Výroba adventných vencov

V oratku Laura u sestier saleziánok sa v sobotu 2.12. vyrábali adventné vence.

Prišlo veľa detí, mladých i rodičov z Dubnice i okolia. Niektorí si priniesli aj vlastný materiál, iní využili spoločné zásoby. Na záver prišiel pán farár Marián Bielik a vence posvätil.

A sme prichystaní na Advent! :-)

(sr. Elena Holá)


Nocovačka stretka Newiem

Prvé stretko ôsmačiek Newiem začalo školský rok svojou nocovačkou. Aby sa preverila ich kondička po lete, hneď na začiatku si prešli aj s animátorkami a plnou spacákovou výbavou niekoľkokilometrovú, priebežne sa upravujúcu trasu Dubnica nad Váhom, nový kostol – Kolačín, lúky a háje – Nová Dubnica, saleziánske stredisko.

Názory na takúto formu transportu boli rôzne – od častých prestávok a oddychov a výrokov typu: „poďme sa odfotiť“, „aký krásny výhľad“, „aha, kameňolom“ až po výkriky zdesenia a prekvapenia: „je tu blato“ alebo „a čo som ja nejaká turistka??“, ľútosti: „poďme naspäť domov“ či návrhy na zmenu trasy: „ja hore už nejdem“. Betka ale napr. zhodnotila túto cestu aj ako „osemkilometrovú prechádzku“. A po krátkej kofolovej zastávke sa všetci dostali na miesto činu. Práve tu strávili krásny čas dňa i noci, na mieste, kde kedysi vyrastala ich nová stretko-sestra saleziánka Ela.

Keďže v piatok bol sviatok Sedembolestnej Panny Márie, tak po vybalení a prvotnom spoznaní časti rozsiahlych priestorov strediska indoor i outdoor, sa išlo na večernú svätú omšu, kde odvážne a ukážkovo prečítala druhé čítanie Sima. Pokračovalo sa v exkurzii pod kostolom i v stredisku, večerou z vlastných zásob a hrami.

Významný cieľ nocovačky – naučiť sa hrať Bang! sa podarilo úspešne naplniť .

Okrem toho sa veeľa tancovalo (v tme na pódiu), hral sa pingpong a v piatkovej nočnej tme sa zase výborne hrali „trochu strašidelnejšie hry“ a schovávačky.

Milým a chutným nočným prekvapením bol aj príchod narodeninovej torty s blahoželaním miestnych bratov a animátoriek. Nechýbala ani spoločná večerná a ranná modlitba a stolovania…a samozrejme veeeľa rozprávania i plánovanie stretka na ďalší rok. Dievčatá boli ochotné aj do upratovania a animátorky Betka a Mária sa zase podujali zabezpečiť stravu pre hladné žalúdky sobotňajšími nákupmi.

Oceňovali sme i trpezlivosť miestnych saleziánov s množstvom a intenzitou hluku, ktorý sme produkovali. Veľkým povzbudením bol pre nás svojou prítomnosťou, záujmom i sprevádzaním don Jozef Ragula počas celej nocovačky, za čo mu úprimne ďakujeme!

(sr. Elena Holá, FMA)

Dievčenské animko

V stredu 13. septembra okolo 17.hod sa oratko napĺňalo mladými animátorkami. Prišli spoločne so sestrami začať školský rok, vzájomne sa informovať, stráviť príjemný čas a zároveň ponúknuť do služby druhým svoje sily, čas a schopnosti.

Na úvod sa všetky zahrali dynamickú hru na podelenie sa z leta a zážitkov. „Vymenia sa všetci tí, ktorí cez leto prečítali aspoň 5 kníh, čítali rozprávku na dobrú noc, prešli aspoň 50km na bicykli, boli v zahraničí / pri mori, mali obuté tenisky, …“ – boli niektoré z odhadov skúseností nášho leta, ktoré počas tejto hry zazneli.Nasledovalo rozdávanie obľúbených Laura-diárov na nový školský rok 2017-2018, v ktorom našli popri mnohých fotkách, vtipoch, myšlienkach i výzvach aj modlitbu k blahoslavenej Laure Vicuni, v ktorej spoločne odovzdali Bohu svoje osobné úmysly, ľudí i všetky aktivity tohto roka. Do voľných okienok čistého kalendára si potom animátorky mohli zapísať termíny osvedčených akcií počas roka, ktoré predstavili nová predsedníčka strediska Laura, Dubnica nad Váhom, sr. Elena Holá so sr. Danielou Oremovou, poverenou riadením Súkromného centra voľného času Laura. Tá ponúkla animátorkám aj rozpis aktivít – stretiek a krúžkov počas týždňa, do ktorých sa môžu zapojiť ako účastníčky i dobrovoľníčky. Bol ponúknutý priestor aj na nové nápady a pripomienky zo strany animátoriek.Záver stretnutia patril už len krátkemu motivačnému videu o láske, vytrvalosti a obete, neformálnych rozhovorom a drobnému maškrteniu :-).

