Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 27. marec 2022

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa.
Na budúcu nedeľu je vyhlásená celoslovenská zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

  1. V piatok sme sa pridali k pápežovi Františkovi v modlitbe zasvätenia Ukrajiny a Ruska Panne Márii. Medzi iným tam zazneli tieto slová: Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo. Naša konkrétna odpoveď môže byť aj výzva, ktorá k nám prišla od našich saleziánskych predstavených na Slovensku zapojiť sa do zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Každému stredisku boli pridelené presné veci, ktoré sa majú zbierať a tým sa veľmi uľahčí celá organizácia. V našom saleziánskom diele v Dubnici nad Váhom spolu s dielom v Partizánskom a Novej Dubnici budeme zbierať šampóny, zubné kefky, zubné pasty a ryžu. Len tieto veci môžete prinášať iba počas nasledovných dvoch dní: v utorok 29. marca a v stredu 30. marca od 15.00 do 17.30 hod. do Katolíckeho domu. Zbierame teda iba šampóny, zubné kefky, zubné pasty a ryžu v utorok a stredu od 15.00 do 17.30 hod. v Katolíckom dome. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.
  2. Aj dnes o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu krížovej cesty na Dubnickú kalváriu.
    A vo štvrtok na púšť uprostred mesta o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca o liturgii života, alebo ako prežívať čas po slávení sv. omše.
  3. So zmenou času sme upravili aj čas sv. omše v piatok v Prejte, ktorá bude bývať v piatok a v prípadné slávnosti o 17.45 hod. s výnimkou prvých piatkov, kedy bude sv. omša o 15.45 hod. Ďakujeme veriacim z Prejty za pochopenie a uľahčenie nám kňazom pri službe vysluhovania sviatosti zmierenia, ktorá je u nás na prvé piatky obzvlášť vyhľadávaná.
  4. Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkou nocou bude v našej farnosti takto:
    Pri farskom kostole sv. Jakuba v sobotu 9. apríla v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
    V Prejte v piatok 8. apríla od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.30 do 17.30 hod. V sobotu k nám prídu spovedať aj ostatní kňazi z nášho ilavského dekanátu.