Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 18. september 2016

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov kórejských mučeníkov. V stredu je sviatok sv. Matúša, evanjelistu. Vo štvrtok je (v sal. rodine) spomienka bl. Jozefa Calazanz a spoločníkov, mučeníkov. V piatok je spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza.   1. Dnes o 15.00 hod. bude krížová cesta na Kalvárii. Po nej tradičné agapé. 2. […]

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 11. september 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je ľubovoľná spomienka Mena Panny Márie. V utorok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. V stredu je sviatok Povýšenie Svätého Kríža. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Nie je to prikázaný sviatok (odporúčame však účasť na sv. omši). Sväté omše sú vo farskom kostole o 7.00, 9.00, 18.00 hod., v kostole sv. Jána […]

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 4. september 2016

Liturgický kalendár: V stredu je spomienka svätých košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca. Vo štvrtok je sviatok Narodenie Panny Márie.   1. V tomto týždni máme vo farnosti púť. Program všetkých slávení je vo Farských zvestiach ako aj na výveske. Pripomíname , že vo štvrtok budú požehnané kaplnky Panny Márie zázračnej medaily, v piatok po bude koncert Základnej umeleckej školy, v sobotu […]

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 28. august 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle. V sobotu je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši.   1. Dnes je vo farskom kostole výročná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 11.00 hod. až do […]

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 21. august 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka Panny Márie Kráľovnej. V stredu je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. Vo štvrtok je bl. Márie Troncatti. V piatok bl. Zephyrini Namuncurá. V sobotu je spomienka sv. Moniky.   1. Dnes o 15.00 hod. bude v Prejte pri kríži pobožnosť k Panne Márii Kráľovnej. Na budúci týždeň sa bude v Prejte sláviť slávnosť Panny Márie Kráľovnej. Sv. omša bude o 10.30 […]

Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 14. august 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše vo farskom kostole budú 6.30, 8.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. V sobotu je spomienka sv. Bernarda, opáta.   1. V utorok budeme v kostole sv. Jána Bosca sláviť prvé výročie posviacky kostola a tiež aj na budúcu […]

Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 7. august 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Dominika, kňaza. V utorok je sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy. V stredu je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka. Vo štvrtok je spomienka sv. Kláry, panny. V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky. 1. Dnes o […]

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 31. júl 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. V utorok (2. augusta) je možné získať „Porciunkulové“ odpustky. Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. V piatok je výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (tiež je prvý piatok v mesiaci). V sobotu je sviatok Premenenie Pána (fatimský ruženec bude po rannej sv. omši).   1. […]

Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 3. júl 2016

Liturgický kalendár: V utorok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Aj keď to nie je prikázaný sviatok, odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše vo farskom  kostole budú ráno o 6.30 a 8.00 hod., večer o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice.   […]

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 26. jún 2016

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. V stredu je slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše vo farskom kostole budú ráno o 6.30, 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.. V kostole sv. Jána Bosca večer o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. V piatok je prvý piatok v mesiaci. V sobotu je sviatok Návšteva Panny Márie. Fatimský ruženec […]