Misijný deň detí

Na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2023 sme počas sv. omše o 11:00 v kostole sv. Jakuba slávili „Misijný deň detí“.

V rámci homílie sa k deťom prihovoril don Bohuš Levko, ktorý ich povzbudil, že aj oni – ako traja králi – môžu byť misionármi. Že svojimi modlitbami a dobrými skutkami môžu budovať misionárske cesty.

O túto misionársku službu sa snažia aj deti z Misijného zrnka sv. Patrika, ktoré sa za misionárov a Svätého Otca pravidelne spoločne modlia sv. ruženec v škole.

Ako pripomienku misijného posolstva dostali členovia Misijného zrnka a koledníci misijné náramky s iniciálkami C+M+B, ktoré okrem začiatočných písmen troch kráľov označujú / ak sa číta odzadu/ spomínanú misionársku výzvu do tohto roka – budovať misionárske cesty.

Text: Sr. Gabriela Bauerová, FMA

Foto: Katarína Kurusová