Deň otvorených dverí a zápis detí na „Jednotke“ v Dubnici

Vážení rodičia budúcich prváčikov a škôlkarov, milé deti!

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude dňa 15. 3. 2018 v čase od 15:00 do 17:00h. Pripravené sú pre vás moderné vybavené učebne, príjemné prostredie, prezentácia aktivít školy, pekný program a informácie a podmienky zápisu do 1. ročníka a MŠ. Prezriete si priestory, v ktorých budú vaše deti tráviť vyučovanie a popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Tešíme sa na vás!

 


Zápis do PRVÉHO ROČNÍKA základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. Podrobnejšie informácie o profilácii školy nájdete na www.zsds.sk


Zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

Prednostne budú  prijaté :

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

– deti s dodatočne odloženou PŠD

– deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy. Formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.