Entries by Dušan Mišovec

Kontakty

Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 00 Bratislava; www.modlitbymatiek.sk V našej farnosti: mama Hana Jurisová, hanajurisova@azet.sk

Základné zásady

Neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy. Neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí. Nevynášať: dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. „Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, […]

MM v Dubnici nad Váhom

Prvá skupinka Modlitieb matiek v Dubnici nad Váhom vznikla 7. marca 2001, keď sa prvýkrát stretli na modlitbách tri mamy: Ida, Irena a Hana. Onedlho sa k nim pridali ďalšie. Modlievali sa raz týždenne, každú stredu o 5 hodine ráno, aby nechýbali vo svojich rodinách. Po stretnutí sa rozišli do práce. Mamy vždy zakusovali výnimočnosť […]

História

Skupina kresťanov v Anglicku napísala malú knižku s názvom Čo to robíme našim deťom. Knižka bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v dnešnom svete. Ľudia, ktorí knižku zostavili, boli zhrození. Knižku dali všetkým členom parlamentu a niektorí ju ani nemohli prečítať. Nechceli sa len nečinne pozerať v akej krajine vyrastajú ich deti a […]

Týždenné stretnutie

„…Je naozaj nevyhnutné dať sa dokopy a zjednotiť sa v modlitbe za naše deti“, hovorí naša zakladateľka Veronica Williams a pokračuje: „Neobávajte sa, ak nemáte dosť matiek, ktoré by sa k vám pripojili – na začiatok stačia dve matky.“ Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a […]

Eucharistické zázraky a audiencia u sv. Otca Františka s jeho požehnaním

Piatok 20. 06. 2014: V skorých ranných hodinách sa stretli ctitelia Božieho milosrdenstva zo Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, aby putovali na miesta spojené s eucharistickými zázrakmi a navštívili Svätého Otca Františka vo Vatikáne. Naším duchovným sprievodcom bol otec Pavol Benko, kňaz z trenčianskej nemocnice. Na začiatku požehnal nás všetkých i celú našu púť a […]

Archív prednášok rok 2013 – 2015

Na tejto stránke si môžte stiahnuť jednotlivé prednášky, ktoré odzneli v rámci formácie v rokoch 2013 – 2015:: Bozia_vola_dar_Bozieho_milosrdenstva Bozie_milosrdenstvo_v_poslednom_cieli_cloveka Bozie_milosrdenstvo_v_tajomstve_vtelenia_narodenia Dovera_v_zmluve Hlasanie_tajomstva_Bozieho_milosrdenstva_svedectvom_zivota Hriech_prejav_nedovery_v_Bozie_milosrdenstvo Kristovo_vtelenie_ako_motiv_dovery Nadprirodzena_cnost_lasky Najvernejsia_dcera Podstata_ucty_k_Boziemu_Milosrdenstvu Pokora_a_postoj_dovery Postoj_dovery_voci_Bohu Povolanie_cloveka_ k_ucasti_na_Bozom_zivote Poznat_Boha_i_seba Prebyvanie_Svatej_Trojice_v_dusiach_spravodlivych Prednaska_oktober_Nadprirodzeny_organizmus Skuska_dovery_v_raji_a_v_zivote_Noema Ucenie_o_Bozom_milosrdenstve Vyjadrenie_postoja_dovery_v_plneni_Bozej_vole

História združenia Faustínum

Združenie Faustínum   Združenie Apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum založil v roku 1996 krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania sv. Sestry Faustíny a teda hlásať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske k človeku. Združenie spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí sa pod vedením Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva venujú […]

Úvod

     Dubnická formačná skupina FAUSTÍNUM Na základe potvrdených Deklarácií dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagievnikách, bola vo farnosti v Dubnici nad Váhom založená formačná skupina FAUSTÍNUM. Združenie apoštolov Božieho Milosrdenstva „Faustínum“ vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Život sv. sestry Faustíny bol krátky a prebiehal v zátiší malej poľskej dedinky a neskôr v skrytosti medzi […]