rôzne stromy, na ktorých okrem ovocia, rástli aj cukríky. Tie si deti mohli brať po jednom, ale najprv odtlačili svoj prst do srdca nakresleného vo Veľkej knihe. To nám totiž povedalo, že to všetko urobil pre nás Pán Boh z lásky. Okrem toho sme tak súhlasili aj s tým, že zo stromu v strede záhrady nebudeme nič brať, lebo ešte neprišiel ten správny čas. Chvíľu bolo všetko v poriadku, deti preliezali prekážkovú dráhu, získavali cukríky, no potom sme zistili, že niečo chýba zo stromu v strede. Nikto sa nepriznal, no medzi deťmi začalo podozrievanie a obviňovanie. A tak sme museli rajskú záhradu opustiť. Ale Pán Boh nás má aj tak stále rád, a preto sľúbil, že pošle Záchrancu, ktorý pre nás raj znova otvorí. Možno to bude už tento týždeň alebo nie?

Toto podujatie bolo realizované ZŠ s MŠ sv. D. Savia v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Úspešný školský rok na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Počas tohto neobvyklého školského roka sme sa ako škola posunuli a dokončili rozpracované projekty. Dokončili sme detské ihrisko pre deti MŠ v hodnote 10 000 €. Zakúpili sme nové športové náradie do telocvične v sume  4 000 € – nové žinenky, lavičky, švédsku debnu a 10 ks cvičiacich skákacích trampolín. Do školskej jedálne sa zakúpila nová umývačka riadu.

Úspešne sme dokončili aj projekt EÚ za 100 000 € na nové odborné učebne – učebňa biológie a chémie, nové školské dielne a učebňa informatiky, ktoré sú už kompletne pripravené pre žiakov na vyučovací proces.

Počas jesenných mesiacov sa uskutočnila náhradná výsadba okrasných stromov a úžitkových ovocných stromov, ktorými sme nahradili vyrezané staré a poškodené stromy a tuje. Rovnako sa zrekonštruovala fontánka pri vchode do školy a zútulnil sa priestor okolo nej.

V zimných mesiacoch sme museli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii kanalizácie, ktorá bola v dezolátnom stave. Prebehli výkopové práce, pokládka nového potrubia a pripojenie k centrálnej kanalizácii. Celková cena tejto investície bola 25 000€. Škola takúto havarijnú situáciu riešila aj vďaka pomoci farského úradu Dubnica nad Váhom a zriaďovateľovi školy Žilinskej diecézy.

Okrem materiálnych vecí sme investovali aj do vzdelávania pedagógov v materskej ako aj v základnej škole. Pani učiteľky v MŠ sa vzdelávali a rozvíjali svoj potenciál predovšetkým v oblasti jazykovej gramotnosti,  ktorú kvalitne využívajú pri každodennej tvorivej práci s deťmi, ale aj v iných oblastiach – matematickej, prírodovednej, spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, duchovnej a pod. Absolvovali rôzne odborné vzdelávania, webináre a workshopy, vďaka ktorým dokážu vzdelávacie aktivity a činnosti obohatiť o nové zážitkové a skúsenostné metódy. Výučbu spestrujú svojimi znalosťami a schopnosťami, aby tak vplývali na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjali ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie, či rozvíjať vyššie poznávacie procesy.

Pedagógovia základnej školy sa vzdelávali v odbornej príprave svojich predmetov, ako aj v otázkach osobnostného a sociálneho rozvoja. Ako škola sme zapojení do projektu Vysoko efektívne učenie – škola pre 21 storočie, ktorého prvky sa snažíme zahŕňať do výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. stupni ZŠ.  Zvládnutie celoživotných zručností je naozaj dôležitá vec, čo nám ukázala aj koronakríza. Vedieť spolupracovať, používať efektívne vyučovacie stratégie a vytvárať pozitívnu sociálnu klímu je základ, ktorý každému dieťaťu pomôže zvládnuť učivo podľa jeho najlepších schopností. Rovnako máme snahu pokračovať a ponúknuť rodičom výučbu matematiky Hejného metódou, nakoľko rozmer matematickej predstavivosti a logického myslenia je dôležitý aspekt vzdelávania.

Vo výučbe anglického jazyka sme na 2. stupni ZŠ zainvestovali do zakúpenia licencie aplikácie WocaBee, ktorá pomáha deťom rozvíjať slovnú zásobu. Žiaci si aj počas pandémie mohli prechádzať potrebné konverzačné témy. S využitím tejto aplikácie počítame aj v nasledujúcom školskom roku a rozšírime ju aj o nemecký jazyk.