sr. Elena Holá, FMA

Otvorenie nového školského roka v SCVČ Laura

Aj tento rok prišli deti, mladí a rodičia na zápis a otvorenie nového školského roka 2017/2018 do areálu Súkromného centra voľného času Laura k sestrám saleziánkam.

Od 15-tej do 17-tej hodiny vďaka ochotným mladým animátorom mali deti priestor na hry, súťaže a zaujímavé úlohy s priebežným vystúpením „trampolinistov“ – šikovných chlapcov, ktorí svoje akrobatické kúsky trénovali počas leta (najlepší sa dostal až k počtu 16 skokov za sebou :-)). Ostatné deti mali možnosť sa staviť, kto koľko skokov zvládne na prvý pokus a za dobrý tip dostali sladkú odmenu.

Rodičia mohli medzitým využiť čas na informovanie sa a zápis svojich detí do záujmových krúžkov a vrstovníckych stretiek SCVČ Laura. Ponuka je i tento rok pestrá. Z celkových 13 krúžkov spomenieme napr. detský zbor, šach, tanečný, tvorivý, varenie, spoločenské hry, doučovanie či rôzne druhy športov. Vrstovníckych skupín – stretiek je tento rok v ponuke 9 – od najmenších detí spolu s mamičkami (Matelko) až po vysokoškolákov.

Po chutnom občerstvení dážď zahnal účastníkov aj do vnútorných priestorov, kde sa vyhodnotili jednotlivé súťaže. Sestra Daniela Oremová, poverená riadením SCVČ Laura, bola s akciou veľmi spokojná: „Teším sa na všetky deti, ktoré dnes prišli a zvlášť na tých, čo sú tu po prvýkrát. Som rada, že sme spolu prežili také príjemné spoločné popoludnie a teším sa na celý školský rok v našom SCVČ Laura. Prihlásiť sa môžete ešte do 14.9. 2017, samotná činnosť sa začína od 19.9. 2017.“ (Prihláška na stiahnutie tu)

Toto podujatie prišli podporiť svojou prítomnosťou aj bratia saleziáni, ktorí spravujú dubnickú farnosť. Prišiel aj don Pavol Grach, SDB z provinciálnej rady – delegát pre saleziánsku rodinu na Slovensku.

(sr. Elena Holá, FMA)

(Nie)smutná rozlúčka so sestrou Evkou

V sobotu 24.6.2017 sme sa všetci, malí aj veľkí animátori stretli v saleziánskej záhrade, ktorá už od siedmej hodiny večernej vyvoniavala grilovaným mäsom a atmosférou spoločenstva . Aj keď to bola rozlúčková párty, ktorú nám usporiadala samotná Evička, nikto netrúchlil v kúte, všetci sme sa zabávali po svojom, no pritom spoločne.

Evka sa venovala všetkým skupinám a jednotlivcom veľmi osobitne, tak ako to robila vždy. Ak môžem takto odvážne vyhlásiť, po rozhovore s Evkou sa každý môže cítiť výnimočne, pretože sestra Eva si na nás všíma aj to, čo sami nevidíme, robí z nás jej „lovátka“.

A presne v takomto duchu sa niesol sobotný večer plný hier, opekania, rozprávania a chrústov, ktorí sa rozhodli nám trošku spestriť program svojou prítomnosťou. Užili sme si spoločný čas, rozbili raketu na bedminton, darovali Evke nejaké tie darčeky na pamiatku, za čo sme dostali rozlúčkové objatia, ktoré boli naplnené láskou, no a samozrejme padlo aj niekoľko sĺz.

Sestra Eva ide ďalej pomáhať ostatným hľadať ich vlastné dary. A my? Môžeme byť bez Evky, no s Evkou sme, ako ona sama vraví, plnotuční.

Ďakujeme!

(Kika M.)

