Entries by Mária Badačová

Pozývame na posledný Seminárik Ž27:8

Srdečne pozývame na poslednú prednášku Seminárika Ž27:8 v tomto školskom roku. Témou bude „Katolícka Cirkev a charizmatické hnutie“ pod vedením Andreja Babulíka, pripravená na základe pápežských dokumentov, najmä z II. vatikánskeho koncilu. Ak Vás zaujímajú oblasti ako krst v Duchu Svätom, Charis, Katolícka charizmatická obnova alebo úloha Ducha Svätého v súčasnej Cirkvi, radi Vás uvidíme […]

Dobrovoľníci zo SAVIA si v Dubnici prevezmú misijné kríže

Desať misijných dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska si v nedeľu 16. júna v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom počas sv. omše o 11-tej hodine prevezme misijné kríže. Požehnajú a odovzdajú ich provinciál saleziánov Jozef Ižold SDB spolu so Štefanom Kormančíkom SDB, ktorý je delegátom pre misie. Desiati dobrovoľníci, ktorí podstúpili 10-mesačnú prípravu sa […]

Nedus svoju budúcnosť! (Svetový deň životného prostredia)

Už od roku 1974 je 5. jún dňom, kedy celý svet venuje špeciálnu pozornosť problematike znečisťovania a ochrany životného prostredia. Hlavnou témou Svetového dňa životného prostredia 2019 je znečisťovanie ovzdušia. Dôležitosť venovať sa tejto problematike zdôrazňujú aj alarmujúce štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorých každý rok zomrie na choroby spôsobené znečisteným ovzduším 7 miliónov ľudí, inak […]

Medzinárodný deň detí oslávili rozprávkami

Viac ako stovka detí zaplnila v nedeľu 2. júna trávnatý priestor za Kostolom sv. Jána Bosca, aby spoločne oslávila svoj sviatok. Program pre nich prichystali saleziáni, saleziánky a animátori, ktorí sa pre tento rok rozhodli zmeniť už tradičnú lokalitu sídliska „Účko“ a poobedie zasadili do tematiky rozprávok. Počas dvoch hodín tak mohli malí aj väčší […]

Slávili sme deň farnosti

Pri príležitosi sviatku Panny Márie Pomocnice sa i tento rok konal trafičný deň farnosti. V nedeľu 26. mája tak priestory farskej záhrady zaplnili všetci tí, ktorí prišli sláviť tento významný sviatok. Ako už býva zvykom, v prvej časti popoludnia sa predviedli účinkujúci. Zbor 100 a 1 ovečka, deti z Materskej školy sv. Dominika Savia, či […]

A beží sa ďalej (SAVIO RACE 2019)

Dominik Savio. Chlapec, ktorý dokázal, že už v mladom veku sa môžeme stať svätí… Avšak, ani jeho cesta ku svätosti nebola bez prekážok a námahy. Pretekári, ktorí sa postavili túto sobotu na štart druhého ročníka SAVIO RACE, mali svoju cestu do cieľa taktiež takéhoto charakteru. Duševnú námahu však nahradila fyzická. Ťahanie pneumatiky , preskakovanie a […]

Vzácna návšteva

V stredu 20. marca 2019 k nám na celodennú návštevu zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis spolu so svojim tajomníkom Ľubomírom Majtánom. Nešlo však o hocakú návštevu. Jej predmetom bola vizitácia. Po príchode v doobedných hodinách a zvítaní sa program začal modlitbou v kostole sv. Jakuba. Nasledoval rozhovor otca biskupa so správcom farnosti don Mariánom […]

Dievčatá (sa) vybíjali

Medzi obľúbené športy žiakov patrí pre mnohých určite vybíjaná. Tento šport hrávajú aj chlapci, no prevažne dievčatá. A nakoľko sa združenie Laura snaží vychádzať mladým v ústrety, aj tento rok sa v dňoch 22.-23. februára 2019 uskutočnil turnaj vo vybíjanej pre dievčatá od 5. do 8. ročníka ZŠ už celkovo po štvrtýkrát. Zúčastnili sa ho […]

Don Bosco medzi prvoprijímajúcimi

V nedeľu 27. januára 2019 sa v Katolíckom dome stretla super partia detí, animátorov a bratov saleziánov, aby si spolu priblížili život don Bosca. Don Bosco je svätec, ktorý bol láskavý, ochotný, snaživý, vytrvalý a, samozrejme, žil pre mladých chlapcov. Učil ich práci a láske k Pánovi, spieval, hral a modlil sa s nimi. A kedže sa blíži jeho sviatok, nedeľné poobedie s prvoprijímajúcimi deťmi venovali […]