Entries by Dušan Mišovec

Festa don Bosca

Saleziánkse stredisko, resp. po dubnicky povedané, Kaťák. Je to miesto, kde mnoho mladých nachádza spoločenstvo a prijatie. Tento status Kaťák nedostal len tak. Niekto ho musel vytvoriť, lepšie povedané stále na novo vytvárať. Áno, sú to práve dubnický saleziáni, ktorý svojou charizmou dávajú priestor pre budovanie spoločenstva. Avšak ani dubnickí saleziáni tu niesu len tak […]