Milí rodičia, dovoľte mi na záver poďakovať za prejavenú dôveru vychovávať,  vzdelávať a rozvíjať talenty Vašich detí.

Mgr. Monika Pastieriková,

riaditeľka školy

Ninive zachránené! Tešíš sa?

Posledný deň minitábora Náš JoNÁŠ je za nami. Dnes, 3. júla 2020, sme boli v oratku Laura svedkami toho, ako sa zlé mesto Ninive polepšilo. Aj my sme sa veru snažili. Viac poslúchať, pomáhať si, hrať fér,… Jonášovi však zo záchrany mesta nebolo veľmi veselo. Na chvíľu ho (a samozrejme aj nás) potešil cukríkový krík, ktorý z ničoho nič vyrástol, no potom zmizol. Nepodarilo sa nám zachrániť ho, napriek všetkým vodným úlohám, ktoré sme skúsili. K Jonášovi však opäť prehovoril Boh. Vysvetlil mu, že nás má rád všetkých, aj keď niekedy nepočúvame. Boh chce vždy naše dobro a aj to, aby sme sa aj my k sebe boli navzájom dobrí. A tak začala veľká oslava, s rôznymi aktivitami, úlohami, odmenami. Pri každej súťaži sme sa snažili tešiť aj z úspechov iných. „Tešíš sa? Nie si smutný?“ zaznievalo medzi nami veľmi často. No často bolo odpoveďou aj: „Som smutný, lebo tábor už končí.“ Ale to je, koniec koncov, dobrý znak. Radosť z tábora a vďačnosť zaň bola na viacerých stranách. Animátorky sa tešili, že mohli pomáhať, deti sa tešili, že mali, ako sa sami vyjadrili: „najlepšie animátorky.“ Spokojní boli aj rodičia. Svoju vďačnosť prejavovali nielen všelijakými dobrotami počas tábora, ale aj záverečným darčekom a listom, ktorý nás všetkých milo prekvapil. Ďakujeme!

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

V bruchu veľkej ryby

Deti z miniprímestského tábora Náš JoNÁŠ sa nenechali zahanbiť ani druhý deň letného dobrodružstva. Dnes 2.7.2020 totiž pokračovalo pátranie po Jonášovi, ktorý utekal pred Pánom Bohom, a ktorého námorníci hodili do mora.

Ráno sme si opäť hravo precvičili schopnosť počúvať a byť potichu. Za odmenu sme sa dostali k indíciám, kde by asi mohol byť náš stratený Jonáš. Plavili sme sa po Dubnickom mori, plnili rôzne úlohy, až sme nakoniec odhalili, že ho zhltla veľká ryba. Tá práve oddychovala v Kaťáku. Deti aj animátorky prejavili veľkú odvahu a vliezli do rybieho brucha. Jonáš tu vraj strávil dosť dlhý čas. Aj nám už bolo dlho, a tak sme sa hrali, súťažili, vyrábali, vyfarbovali… Niektorí vyhlásili: „Netušil som, že v bruchu ryby je tak dobre. Ja by som tu aj býval.“ Jonáša sme však nevideli. Našli sme len odkaz, že sa v rybe modlil a tá ho vraj po troch dňoch vypľula. Potom už poslúchol Pána Boha a šiel do mesta Ninive. Nuž tak sme šli aj my.

Našli sme viacerých Ninivčanov v mestskom parku, ktorí potrebovali našu pomoc. Obviazali sme raneného, ukázali cestu stratenému, potešili smutného a uzmierili pohádaných. Nakoniec sa nám unaveným podarilo dostať do Laury, kde nás čakala sladká odmena. Zajtra zistíme, či sa nám podarilo všetkým týmto úsilím predsalen zachrániť Ninive.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Zachránime Ninive?

Spolu s deťmi – druhákmi a bývalými či budúcimi prvákmi, ktorí dnes, 1.júla 2020, zavítali na Minitábor do Laury v Dubnici nad Váhom, sme sa ocitli v Ninive. Mohlo by to byť veľké a pekné mesto, no ľudia sa tam k sebe nesprávali vôbec pekne. Dokonca tam zaznel aj Boží hlas, ktorý ich varoval, aby sa polepšili, inak spôsobia skazu celého mesta. Nikto však nepočul. Nikto, okrem nás, a tak sa dnešným dňom začala naša záchranná výprava. Čo myslíte, stihneme to za tri dni?