 

Tri animátorky z Dubnice budú v lete pôsobiť ako misijné dobrovoľníčky

Ročná príprava misijných dobrovoľníkov VIDESu sa skončila a preto je čas ísť do akcie, medzi deti.  Z Dubnice nad Váhom budú počas leta pôsobiť na táboroch tri animátorky. Nájdete ich na týchto miestach:

ALBÁNSKO

Tale (11. 6. – 12. 7. 2017) – Alžbeta Hortová, Mária Feledíková

RUMUNSKO

Alesd (14. 7. – 22. 7. 2017) – sr. Erika Páterková, Michaela Linková, Klára Poláková, Alžbeta Benianová, Barbora Šepeľová, Miriam Orolínová, Peter Phanvan

UKRAJINA

Chudlovo (1. 7. – 8. 7 . 2017) – sr. Františka Martinková, Štefan Masič, Lucia Nakatová, Katarína Miklošová, Mária Vavrová, Terézia Fiľová, Kristína Ivančíková, Natália Ivanová

Dubno (9. 7. – 14. 7. 2017) – sr. Monika Foltýnová, Štefan Masič, Katarína Miklošová, Mária Vavrová, Terézia Fiľová, Kristína Ivančíková, Natália Ivanová

Verbivka (15. 7. – 22. 7. 2017) – sr. Monika Foltýnová, Martina Vrbanová, Beáta Hrabajová, Lucia Ťažká

Selekcia (15. 7. – 22. 7. 2017) – Klára Kubištelová,  Šarlota Winterová, Annamária Adamčíková, Štefan Vaclavik

Repechiv (23. 7. – 29. 7. 2017) – Klára Kubištelová, Martina Vrbanová, Beata Hrabajová, Šarlota Winterová, Lucia Ťažká, Annamária Adamčíková, Štefan Vaclavik

SRBSKO, CHORVÁTSKO

Selenča, Josipovec (2. 7. – 16. 7. 2017) – sr. Elena Caunerová, Veronika Hamráková, Mária Kuľhová, Štefan Moravčík, Martina Vacová

VEĽKÁ BRITÁNIA

Liverpool (21. 6. – august 2017) – Peter Farbár, Veronika Jakubová

SLOVENSKO

Nitra – Orechov Dvor (24. – 28. 7 2017) – sr. Františka Martinková, sr. Monika Foltýnová, Zuzana Palušová, Nikola Mihalčinová, Štefan Ščasný

Nitra – Asýrski kresťania (31. 7. – 4. 8. 2017) – sr. Marta Baňasová, Nikola Mihalčinová, Mária Feledíková, Štefan Moravčík, Martin Mičko, Peter Dudák

Rožňava – Prímestský tábor (10. – 14. 7. 2017) – sr. Matilda Pitáková, Mariana Michalková

Boľkovce, Kokava nad Rimavicou (3. – 21. 7. 2017) – Matej Košík, Zuzana Baránková, Martina Škutová, Mária Tomášová

Košice, Luník IX (30. 6. – 9. 7. 2017) – Blažej Fekete, Nikola Mihalčinová, Alžbeta Gogoláková, Klára Poláková, Tímea Drábová

SIBÍR (september – december 2017)

Aleš Doleček (ČR)

 

Ďakujeme za Vaše modlitby a podporu!

Podporte našu činnosť

(prevzaté z www.vides.sk)

Pohodlne ako doma na teplákovej Laurapárty

Aj v našom stredisku sa často skloňuje slovo animátor, čiže mladý človek, ktorý pomáha pri nejakej výchovnej činnosti. To je najmä o starostlivosti o iných. Známe je nepísané motto animátora:

Ak ty spomalíš, oni ostanú stáť.
Ak sa ty znechutíš, im ovisnú ruky.
Ak ty napreduješ, oni budú bežať.
Ak ty ponúkneš ruku, oni dajú život.
Ak sa ty modlíš, oni budú svätí.

Lenže aj animátor je väčšinou ešte v procese rastu a zrenia. Teda aj on potrebuje chvíle nasadenia aj uvoľnenia. Áno, dostávame sa k tomu, prečo aj pre animátorov sa v našom stredisku dejú isté aktivity. Tentokrát máme na mysli každoročnú Laurapárty pre starších mladých strediska, ktorá býva každý rok na určitú tému. Tentokrát to bola 28.1.2017 thePláková Laurapárty.

