Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 11. jún 2017

Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 a 18.00 hod.. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.a v Prejte o 17.45 hod. Vo farskom kostole bude po večernej sv. omši procesia.

 

1. Pozývame rodičov a deti na nedeľné popoludnie plné hier dnes na „Účku“ o 15.00 hod.

2. V tomto týždni v utorok (13. deň v mesiaci) možno získať za obvyklých podmienok odpustky uctením sochy Fatimskej Panny Márie.

3. Ďakujeme za milodary na zbierku na katolícke masmédia, ktorá sa konala predminulú nedeľu a vyniesla 1064 €.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.