Pohodlne ako doma na teplákovej Laurapárty

Aj v našom stredisku sa často skloňuje slovo animátor, čiže mladý človek, ktorý pomáha pri nejakej výchovnej činnosti. To je najmä o starostlivosti o iných. Známe je nepísané motto animátora:

Ak ty spomalíš, oni ostanú stáť.
Ak sa ty znechutíš, im ovisnú ruky.
Ak ty napreduješ, oni budú bežať.
Ak ty ponúkneš ruku, oni dajú život.
Ak sa ty modlíš, oni budú svätí.

Lenže aj animátor je väčšinou ešte v procese rastu a zrenia. Teda aj on potrebuje chvíle nasadenia aj uvoľnenia. Áno, dostávame sa k tomu, prečo aj pre animátorov sa v našom stredisku dejú isté aktivity. Tentokrát máme na mysli každoročnú Laurapárty pre starších mladých strediska, ktorá býva každý rok na určitú tému. Tentokrát to bola 28.1.2017 thePláková Laurapárty.

Tepláky  sú symbolom uvoľnenosti, neformálnosti, oddychu alebo športu.  Sú vhodným oblečením pre trávenie voľného času, pričom si ich môžete dať na seba aj na menej formálne miesta. Tak vyhrali konkurz na tohtoročnú Laurapárty pre starších mladých. Náplň býva jednoduchá: zábava, smiech, tanec, tombola. Deje sa to s cieľom oceniť, inšpirovať, regenerovať aj motivovať našich mladých. A všetko pohodlne, trebárs aj v teplákoch. Ako doma!

(sr. Eva Rušinová, FMA)