Prednáška prof.Krčméryho

Ako každú prvú nedeľu v mesiaci, sa aj tento raz dňa 5. mája 2019 o 15. hod vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou modlitba v hodine milosrdenstva a slávnostná korunka Božieho milosrdenstva.

Po modlitbe nasledovala prednáška doktora, vedca, profesora Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Nakoľko prof. Krčméry je aj zakladateľom zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, vo svojom príhovore k veriacim a ctiteľom Božieho milosrdenstva sa zameral na konanie dobra a preukazovanie lásky k blížnemu bez ohľadu na vierovyznanie obdarovaných.

Vysoká škola sv. Alžbety preukazuje svoje služby prostredníctvom vyslaných lekárov a dobrovoľníkov ročne viac ako 50 tisícom chudobným.

Prof. Krčméry je veriaci človek a keďže je aktívnym ctiteľom Božieho milosrdenstva, prijal pozvanie Mariána Bielika, Sdb správcu farnosti v Dubnici nad Váhom k účasti na nedeľnej slávnosti.

Na záver si mimoriadne významného hosťa uctil správca farnosti venovaním farebnej publikácie „Dubnická kniha zázrakov“, ktorá opisuje históriu mariánskych púti i jednotlivé zázraky a udalosti uskutočnené na príhovor „Dubnickej“ Panny Márie.