Entries by Dušan Mišovec

Prihláška na jarný prímestský tábor

CESTA DO FANTÁZIE Pozývame všetky deti od 2. do 7. roč. ZŠ na prímestský tábor počas jarných prázdnin od 27.2. do 2.3. 2017 v priestoroch Katolíckeho domu a okolí. Prihlasovací formulár on-line si môžete otvoriť kliknutím na nasledujúci link: Prihlasovací formulár na jarný prímestský tábor. Pre deti je pripravený bohatý program, v ktorom nebudú chýbať hry, […]

Podmienky získania odpustkov v Svätom roku milosrdenstva

Úplné odpustky počas Svätého roku milosrdenstva môžu získať raz denne:     Všetci veriaci, ktorí: – si vykonajú púť k Svätej bráne milosrdenstva (prejdú cez ňu!) – príjmu sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte) – zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k Sv. Prijímaniu (najvhodnejšie je zúčastniť sa na sv. omši v deň púte, nemusí […]

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho pri Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu vznikla v 17. storočí na žiadosť samotného Pána Ježiša Krista. Na zavedenie a rozšírenie tejto úcty si vyvolil sv. Margitu Máriu Alacoque, mníšku z rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Moniale. Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu má v Dubnici nad Váhom dlhoročnú tradíciu. Už v roku 1918 bol v našej farnosti založený Spolok Božského Srdca Ježišovho. Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu […]

Ružencové bratstvo Dubnica nad Váhom

  DOMINIKÁNSKE   POŽEHNANIE   Nech nás Boh – Otec požehná, nech nás Boh – Syn uzdraví, nech nás Duch Svätý osvieti   a dá nám oči, ktorými by sme videli, uši, ktorými by sme počuli a ústa, ktorými by sme hlásali slovo spásy   a anjela pokoja, ktorý by nad nami bdel a priviedol nás nakoniec skrze Boží dar […]

Mariánske kňazské hnutie – Večeradlá s Pannou Máriou

Vo Fatime 13.5.1917 Matka Božia prišla oznámiť rozhodujúce obdobie dejín spásy, v ktorom vyvrcholí boj proti Bohu a tento sa skončí definitívnym Božím víťazstvom. Zjavila nám aj to, že ona bude tá, ktorá nás k tomu víťazstvu privedie a preto to veľké Božie víťazstvo bude triumfom jej Nepoškvrneného Srdca. Odvtedy uplynul istý čas a môžeme teda vidieť aj určitý postup, […]