Dnes sme stihli vytvoriť tri skupinky, v ktorých sme trénovali svoje ušká, aby sme sa naučili počúvať. Skúšali sme rozoznať zvuky zvierat alebo správne rozprávky. Prechádzali sme aj určitú trasu poslepiačky, pričom sme museli počúvať iba ten hlas, ktorý nám radil správne. Nebolo to však jednoduché, keďže okrem neho bolo počuť aj viac nesprávnych hlasov. My sme to predsalen všetko zvládli, a tak sme našli istého Jonáša. Ten už Boží hlas počul, no ušiel pred ním. Aj sme sa ho snažili chytiť, no pomedzi šantenie sa s vodnými balónmi sa nám akosi stratil na mori. Kým sme sa k nemu doplavili, námorníci ho už hodili do mora, ako im on sám poradil, aby sa zachránili pred strašnou búrkou. Kde ho teraz máme hľadať? Nuž, snáď na to zajtra spolu prídeme.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Koncoročná DO personálu našej CZŠ

Záver školského roka sa na našj CZŠ s MŠ niesol v duchu vďačnosti.

Vďačnosť a sila eucharistie, ktorá uzdravuje, bola aj témou poslednej Duchovnej obnovy učiteľov našej školy, ktorú si v utorok 30.6. pripravil duchovný správca školy don Piatrov v Katolíckom dome. Inšpiroval sa nedávnou homíliou pápeža Františka.

Povzbudení slovami prednášky a Sv. písmom z knihy Deuteronómium, sviatosťou zmierenia a sv. omšou sme sa rozlúčili s týmto nezvyčajným školským rokom.

Prihlasovanie škôlkárov

Vážení rodičia.

Oznamujeme Vám, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021 v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia bude prebiehať v dňoch od 30.4. do 30. 5 2020, bez osobnej prítomnosti detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania na internetovej stránke školy www.zsds.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku zverejnenú na internetovej stránke školy a vyplnenú zašle na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). 

Ak nemáte inú možnosť príďte do školy a to bez prítomnosti detí v dňoch 6. mája, 13. mája a 20. mája 2020, v čase od 14.00 h do 16.00 h. Osobný zápis sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok (ochranné rúško, dodržiavanie stanovených rozostupov) vo vestibule školy za prítomnosti vedenia školy, ktorý vydá príslušné pokyny k vyplneniu tlačiva.

Možnosť prihlásiť sa do 5. a 6. ročníka

Ponúkame pre žiakov 4. a 5. ročníka možnosť zapísať sa do piateho a šiesteho ročníka v školskom roku 2020/2021. Sme škola rodinného typu, zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti vzdelania ale aj výchovy v duchu evanjelia. V tomto roku sme dosiahli najlepšie výsledky testovania piatakov v rámci mestských škôl v Dubnici nad Váhom, ako aj v celej Žilinskej diecézy. Vo výučbe využívame individuálny prístup k žiakom, ako aj prvky vysoko efektívneho učenia.

Venujeme sa spolupráci, úcte a iným životným zručnostiam. Súčasťou školy sú obnovené priestory školy, interaktívne tabule vo všetkých triedach, nové a moderné učebne informatiky, biológie a techniky, jazykové laboratórium. V priestoroch školy sa nachádza školská kaplnka, učebňa náboženskej výchovy, ako aj školská knižnica.

Na škole sa vyučujú cudzie jazyky, od prvého ročníka anglický jazyk a od siedmeho ročníka nemecký jazyk. Posilnená je výučba matematiky a prírodovedných predmetov. Pre využitie voľného času detí ponúkame bohatú mimoškolskú činnosť. Na škole pracujú aj 2 súkromné ZUŠ.

Sme škola, ktorá rozvíja myseľ i srdce.

Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplňte elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na internetovej stránke školy www.zsds.sk  /vľavo na lište/ a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Prihlasovanie prvákov do CZŠ

Vážení rodičia budúcich prvákov.

Oznamujeme Vám, že zápis detí do 1. ročníka a Prípravného ročníka na školský rok 2020/2021 v ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia bude prebiehať v dňoch od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti Vašich detí, prostredníctvom elektronickej formy prihlasovania na internetovej stránke školy www.zsds.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (rodič si vytlačí prihlášku zverejnenú na internetovej stránke školy a vyplnenú zašle na adresu: ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom). 

