Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 3. apríl 2022

Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána. Prineste si na jej slávenie zelené ratolesti.
Dnes je celoslovenská zbierka pre Ukrajinu.
O 15.00 hod. je krížová cesta na Kalvárii, po ktorej bude Korunka Božieho milosrdenstva.

 1. Spoločné vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkou nocou bude v našej farnosti takto:
  V kostole sv. Jakuba v sobotu 9. apríla v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
  V Prejte v piatok 8. apríla v čase od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.30 do 17.30 hod.
  Prosíme vás, aby ste si sviatosť zmierenia nenechávali na poslednú chvíľu, ale pristúpili k nej počas spoločných spovedaní. Po nich už budeme vysluhovať sv. zmierenia, len tým, čo sa nemohli na nich zúčastniť, a tým čo docestovali z práce alebo škôl. Aj počas tohto týždňa nebudeme môcť spovedať v taktom rozsahu ako ste zvyknutí, keďže budeme vysluhovať sv. zmierenia v okolitých farnostiach. Ďakujeme vám za pochopenie.
 2. Spovedanie a vysluhovanie sviatosti po domoch pre chorých, ktorí nevládzu prísť do kostola, bude v utorok 12. apríla. Prosíme, aby ste záujemcov prihlásili v sakristii.
 3. Na stolíkoch nájdete spytovania svedomia, ktoré sme pripravili. Môžu vám pomôcť v príprave na stretnutie s Milosrdným Otcom.
 4. V utorok bude vo farskom kostole predveľkonočné upratovanie o 9.00 hod.
 5. V piatok bude predveľkonočná duchovná obnova mladých o 19.00 hod. v kostole sv. Jakuba a potom o 20.15 hod. mládežnícka sv. omša.
 6. Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu v novom kostole sv. Jána Bosca a začneme spoločne sv. omšou o 11.00 hod. a po nej bude stretnutie trvať do 12.45 hod.
 7. Dnešnou nedeľou končíme online vysielanie sv. omší. Povzbudzujeme všetkých k osobnej účasti.
  Dnes je aj posledný krát pridaná nedeľná sv. omša o 10.00 hod. vo farskom kostole sv. Jakuba. Vieme, že ste si viacerí na ňu zvykli, ale bola pridaná kvôli obmedzeniam. Ďakujeme vám za pochopenie a veríme, že si nájdete sv. omšu, ktorá vám bude vyhovovať.
 8. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej pomoci v zbieraní vecí minulý týždeň. V piatok sme poslali za naše dielo asi 30 krabíc.
  V našej zbierke pre Ukrajinu cez milodary do pokladničiek sa vyzbieralo za posledné dva týždne 2.807 €.
 9. Vyšli nové Farské zvesti za dobrovoľný príspevok 0,50 €. Nájdete v nich článok o novom kríži v kostole sv. Jána Bosca aj to, aký je druhý krok všetkých nás v našej farnosti v spoločnom synodálnom kráčaní. Na poslednej strane je program slávení Veľkej noci.