Tepláky  sú symbolom uvoľnenosti, neformálnosti, oddychu alebo športu.  Sú vhodným oblečením pre trávenie voľného času, pričom si ich môžete dať na seba aj na menej formálne miesta. Tak vyhrali konkurz na tohtoročnú Laurapárty pre starších mladých. Náplň býva jednoduchá: zábava, smiech, tanec, tombola. Deje sa to s cieľom oceniť, inšpirovať, regenerovať aj motivovať našich mladých. A všetko pohodlne, trebárs aj v teplákoch. Ako doma!

(sr. Eva Rušinová, FMA)


 

 

Na Laurapárty deti vytvorili novú rodinu

Sme jedna rodina…

 …také je heslo pre saleziánsku rodinu na celom svete na tento rok. Tak prečo by Laurapárty pre deti nemohla byť v tomto duchu, no nie? Keď navyše Laura Vicuňa kvôli mame a pravému rodinnému šťastiu obetovala svoj život.

Deti pri príchode dostali pekné farebné motýliky, ktoré boli rozlišovacím znakom jednotlivých rodín. Animátor a animátorka, sťaby otec a mama, sa svojich detí ujali, vyzdvihli si rodinný pas a absolvovali rodinný deň.

Tak, ako to býva v reálnej rodine, prežili spoločné momenty v kuchyni, kde si spoločne pripravili občerstvenie a vystrelili detské šampanské, v obývačke sa spolu modlili, v detskej izbe sa zahrali, v spálni si prečítali farebný príbeh, v kúpeľni súťažili so zubnou kefkou a na ulici vypustili rodinný lampión šťastia so svojimi menami. Rodičia hodnotili úroveň a šikovnosť detí pri úlohách a potom si mohli vo Family shope vyzdvihnúť odmenu pre rodinu.

Že by chýbala Laura tombola, tak o tom nemôže byť ani reči. Aby aj to bolo ako v rodine, deti si chodili vyberať rôzne darčeky a dobroty po dvoch. Veď aj v rodine sa treba spolu dohodnúť.

Finále tvorila balónová veselica. V rodine sa naozaj každá radosť znásobuje a úlohy sa zvládajú ľahšie. A o tom to je.

(Eva Rušínová, FMA)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše floorbalistky si z Banskej Bystrice priniesli zlato

Takmer 60 dievčat prišlo do Banskej Bystrice počas druhého januárového víkendu. Po registrácii a ubytovaní nasledovala mládežnícka svätá omša, ktorou sa otvoril floorbalový turnaj. Nasledovalo večerné oratórium spojené s otváracím programom turnaja. Dievčatá si zatancovali, zacvičili a zoznámili sa medzi sebou.

V sobotu sa prebudili do zasneženého rána a začali deň svätou omšou. Zápasy sa odohrávali v dvoch základných skupinách. Boj v nich bol od začiatku napínavý a o gólové šance nebola núdza. Tímy sa navzájom povzbudzovali a vznikla priateľská atmosféra.

“Dievčatá z ostatných stredísk boli veľmi priateľské, vytvorili sme peknú saleziánsku rodinu,” zhodnotila organizátorka Mária Dancsová.

Po obednej prestávke sa telocvičňa opäť zaplnila súťažiacimi. Aj keď hrali s veľkým zápalom, nedošlo našťastie k žiadnym zraneniam. Z každej skupiny postúpili dva týmy. Hralo sa o piate, tretie miesto a nakoniec finále. V boji o bronzové medaily prehrala Banská Bystrica s výberom z Dolného Kubína. Do finále sa prebojovali Dubnica nad Váhom spolu s Námestovom. Finálový zápas bol veľmi napínavý a vyrovnaný, aj keď zo začiatku prehrávala Dubnica 0:2.

“V prvom polčase sme už vskutku behali z posledného, ale kontaktný gól nás vyhecoval a boli sme odhodlané veriť až dokonca,” poznamenala hráčka Daniela Oremová.

Dubnica rýchlo otočila skóre vo svoj prospech na 3:2. Keď sa už zdalo, že majú víťazstvo vo vrecku, desať sekúnd pred koncom hráčky Námestova zápas vyrovnali na 3:3. Ten sa nakoniec rozhodol až v nájazdoch, kde zvíťazila Dubnica nad Váhom.

“Turnaj vnímam ako veľmi férový a naozaj priateľský, aj keď vo finálovom zápase sa prirodzene striedali všetky emócie.” skonštatovala na záver Daniela.

Marek Vigaš

(zdroj: sbb.sk)