Tri animátorky z Dubnice budú v lete pôsobiť ako misijné dobrovoľníčky

Ročná príprava misijných dobrovoľníkov VIDESu sa skončila a preto je čas ísť do akcie, medzi deti.  Z Dubnice nad Váhom budú počas leta pôsobiť na táboroch tri animátorky. Nájdete ich na týchto miestach:

ALBÁNSKO

Tale (11. 6. – 12. 7. 2017) – Alžbeta Hortová, Mária Feledíková

RUMUNSKO

Alesd (14. 7. – 22. 7. 2017) – sr. Erika Páterková, Michaela Linková, Klára Poláková, Alžbeta Benianová, Barbora Šepeľová, Miriam Orolínová, Peter Phanvan

UKRAJINA

Chudlovo (1. 7. – 8. 7 . 2017) – sr. Františka Martinková, Štefan Masič, Lucia Nakatová, Katarína Miklošová, Mária Vavrová, Terézia Fiľová, Kristína Ivančíková, Natália Ivanová

Dubno (9. 7. – 14. 7. 2017) – sr. Monika Foltýnová, Štefan Masič, Katarína Miklošová, Mária Vavrová, Terézia Fiľová, Kristína Ivančíková, Natália Ivanová

Verbivka (15. 7. – 22. 7. 2017) – sr. Monika Foltýnová, Martina Vrbanová, Beáta Hrabajová, Lucia Ťažká

Selekcia (15. 7. – 22. 7. 2017) – Klára Kubištelová,  Šarlota Winterová, Annamária Adamčíková, Štefan Vaclavik

Repechiv (23. 7. – 29. 7. 2017) – Klára Kubištelová, Martina Vrbanová, Beata Hrabajová, Šarlota Winterová, Lucia Ťažká, Annamária Adamčíková, Štefan Vaclavik

SRBSKO, CHORVÁTSKO

Selenča, Josipovec (2. 7. – 16. 7. 2017) – sr. Elena Caunerová, Veronika Hamráková, Mária Kuľhová, Štefan Moravčík, Martina Vacová

VEĽKÁ BRITÁNIA

Liverpool (21. 6. – august 2017) – Peter Farbár, Veronika Jakubová

SLOVENSKO

Nitra – Orechov Dvor (24. – 28. 7 2017) – sr. Františka Martinková, sr. Monika Foltýnová, Zuzana Palušová, Nikola Mihalčinová, Štefan Ščasný

Nitra – Asýrski kresťania (31. 7. – 4. 8. 2017) – sr. Marta Baňasová, Nikola Mihalčinová, Mária Feledíková, Štefan Moravčík, Martin Mičko, Peter Dudák

Rožňava – Prímestský tábor (10. – 14. 7. 2017) – sr. Matilda Pitáková, Mariana Michalková

Boľkovce, Kokava nad Rimavicou (3. – 21. 7. 2017) – Matej Košík, Zuzana Baránková, Martina Škutová, Mária Tomášová

Košice, Luník IX (30. 6. – 9. 7. 2017) – Blažej Fekete, Nikola Mihalčinová, Alžbeta Gogoláková, Klára Poláková, Tímea Drábová

SIBÍR (september – december 2017)

Aleš Doleček (ČR)

 

Ďakujeme za Vaše modlitby a podporu!

Podporte našu činnosť

(prevzaté z www.vides.sk)