Výchova pre život

 „Účelom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné.“ / Platón /

                                                                                                           

Pokiaľ sa z malého dieťaťa stane mladý človek, preberajúci zodpovednosť za svoje správanie, „pretečie mnoho vody“. Je šťastím pre dieťa, ak vyrastá v prostredí, kde mu zasievajú do srdca pokoj, lásku, odpustenie. Na formovaní jeho charakteru sa podieľajú nielen rodičia, ale aj mnohí ľudia, s ktorými prichádza denno-denne do styku. Vo veľkej miere sú to pedagógovia.

Ak svoju úlohu nevnímajú len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie, napriek niekedy neľahkým a nedoceneným situáciám, zažívajú pri deťoch veľa krásnych chvíľ. Bývajú obohatením nielen pre dieťa, ale aj pre pedagóga, ak do toho vkladá svoje srdce.

                                                                  

   „Výchova je vždy stretnutie sa osoby s osobou.“  /A.Dermek/

Každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov bývajú oceňovaní pedagogickí zamestnanci.

Primátor nášho mesta Ing. Jozef Gašparík prijal vo štvrtok 30.3.2017 na mestskom úrade kandidátov na ocenenie z radov dubnických škôl a školských zariadení.

Za Súkromné Centrum voľného času LAURA prevzala ocenenie z rúk primátora Mgr. Martina Reháková, ktorá objavuje a rozvíja talenty detí v pohybovo – dramatickom krúžku.

Slávnosť bola obohatená kultúrnym programom žiakov Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. ( es )

Ďakujeme a srdečne blahoželáme !