Naše stredisko ADMA prežíva radosť

V sobotu 19. marca 2022 na slávnosť sv. Jozefa zložilo päť kandidátok počas sv. omše prísľuby do Združenia Márie Pomocnice – ADMY.

Liturgii predsedal don Pavol Grach – delegát za saleziánsku rodinu na Slovensku. Spolu s ním svätú omšu celebrovali don Bohuš Levko – direktor komunity, don Peter Bicák a don Cyril Gajdoš.

Kandidátky Tatiana Barteková, Daniela Bieliková, Tatiana Filipková, Gabriela Mačinová a  Anna Vančová sa na svoj veľký deň zloženia prísľubov pripravovali v priebehu takmer dvoch rokov na osobitných formačných stretnutiach.

Tiež sa aktívne zapájali do aktivít miestneho strediska. Svojimi prísľubmi sa rozhodli hlbšie prežívať a šíriť mariánsku úctu vo svojich prostrediach a tak ako Panna Mária – byť disponované k službe všade tam, kde to bude potrebné.

Máme úprimnú radosť z tohto ich povolania a zo srdca im prajeme, aby vo svojich životoch neustále cítili špeciálnu ochranu Panny Márie!

text: sr. Gabriela Bauerová FMA
foto: Vladimír Siekel