Ak nemáte inú možnosť príďte do školy a to bez prítomnosti detí v dňoch 15. apríla, 22. apríla a 29. apríla 2020, v čase od 15.30 h do 17.00 h. Osobný zápis sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok (ochranné rúško, dodržiavanie stanovených rozostupov) vo vestibule školy za prítomnosti vedenia školy, ktorý vydá príslušné pokyny k vyplneniu tlačiva.

Škola upevňujúca vzájomné porozumenie a priateľstvá

Každé dieťa je rado tam, kde cíti, že je vítané, že môže povedať svoj názor a vyjadriť svoje pocity. Kde je mu príjemne pri rozhovore s dospelým i vrstovníkmi, kde nepociťuje strach ani úzkosť. Kde sa môže podeliť o radosť i bolesť a vie, že v prípade potreby sa mu pomôže. Kde vníma nielen získavanie vedomostí, vytváranie hodnôt a postojov, ale i potrebu rozumieť ľuďom, svetu, situáciám. Taká je Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom, v ktorej sa všetci snažíme o jasné pravidlá, ústretový prístup, vzájomné porozumenie a priateľstvá, kde žiaci dostávajú plnohodnotnú katolícku výchovu, kvalitnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a čo najlepšie základné vzdelanie v súlade s ich všestranným fyzickým i psychickým vývinom.

V našej škole vyučujeme podľa učebných osnov, ktoré sú rovnaké a povinné pre všetky základné školy, ale ako bonus deťom odovzdávame a učíme ich hodnotám ako sú ľudskosť, morálka, duchovné hodnoty a osobnostná kultúra, ktoré potrebujú v reálnom živote. Škola je plnoorganizovaná, v školskom roku 2019/2020 má 232 žiakov, tvoria
ju 4 triedy materskej školy a 11 tried základnej školy a 2 oddelenia školského klubu detí. Materská škola zabezpečuje celodennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „S Dominikom spoznávame svet” pre deti od 2,5 – 6 rokov. Poslaním MŠ je pomáhať dieťaťu naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, nadobudnúť kultúrnu gramotnosť, aby bolo spôsobilé vytvárať si kamarátske vzťahy na základe vzájomnej akceptácie, rešpektu k iným, malo úctu k autorite, dokázalo riešiť konflikty a spolupracovať s inými subjektmi tak, aby bolo flexibilné a tvorivé.

K inovácii, skvalitneniu a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu u detí v predprimárnom vzdelávaní prispelo v roku 2019 zrealizovanie projektu s názvom „Krok za krokom”, ktorý nám bol schválený z grantového programu pre cirkevné MŠ Renovabis. Projekt bol zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti – fonematického uvedomovania hlások u detí predškolského veku podľa Eľkonina – tento prístup je inovatívny, netradičný, jednoduchý, hravý a ponúka dieťaťu možnosť osvojiť si schopnosť vedome narábať so segmentmi slov, uvedomovať si štruktúru slov a najmä uskutočňovať analýzu a syntézu.

Špecifikom vo výchovno-vzdelávacom procese našej školy je prípravný ročník, ktorý navštevujú deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti pracujú pod vedením kvalifikovaného špeciálneho pedagóga a logopéda. Absolvovanie prípravného ročníka im uľahčí nástup do 1. ročníka, rozvinú sa ich komunikačné schopnosti, grafomotorické zručnosti, zmyslová , telesná a hudobno-pohybová výchova.

Školský vzdelávací program základnej školy nesie názov „Srdce na dlani“ je zameraný na rozvoj osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy. Vo výchovno-vyučovacom procese kladieme dôraz na kvalitnú prípravu v oblasti materinského i cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Naša škola už šiesty rok učí matematiku na prvom stupni vo vybraných triedach Hejného metódou. Zameriavame sa na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v celoslovenských certifikačných meraniach – Testovanie5 a Testovanie9. V Testovaní5 sme sa umiestnili na 1. mieste v rámci cirkevných škôl žilinskej diecézy. Naši piataci boli zo slovenského jazyka lepší o 16,2% a z matematiky o 23,3% nad slovenský priemer. K skvalitneniu výučby prispelo aj zriadenie jazykového laboratória, nových učební informatiky, prírodovedných predmetov a techniky. Žiakom je poskytovaný bohatý výber mimoškolských aktivít a rôznorodých záujmových útvarov. Príjemné chvíle oddychu a zábavy deti zažívajú pri rôznych podujatiach – pasovanie prvákov, stretnutie s Mikulášom, karneval či nočná škola. Organizujeme školy v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik, kurz korčuľovania, školské výlety a tematické exkurzie.

