Oznamy na sviatok: Krst Krista Pána – 8. január 2023

Liturgický kalendár:
Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok, ktoré je časom, v ktorom Cirkev počúva Ježiša Majstra cez Jeho slovo. Je časom práce a posväcovania. Lebo v každodennej všednosti sa buduje v nás a okolo nás Božie kráľovstvo a uskutočňuje naša neustála premena na milovaných Božích synov a dcéry.
V pondelok si spomenie pri sv. omšiach na bl. Titusa Zemana, saleziána mučeníka, ktorého spomienka pripadá na 8. januára, ale kvôli sviatku Krstu Krista Pána sa presunula na nasledujúci deň.
Budúca nedeľa je 2. nedeľou v Cezročnom období.

  1. V utorok o 16.00 hod. bude ďalšia možnosť na vyslúženie 1. sv. zmierenia deťom, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a predtým nemohli prísť.
  2. V tomto týždni pokračujeme v stretávaní s birmovancami, ktorí majú v piatok mládežnícku sv. omšu o 19.00 hod.
  3. V nedeľu je januárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle.
  4. Celodenné piatkové adorácie znovu obnovujeme od tohto piatka 13. januára. Srdečne vás pozývame prichádzať sa na chvíľu pomodliť a prispieť tak k obnove nás i celej farnosti zvnútra cez modlitbu.
  5. Prispieť na Dobrú novinu je možné počas tohto týždňa v sakristii u kostolníkov.
  6. Pastoračné hodnotenie saleziánskeho diela s bilanciou farnosti nájdete na nástenke, alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk.