Entries by Dušan Mišovec

Spätná väzba na farnosť a saleziánske dielo

Chceme vás poprosiť o spätnú väzbu na našu farnosť a celé saleziánske dielo v Dubnici nad Váhom kvôli zhodnoteniu tohto šk. roka a plánovaniu nového a tiež pre vzájomné načúvanie a dialóg, ktoré sú predpokladom pre dobré pastoračné rozlišovanie, aby sme stále viac vedení Božím Duchom múdro odpovedali na potreby ľudí našej farnosti a diela. […]

2 %

Tlačivá na podporu darovaním 2% si môžete stiahnuť na nasledovných odkazoch: