Zatvorenie Brány milosrdenstva

V nedeľu 13.11.2016 bola zatvorená Brána milosrdenstva v dubnickom Kostole sv. Jakuba na sv. omši,  ktorú slávil generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadeľ  spolu s pánom farárom Mariánom Bielikom SDB. Slávnosť skončila  adoráciou o Božom milosrdenstve a eucharistickým požehnaním.  Dubnickí veriaci aj pútnici z okolia s vďakou za prijaté milosti spievali pieseň Teba Boha chválime.

img_0777

Biela tabuľka pri hlavnej bráne bude natrvalo pripomínať výsadu, ktorú pápež František vo Svätom roku milosrdenstva udelil  aj nášmu Kostolu sv. Jakuba od 8.12.2015 do 13.11.2016.

(Stanislava Prítrská)


Stretnutie katechétov ilavského dekanátu

20161108_1618218. novembra 2016 sa stretli katechéti ilavského dekanátu v Katolíckom dome v Dubnici nad Váhom. Pod vedením školského dekana ThDr. Pavla Thurza riešili aktuálne úlohy školskej katechézy. Podelili sa vzájomne o konkrétne skúsenosti v práci na základných a stredných školách a vymenili si zaujímavé informácie. Najbližšie stretnutie bude na jar budúceho roka.

(Stanislava Prítrská)

Stretli sme sa s don Boscom

Že ako je to možné, že sme sa stretli s don Boscom? Odpoveď je veľmi jednoduchá. V sobotu 5. novembra sa v Žiline konalo stretnutie s 10. nástupcom don Bosca, ktorým je don Angél Fernández Artime. A keďže takáto príležitosť sa predsa nepremeškáva, vybrali sme sa (približne tridsiati) do Žiliny. Tam sme sa doobeda zúčastnili slávnostnej svätej omše, počas ktorej prijal hlavný celebrant don Artimé spolu 32 nových saleziánskych spolupracovníkov.

V poobedňajších hodinách bol pre nás pripravený bohatý program v tenisovej hale. Okrem najrôznejších kultúrnych čísel sme mohli vidieť i samotného don Artimeho hrať kalčeto proti našim dvom slovenským saleziánskym „hlavám“: sestre Janke Kurkinovej a don Jožkovi Ižoldovi. Okrem toho sa nám predstavili aj všetky zložky saleziánskej rodiny. Pred programom sme dostali okuliare, tzv. Titusovky, ktoré predstavovali myšlienku „Vidieť veci inak.“ Celý večer sa totiž niesol v duchu don Titusa Zemana, ktorého blahorečenie očakávame.

Don Angél Fernánder Artime nás povzbudzoval k tomu, aby sme boli stále otvorení pre všetkých, pretože sme spoločenstvo, ktoré prijíma a snaží sa pomáhať. Boli to naozaj slová, s ktorými môžeme odchádzať opäť do nášho strediska a šíriť ich ďalej.

A ako stretnutie vnímali ostatní účastníci?

„Bolo to úplne TOP! Oslovilo ma, že tam boli naozaj všetci z našej saleziánskej rodiny, a že aj mladí z Dubnice mohli vidieť túto veľkú paletu saleziánskeho diela na Slovensku. A že aj my sa môžeme od dnes s don Titusom pozerať na veci inak.“ Peter Štellmach SDB

„Na tejto akcii ma oslovilo všetko – ľudia, atmosféra. Cítila som sa veľmi dobre. Páčili sa mi i tanečníčky, ktoré tancovali na začiatku programu.“ Katka K.

„Páčilo sa mi, že bol celý deň veľmi pekne zorganizovaný čo sa týkalo i programu a celkovej atmosféry. Veľmi sa mi páčilo, že hlavný predstavený je za každú srandu, že je taký otec pre mladých. Že sa na nič nehrá a že je ako jeden z nás.“ Betka K.

„Na osobe don Artimeho sa mi páčilo, že i napriek tomu, že bol určite veľmi unavený nestrácal takú trpezlivosť, láskavosť a zmysel pre humor. Že do všetkého, čo sa mu ponúklo šiel s takým nadšením. Zobral to s takým saleziánskym, že IDEM JA!“ Peter Magura SDB

Kto by si chcel pozrieť záznam zo stretnutia, môže tak urobiť tu:

Andrea Pilná

(foto: prevažne saleziani.sk)


 

Duchovné cvičenia patrili ceste Dvanástich v Markovom evanjeliu

Každoročne prichádza ponuka, najmä pre pracujúcich a študentov vysokých škôl, ktorí nestihli duchovné cvičenia v letných termínoch, stráviť čas v ústraní práve v „preddušičkovom“ období.

