Prednáška prof.Krčméryho

Ako každú prvú nedeľu v mesiaci, sa aj tento raz dňa 5. mája 2019 o 15. hod vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou modlitba v hodine milosrdenstva a slávnostná korunka Božieho milosrdenstva.

Po modlitbe nasledovala prednáška doktora, vedca, profesora Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Nakoľko prof. Krčméry je aj zakladateľom zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, vo svojom príhovore k veriacim a ctiteľom Božieho milosrdenstva sa zameral na konanie dobra a preukazovanie lásky k blížnemu bez ohľadu na vierovyznanie obdarovaných.

Vysoká škola sv. Alžbety preukazuje svoje služby prostredníctvom vyslaných lekárov a dobrovoľníkov ročne viac ako 50 tisícom chudobným.

Prof. Krčméry je veriaci človek a keďže je aktívnym ctiteľom Božieho milosrdenstva, prijal pozvanie Mariána Bielika, Sdb správcu farnosti v Dubnici nad Váhom k účasti na nedeľnej slávnosti.

Na záver si mimoriadne významného hosťa uctil správca farnosti venovaním farebnej publikácie „Dubnická kniha zázrakov“, ktorá opisuje históriu mariánskych púti i jednotlivé zázraky a udalosti uskutočnené na príhovor „Dubnickej“ Panny Márie. 

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Zopár fotografií z Korunky Božieho milosrdenstva ktorú sme sa modlili Druhú veľkonočnú nedeľu 28.04.2019

Pozvánka 3. november

Pozvánka 1. október

Pozvánka 3. september

Pozvánka 4. jún 2017

Pozvánka 2. apríl 2017

Pozvánka 5. marec 2017

Pozvánka 5. február 2017

Pozvánka 1. január 2017

dubnica_januar_2017