Entries by

Miesto odpočinku pre nenarodené deti

Niektoré zomreli pre nedostatok lásky, iné napriek tomu, že boli túžobne očakávané. V súčasnosti nemálo počatých detí zomrie spontánnym potratom. Príčiny môžu byť rôzne. Spontánny potrat niekedy prebehne doma, najmä v prvých týždňoch po počatí. Väčšinou však žena rieši problém v zdravotníckom zariadení a proces sa zakončí vyčistením maternice. V našej farnosti vznikla neformálna skupina veriacich, ktorá má záujem pripraviť […]

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia je 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou mesta Dubnica nad Váhom. Svojim originálnym Don Boscovským vzdelávacím a výchovným systémom spája vieru, lásku a vzdelávanie. Otvára mysle a srdcia detí, ktoré na pôde školy rozvíjajú svoje talenty, získavajú vedomosti, nadobúdajú zručnosti a kde sa formuje ich vnútro, nazeranie na život a na svet. Škola je plnoorganizovaná, v školskom […]

Zrekonštruované sochy sú späť

Po jedenástich rokoch od začiatku rekonštrukcie sa sochy lotrov z krížov na kalvárii opäť vrátili na svoje pôvodné miesto. Symbolické bolo, že sa sochy osadili práve počas veľkého týždňa, kedy je toto miesto mimoriadne navštevované. Veriaci, ktorí sa tento rok prichádzali pomodliť individuálne krížovú cestu na dubnickú kalváriu našli sochy na svojom mieste od zeleného […]