Tentokrát túto možnosť využilo 17 mladých, ktorí sa spolu zamýšľali nad cestou Dvanástich v Markovom evanjeliu.

Minulý rok sme mali tému Lukášovho evanjelia. Mám takú túžbu počas troch rokov prejsť všetky synoptické evanjeliá, pozrieť sa na ne z určitého pohľadu. Tento rok padlo Markovo evanjelium a keď som nad ním premýšľal, bola to cesta Dvanástich apoštolov, cesta ich viery, ich vzťahu s Ježišom,“ priblížil výber témy Peter Magura, SDB, ktorý spolu s Lenkou Pukajovou, FMA, viedol prednášky spracované od kardinála Carla Maria Martiniho.

Jesenné počasie v kombinácii so Slavnickým Podhorím prinieslo pre mnohých dokonalý priestor pre ústranie, iní zas uprednostnili poctivo vykurovanú chatu. Účastníci sa denne stretávali aj pri svätej omši a liturgii hodín. Poslednú noc zakončili celonočnou adoráciou.

Nad kuchyňou prevzala patronát vychýrená kuchárka, sestra Lenka Pukajová, vďaka ktorej (a jej dvom pomocníčkam – Betke a Zuzke) účastníci posilňovali aj svoje telá.

Za všetkých účastníkov všetkým ešte raz srdečne ďakujeme!


Sviečka za nenarodené deti

Naša saleziánska farnosť sa chce zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

fz_sviecka_2016_660x200

Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch v Dubnici nad Váhom si v dňoch 26.10. až 2.11.2016 môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Sviečky budú umiestnené v kostole sv. Jakuba na stolíku pod chórusom a v kostole sv. Jána Bosca na stolíku pri hlavnom vchode. Cena jednej sviečky je 1 €.

Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

(Katarína Lacherová)

 

Muži zatiahli na hlbinu

foto_5

V dňoch 13.-16.10.2016 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnili tradičné duchovné cvičenia pre mužov, ktoré tento rok organizovalo miestne Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC). Prednášky z knihy Bože, buď milostivý pútavou formou 11 mužom prezentoval don Jozef Dömény, delegát miestneho združenia ASC.

foto_2

Autor knihy Dr. Scott Hahn vo svojej knihe podrobne rozobral napríklad aj tieto témy: druhy hriechov, sviatosť zmierenia, ako sa spovedať, ako odolávať pokušeniu, Boží hnev a iné, zároveň pripomenul, že človek veľmi potrebuje Božiu pomoc, aby dokázal ovládať svoju žiadostivosť. Po každej prednáške chlapi v ústraní mohli meditovať nad jej odkazom a aplikáciou v osobnom živote a počúvať, čo na to celé hovorí Boh.

foto_4

Muži sa okrem prednášok či meditácií v ústraní aktívne venovali aj iným činnostiam, hlavne v krátkom čase poobedňajšej rekreácie. V piatok sme si pred spoločnou modlitbou sv. ruženca zahrali futbal a aj zastrieľali z luku. V sobotu sme zase spoločne navštívili Tlstú Horu, kde sme sa pri lurdskej jaskynke pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a cestou naspäť sv. ruženec.

foto_1

V sobotu večer bol dostatočný priestor na otázky a odpovede, ktoré si prítomní potrebovali prekonzultovať. Pozdieľali sme sa s tým, koho a čo oslovilo, ako je to viac či menej dôležité v našich životoch, v individuálnych podmienkach každého z nás, tam, kde sa snažíme hľadať a plniť Božiu vôľu. Rovnako sme diskutovali technické otázky ohľadom organizácie týchto obľúbených duchovných cvičení, hľadali priestor na zlepšenie.

foto_3

Z duchovných cvičení muži odchádzali duchovne bohatší a naplnení Božou milosťou a, samozrejme, Pánu Bohu patrí naša prvoradá vďaka za tento požehnaný čas. Dali sme si predsavzatie, že získané poznatky sa budeme snažiť aplikovať i vo svojich rodinách, na pracoviskách či pri voľnočasových aktivitách. Účastníci duchovných cvičení ďalej srdečne ďakujú všetkým, hlavne kazateľovi don Döménymu, hneď potom manželkám a rodinám za to, že im vytvorili potrebný čas, ale aj každému, kto sa akoukoľvek formou podieľal na ich príprave a priebehu.

