Entries by Dušan Mišovec

Farský úrad

V pondelok má komunita vyhradený deň na duchovnú obnovu, pracovné stretnutie a iné. Ďakujeme Vám, že rešpektujete stanovené hodiny na úradné záležitosti.

O misiách

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo je na Slovensku zastrešené dvomi organizáciami: VIDES je medzinárodná misijná organizácia, vznikla v Taliansku na podnet mladých a Inštitútu FMA. VIDES pôsobí v 15 krajinách Európy, v 8 krajinách Ázie, v 2 krajinách Afriky, v 10 krajinách Severnej a v 5 krajinách Južnej Ameriky. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s […]

Oremus

Pred 40 rokmi som na podnet don Čakánka, vtedajšieho správcu farnosti, začal hrávať v kostole najskôr pri pobožnostiach a neskôr, keď sa nové teleso „oklepalo“, aj pri svätých omšiach. Spievali dievčatá –  miništrantky – a postupne pribudli aj iní hudobníci, tiež z radu miništrantov. Postupne sme sa zdokonaľovali a hrávali sme aj mimo Dubnice na sobášoch, […]

100 & 1 ovečka

Detský zbor 100 & 1 ovečka vznikol v roku 1991. Založila ho sr. Anka Ulčáková. Pôvodne sa volal ‚Zbor Mária‘, no pred niekoľkými rokmi sme tento názov zmenili na 100 & 1 ovečka (preto 100 & 1, pretože u nás nikdy nikto nie je navyše). Sme detský zbor pod záštitou sestier saleziánok a saleziánov v Dubnici nad […]

Duchovné ponuky

Duchovné obnovy: 1x/mesiac, spravidla posledný piatok v mesiaci (6.-8.9., 25.10., 29.11., 23.12.,24.1.) Duchovné cvičenia: počas letných prázdnin pre SŠ a VŠ, na jeseň pre pracujúcich a VŠ (30.10.-2.11.2019, kazateľ Pavol Piatrov sdb) Mládežnícke sv.omše: každý piatok 18.00 Vešpery: každý piatok 21.00 Sviatosť zmierenia: duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom: kedykoľvek Kaplnka: v ktorej sa dá […]

SDM Krakov

  Ak sa chceš pridať k nám a ísť spolu s nami z Dubnice do Krakova, kontaktuj do konca marca saleziána don Petra Štellmacha (peter.stellmach@gmail.com) a navštív túto stránku, na ktorej sa dozvieš viac: sdm.saleziani.sk. Tešíme sa na Teba!

Martina Reháková

Luník IX   V spomienkach som zalovila do posledného ročníka gymnázia, kde sme mali pravidelnú mesačnú duchovnú obnovu. Tú pre mňa nezabudnuteľnú viedol don Jozef Bago. Témou duchovnej obnovy bolo: ,,Vy ste svetlom a soľou zeme.“ V súvislosti s touto témou nám rozprával o svojej misii na Ukrajine, dokonca nám priniesol aj bibliu v miestnom jazyku. A vtedy sa vo mne zapálila […]

Mária Kuľhová

Luník IX, Orechov dvor Počas leta 2015 som sa vďaka misijnej organizácii VIDES zúčastnila ako animátorka na dvoch táboroch na Slovensku. Prvý týždeň to bol denný tábor na Košickom sídlisku Luník IX. Témou tábora bola oslava dvestého výročia narodenia sv. Jána Bosca, ktorý bol ústrednou postavou nášho týždňa. Každý deň sme mali rôzne súťaže a aktivity […]

Lucia Daňová

Rumunsko   Už je to pár rokov, čo som „zanechala“ VIDES. Vysokoškolské povinnosti v zahraničí ma odstavili, ale srdcom som Videsáčka stále. Moje spomienky a všetko to, čo som sa na Ukrajine a v Rumunsku naučila, sa totižto odstaviť nedajú.