Poobedné trávenie času v škole je plne v kompetencii našich vychovávateliek v školskom klube detí, ktoré s nimi vytvárajú nádherné práce a projektové úlohy. Zapájajú sa do nácvikov divadiel a zábavnou formou zdokonaľujú nadanie a rozmanité potreby našich žiakov.V neposlednom rade sa snažíme o skvalitňovanie spolupráce a komunikácie s rodičmi našich žiakov a s miestnymi organizáciami. Prispievajú k tomu spoločné podujatia pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, oslavy Medzinárodného dňa detí, Ples rodičov a priateľov školy ako aj jesenné stretnutie v školskej záhrade. K dôstojnému prežívaniu adventného obdobia a k príprave na vianočné sviatky pravidelne prispieva aj predvianočná burza organizované na 2. adventnú nedeľu. Na tomto podujatí sú prezentované výrobky a práce žiakov i ich rodičov. Tradičná akcia je vždy preniknutá radosťou zo stretnutia pracovníkov školy s rodičmi našich žiakov, s priateľmi a absolventmi školy. Naše dievčatá a chlapci sa pravidelne zapájajú do charitatívnej činnosti – vo vianočnom období šíria dobré skutky prostredníctvom koledovania v projekte Dobrá novina.

Projekty a súťaže:
Vo sviatok Medzinárodného dňa školských knižníc, sme zorganizovali
veľkolepé podujatie zamerané na rozvoj čitateľskej a funkčnej gramotnosti, komunikačných schopností, rečových zručností, aktívneho a kritického myslenia. S projektom pod názvom „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“, sme sa v tomto školskom roku, spomedzi 175 zúčastnených základných škôl, umiestnili na 21. mieste. Naša škola sa i tento rok zapojila aj do 10. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Našej partnerskej škole z Českého mesta Hulín sme v mesiaci október vyrobili a poslali záložky na danú tému List za listom – baví ma čítať.
Zapojili sme sa aj do VII. ročníka celoslovenského projektu „Hovorme o jedle“, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva a Ministerstvo poľnohospodárstva a v súťažno- vzdelávacej aktivite „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“ sme získali zlaté pásmo v hodnotení projektových aktivít. Veľmi nás potešilo, že sme sa zaradili
medzi TOP školy na Slovensku. Každoročne si pripomíname aj Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti boli v interiéri školy prezentované výučbové materiály a projektové aktivity z anglického a
nemeckého. V oblasti jazyka a komunikácie sa naši žiaci v okresnom kole olympiády z anglického jazyka pravidelne umiestňujú na popredných miestach. Medzi našimi zverencami vyrastajú výrazné recitačné talenty. Svoje umelecké nadanie prezentujú v súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, A slovo
bolo u Boha. Mnohí z nich školu úspešne reprezentujú aj v krajských kolách. Naši žiaci sú úspešnými riešiteľmi geografickej, biblickej a technickej olympiády na okresnej úrovni. Každoročne sme mimoriadne úspešní v biologickej olympiáde. Mnohí žiaci sa aktívne zapájajú aj do matematických súťaží. Naši zverenci dosahujú chvályhodné úspechy aj v okresnom kole Pytagoriády a v celoslovenskej súťaži Všetkovedko, Expert a Klokan.

Veľký dôraz je kladený aj na všestranný rozvoj detí v oblasti telesnej výchovy a športu. Dievčatá sú bezkonkurenčné v súťažiach vo vybíjanej a chlapci sa tešia z víťazstiev vo futbale, florbale, bedmintone a stolnom tenise. Veľkolepou športovou aktivitou býva oficiálna a rokmi oceňovaná športová olympiáda cirkevných škôl trenčianskeho regiónu a Žilinskej diecézy organizovaná našou školou každoročne v máji pri príležitosti sviatku patróna školy, sv. Dominika Savia. Na ostatnom XXV. ročníku naša škola privítala 285 chlapcov a
dievčat z 12 škôl, ktorí si na mestskom štadióne TJ Spartak zmerali svoje sily.

Príďte medzi nás Naša ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom je inštitúciou, ktorá vedie deti k vzdelaniu a múdrosti ale aj k pravým ľudským hodnotám. Ak túžite po tom, aby aj Vaše dieťa aktívne rozvíjalo svoje talenty v podnetnom prostredí našej školy pozývame vás na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 2.– 3.4.2020 od 15.00 -17.00 hod. a na zápis do materskej školy od 27.4. – 15.5.2020. Viac informácii získate na www.zsds.sk.

Mgr. Monika Pastieirková, riaditeľka školy