Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu (Nedeľa Božieho milosrdenstva) – 24. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Kto si dnes nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
V pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu.

 1. V zbierke na Boží hrob do Svätej zeme sa vyzbieralo 2580 € a vo veľkonočnej ofere pre saleziánov sa vyzbieralo 3985 €. Chceme vám vyjadriť úprimnú vďaku za vašu štedrosť.
 2. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná Korunka Božieho milosrdenstva.
 3. Dnes v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov je o 14.00 hod. slávnostná sv. omša a o 15.00 hod. hodina milosrdenstva s požehnaním zóny pokánia a milosrdenstva. Viac info na plagáte na nástenke
 4. Z príležitosti sviatku sv. Jozefa pozývame všetkých chlapov nad 20 rokov na stretnutie mužov. Nadväzujeme na stretnutia mužov, ktoré začal don Červeň. Stretneme sa v sobotu 30. apríla o 10.00 hod. v Katolíckom dome. V rámci programu bude aj sv. omša a obed. Viac info na plagáte. Celý program je výlučne vyhradený pre mužov.
 5. Od budúcej nedele obnovujeme činnosť Detského zboru. Deti sa stretávajú sa každú nedeľu o 9.30 hod. v Katolíckom dome na nácvik a hneď po ňom spievajú na nedeľnej sv. omši o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba.
 6. Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze. Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom – donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke www.cestaobnovy.sk alebo na nástenke.
 7. Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 38 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 2. mája o 18.00 hod. v priestoroch centra na Farskej 12 v Trenčíne. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach CPR Trenčín.
 8. Kto chce podporiť našu prácu 2%, môže tak urobiť do konca mesiaca.
 9. Poďakovanie za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine od otcov biskupov:
  Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania
Milí veriaci,
Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze.
Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov alebo organizácie predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022.
Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi.
Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom – donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke www.cestaobnovy.sk.

Mons. Marek Hriadel g.v.
Predseda Správnej rady PF ŽD