Prednáška prof.Krčméryho

Ako každú prvú nedeľu v mesiaci, sa aj tento raz dňa 5. mája 2019 o 15. hod vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou modlitba v hodine milosrdenstva a slávnostná korunka Božieho milosrdenstva.

Po modlitbe nasledovala prednáška doktora, vedca, profesora Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Nakoľko prof. Krčméry je aj zakladateľom zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, vo svojom príhovore k veriacim a ctiteľom Božieho milosrdenstva sa zameral na konanie dobra a preukazovanie lásky k blížnemu bez ohľadu na vierovyznanie obdarovaných.

Vysoká škola sv. Alžbety preukazuje svoje služby prostredníctvom vyslaných lekárov a dobrovoľníkov ročne viac ako 50 tisícom chudobným.

Prof. Krčméry je veriaci človek a keďže je aktívnym ctiteľom Božieho milosrdenstva, prijal pozvanie Mariána Bielika, Sdb správcu farnosti v Dubnici nad Váhom k účasti na nedeľnej slávnosti.

Na záver si mimoriadne významného hosťa uctil správca farnosti venovaním farebnej publikácie „Dubnická kniha zázrakov“, ktorá opisuje históriu mariánskych púti i jednotlivé zázraky a udalosti uskutočnené na príhovor „Dubnickej“ Panny Márie. 

Archív prednášok rok 2013 – 2015

Na tejto stránke si môžte stiahnuť jednotlivé prednášky, ktoré odzneli v rámci formácie v rokoch 2013 – 2015::


Bozia_vola_dar_Bozieho_milosrdenstva

Bozie_milosrdenstvo_v_poslednom_cieli_cloveka

Bozie_milosrdenstvo_v_tajomstve_vtelenia_narodenia

Dovera_v_zmluve

Hlasanie_tajomstva_Bozieho_milosrdenstva_svedectvom_zivota

Hriech_prejav_nedovery_v_Bozie_milosrdenstvo

Kristovo_vtelenie_ako_motiv_dovery

Nadprirodzena_cnost_lasky

Najvernejsia_dcera

Podstata_ucty_k_Boziemu_Milosrdenstvu

Pokora_a_postoj_dovery

Postoj_dovery_voci_Bohu

Povolanie_cloveka_ k_ucasti_na_Bozom_zivote

Poznat_Boha_i_seba

Prebyvanie_Svatej_Trojice_v_dusiach_spravodlivych

Prednaska_oktober_Nadprirodzeny_organizmus

Skuska_dovery_v_raji_a_v_zivote_Noema

Ucenie_o_Bozom_milosrdenstve

Vyjadrenie_postoja_dovery_v_plneni_Bozej_vole