Entries by Dušan Mišovec

Deti viery v našej farnosti

V pondelok 22. februára 2016 prišli k nám do farnosti koordinátorky hnutia Deti viery na Slovensku mamy Ľubka a Lenka z Bratislavy, aby nás oboznámili s týmto hnutím. Deti viery sú súčasťou komunity Útecha, kam patria aj Modlitby otcov a Modlitby matiek. Spiritualitou hnutia je úplná odovzdanosť Pánovi. Stretnutie sa konalo v katolíckom dome, kde sa zišlo […]

Kontakty

Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 00 Bratislava; www.modlitbymatiek.sk V našej farnosti: mama Hana Jurisová, hanajurisova@azet.sk

Základné zásady

Neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy. Neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí. Nevynášať: dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. „Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, […]

MM v Dubnici nad Váhom

Prvá skupinka Modlitieb matiek v Dubnici nad Váhom vznikla 7. marca 2001, keď sa prvýkrát stretli na modlitbách tri mamy: Ida, Irena a Hana. Onedlho sa k nim pridali ďalšie. Modlievali sa raz týždenne, každú stredu o 5 hodine ráno, aby nechýbali vo svojich rodinách. Po stretnutí sa rozišli do práce. Mamy vždy zakusovali výnimočnosť […]

História

Skupina kresťanov v Anglicku napísala malú knižku s názvom Čo to robíme našim deťom. Knižka bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v dnešnom svete. Ľudia, ktorí knižku zostavili, boli zhrození. Knižku dali všetkým členom parlamentu a niektorí ju ani nemohli prečítať. Nechceli sa len nečinne pozerať v akej krajine vyrastajú ich deti a […]