Spomienka na prímestský tábor „ILUSIA 2019“

Naša Cirkevná základná škola sv. Dominika Sávia v Dubnici nad Váhom v lete otvorila svoje brány, aby privítala 39 detí na prímestskom tábore, posledný júlový týždeň 2019. Obetavé a šikovné pani učiteľky a vychovávateľky s rodičmi pripravili zaujímavý program. Dôležité bolo, že samotní starší žiaci a žiačky školy sa podujali venovať deťom a prežili s nimi krásny týždeň.

V pondelok sa deti rozdelili do štyroch skupín a urobili si svoj plagát s názvom a pokrikom. Po výbornom obede sme išli na školský dvor a hrali sme sa rôzne hry. Dostali sme aj výborný vak s krojovým vzorom, ktorý určite bude milou spomienkou na tento tábor.

V utorok sme nastúpili do autobusov a išli sme do Bánoviec nad Bebravou, kde sme strávili deň na krásnom kúpalisku s termálnou vodou a pečúcim slnkom. To nás niektorých celkom pekne spálilo, lebo opaľovací krém nás nevydržal ochrániť celý deň. Keď sme sa vracali domov, tak prišla silná búrka, ale to sme už boli štastne v autobuse.

V stredu sme išli vlakom až do Liptovského Mikuláša, aby sme tam navštívili Ilúsiu, kde sme si urobili krásne fotografie, ale aj zažili veľa ilúsií a smiechu. Po zmrzline na námestí sme  sa autobusom previezli do Demänovskej doliny, kde sme sa zviezli na bobovej dráhe a iných atrakciách, ktoré tam boli. Znovu nás naháňala búrka, ale autobus nás zachránil a doviezol až ku vlakovej stanici. Cesta vlakom bola plná hier a zábavy.

Vo štvrtok sme sa hrali v škole rôzne súťaže a hry, no najviac sa všetkým páčila nocovačka, ktorá umožnila deťom stráviť v škole celú noc. V piatok sme chodili po meste a hľadali indície a poklady. S dobrou zmrzlinou sme sa tešili a oslavovali krásny tábor plný priateľstiev a veselosti. Aj záverečná sv. omša plná spevu a modlitby bola pekným vyvrcholením tábora. Vďaka všetkým zúčastneným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a priebehu tábora.