Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 1. máj 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov.
V stredu je spomienka svätého Floriána, mučeníka.
Budúca nedeľa je 4. veľkonočná alebo nedeľa Dobrého pastiera.
Začíname aj týždeň modlitieb za duchovné povolania.
Budúcu nedeľu bude zbierka na saleziánsky seminár.

 1. Dnes o 15.00 hod., v prvú nedeľu v mesiaci, bude v kostole sv. Jakuba Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. Od našich saleziánskych predstavených prišla 2. výzva zapojiť sa do celoslovenskej zbierky humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Každému stredisku boli pridelené veci na zbieranie. My v Dubnici nad Váhom budeme zbierať: ryžu, cestoviny, kávu a čaj. Len tieto veci môžete prinášať iba počas nasledovných dvoch dní: utorok 3. mája a stredu 4. mája od 15.00 – 17.30 hod. do Katolíckeho domu. Zbierame teda iba ryžu, cestoviny, kávu a čaj v utorok a stredu od 15.00 – 17.30 hod. v Katolíckom dome. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.
 3. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. V piatok budú hrané chvály o 17.00 hod. Keďže tento víkend ideme niektorí saleziáni spolu s našimi učiteľmi z Cirkevnej školy na duchovné cvičenia a s chlapcami na finále Kamy, pomôžu nám bratia z Veľkého Bielu. Don Jozef Zachar bude mať v piatok sv. omšu o 18.00 hod. a don Jozef Luscoň mládežnícku o 19.00 hod.
 4. Prvé sv. prijímanie detí bude v našej farnosti počas dvoch sobôt 21. a 28. mája. Rodičia dostali presné informácie mailom. Povzbudzujeme rodiny k spoločnej modlitbe v príprave na sviatostný život ich detí. Modlitebníky sú v sakristii.
 5. Malé spoločenstvá alebo byť viac spolu je 2. krokom synodálneho kráčania v našej farnosti. Sú pozvaním k otvorenosti a ochote na stretanie sa v malých skupinách s cieľom záujmu jeden o druhého a spoločného duchovného rastu a modlitby.
 • malé skupiny znamenajú stretanie nielen už jestvujúcich spoločenstiev, ale aj dvoch troch priateľov, manželov, jednotlivých rodín, susedov, spolupracovníkov, známych, alebo každého,
  kto sa chce stretnúť v Ježišovom mene.
 • cieľom týchto malých spoločenstiev je prejaviť záujem jeden o druhého formovať sa a duchovne rásť, spoločne sa modliť a vytvárať farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev.
 • pomôckou týchto stretnutí môžu byť každý mesiac pripravené materiály, ktoré už sú k dispozícii vytlačené vzadu v kostole. Nájdete ich na našej stránke www.saldub.sk alebo si ich môžete vyžiadať mailom na adrese: malespolocenstva@gmail.com
  Kráčajme spoločne s Kristom v malých spoločenstvách.
  6. Naša farnosť má už dlhšiu dobu málo organistov, pričom viacerí z nich majú aj zdravotné problémy. Je problematické pokryť hraním všetky omše a táto situácia sa v budúcnosti môže ešte zhoršiť. Chceli by sme preto osloviť farníkov, ktorí poznajú noty, vedia hrať na klávesom nástroji, a boli by ochotní doprevádzať liturgiu hrou na organ, aby sa prihlásili u p. farára. Ochotným záujemcom vieme poskytnúť pomoc pri zaškolení v hre na organ ako aj v teórii liturgickej hudby. Ak viete o niekom, kto by mohol robiť organistu, oslovte sa aj navzájom, pretože ak chceme pri liturgii spievať aj naďalej, potrebujeme si ako farnosť vychovať novú generáciu organistov.