Entries by Dušan Mišovec

4. nedeľa cez rok – 31. január 2016

Liturgický kalendár: V utorok je sviatok Obetovanie Pána. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Požehnanie sviec bude pri rannej i večernej sv. omši. V stredu je spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. V piatok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice. (Zároveň je prvý piatok v mesiaci). V sobotu je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, Japonských mučeníkov. Fatimský ruženec bude po rannej […]

Krst

Ak rodičia majú bydlisko mimo Dubnice, nech si prinesú aj súhlas ku krstu od farára farnosti, na území ktorej bývajú.  Krstní rodičia Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom? Príprava dospelých na prijatie sviatostí (krst, prvé sv. prijímanie, birmovka):Treba sa prihlásiť u pána farára v úradných hodinách, najlepšie v utorok alebo stredu od 15.00 do […]

Prvé sväté prijímanie

Pripravovať sa môžu deti, ktoré chodia na náboženstvo v škole a spravidla navštevujú tretí ročník ZŠ. Príprava prebieha počas celého školského roka. Podmienky prípravy pre tento školský rok nájdete  na tomto odkaze : List rodičom

Sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania prebieha v skupinách  od septembra. Príprava zahŕňa: týždenné stretnutia v Katolíckom dome účasť na nedeľnej sv. omši s odovzdaním malej domácej úlohy osobný rozhovor so saleziánom-kňazom výlet / nocovačka so skupinkou letný birmovanecký tábor ponuka animátorskej skúsenosti a zapojenia sa do akcií mládežníckeho strediska (piatkové večery, tábory, mediálna škola…) Prihlásiť sa […]

Duchovná starostlivosť o chorých a nevládnych

Pomazanie chorých, bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti alebo iný kňaz. Pomazanie príďte nahlásiť osobne alebo telefonicky na čísle 0904 890 582. Chorých spovedáme po domoch a prinesieme Eucharistiu na prvý piatok v mesiaci alebo pri spovedaní pred Vianocami a Veľkou nocou. Chorých treba prihlásiť na fare v úradných hodinách. V prípade […]

Pohreby

Pohreb treba najprv prihlásiť na pohrebnej službe. Potom treba prísť  na faru a priniesť List o prehliadke. Svätú omšu pred pohrebom odslúžime v prípade požiadavky a v prípade dostatočného počtu prítomných veriacich. Inak môžeme odslúžiť sv. omšu v termíne, ktorý si dohodnete s p. farárom.

Sväteniny

Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu, po jej skončení v sakristii.

List rodičom

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE   Vážení rodičia, ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože sa nejedná len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás, […]

Dve percentá

Dve percentá stopercentne mladým :: podklady pre fyzické a právnické osoby     Na nasledovných linkoch si môžte stiahnuť tlačivá :   List FO List PO Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov vyhlasenie_2perc_2015