Štefan Antalík, Stanislav Farský, Karol Benko

Prvoprijímajúce deti zažili deň otvorených dverí

V rámci prípravy na prvé sväté prijímanie sa deti každú nedeľu po svätej omši zúčastňujú krátkej katechézy. Okrem toho sa však raz do mesiaca stretávajú v katolíckom dome, kde pre nich animátori spolu so saleziánskou rodinou pripravujú animované popoludnie.

Prvý raz v tomto školskom roku sa v Kaťáku zišla približne stovka detí spolu s rodičmi. Pripravený bol pre nich „Deň otvorených dverí“. Ako sa píše v Stanovách saleziánov don Bosca: „Don Bosco prežíval svojráznu pastoračnú skúsenosť vo svojom prvom oratóriu. Bolo pre chlapcov domovom, ktorý prijíma, farnosťou, ktorá evanjelizuje, školou, ktorá pripravuje do života, a dvorom, kde sa priatelia stretávajú a žijú vo veselosti.“

Deti sa preto zoznámili s priestormi SCVČ Laura, kde sídlia sestry saleziánky, so saleziánskym domom, kde bývajú bratia saleziáni, rovnako navštívili Kostol sv. Jakuba, kde mali možnosť dostať sa na miesta, na ktoré by sa bežne neboli dostali, no a nechýbala ani návšteva ihriska, kde sa spoločne zahrali.

Najbližšie nedeľné animované popoludnie bude 13. novembra.


Ďalší piatok strávený „za hranicami“. Tentokrát sme navštívili Maďarsko

Od minulého školského roka je v našom stredisku jedna milá tradícia. Jeden piatok v mesiaci sa po svätej omši v rámci animovaného piatkového večera spolu vyberieme navštíviť niektorú krajinu.

Minulý školský rok sme navštívili krajiny ako napr.  Francúzsko, Čínu, Anglicko alebo Ameriku. Na úvod nového školského roka vymyslela pätica mladých, ktorá stojí za organizáciou týchto večerov, návštevu Maďarska.

Počas večera na farskej záhrade tak nechýbal guláš, štipľavé papričky, skladanie rubikovej kocky, učenie sa čardášu či vozenie sa na fúrikoch.

Najbližšie sa môžeme tešiť na návštevu našich západných „skoro susedov“ Nemecka. Sleduj piatkové večery na Facebooku!


Oslávili sme sviatok Povýšenia sv. Kríža

V tomto roku sme slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža po novom. Ukončili sme tak púť k dubnickej Panne Márii. Krížovú cestu k Sedembolestnej Panne Márii viedol správca farnosti Marián Bielik, SDB, za účasti veriacich z farnosti.

Po krížovej ceste na kalvárii sme sa posilnili tradičným agapé:  výbornými klobáskami a koláčmi. O pohostenie sa postarali ASC (saleziáni – spolupracovníci). Oslava pokračovala ďalej v rodinnom duchu, v priateľskom rozhovore za priaznivého počasia.

Veľká vďaka patrí našej Matke Márii za  požehnanie a ochranu počas množstva rôznych akcií, táborov, duchovných cvičení, výletov počas celých prázdnin, ktoré pripravili bratia saleziáni a sestry saleziánky spolu s animátormi.

Alena Badačová


 

Tradičnú púť sme zakončili otvorením oratka

Aj tento rok sa naše farské spoločenstvo zúčastnilo tradičnej mariánskej púte k milostivej soche Panny Márie. Tohtoročné zakončenie púte však nebolo také obyčajné. V nedeľu popoludní totiž zaplnili saleziánsky dvor deti s rodičmi, animátormi a celou saleziánskou rodinou. Získavaním bodov v najrôznejších súťažiach si tak deti mohli vybojovať zaujímavé ceny, dospelí sa porozprávať pri káve či koláči, alebo si zahrať so svojimi ratolesťami futbal či spoločne si zasúťažiť. Spoločne tak otvorili nový školský rok v oratóriu (Kaťáku), ktorý aj tento rok ponúka mnoho pravidelných akcií.