Oznamy na 2. nedeľu v Cezročnom období – 15. január 2023

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Antona, opáta.
V sobotu je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je 3. nedeľou v Cezročnom období. Začíname modlitbu deviatnika k sv. Jánovi Boscovi.

  1. Dnes je januárové stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a sviatostný život v časoch ako obvykle.
  2. Vo štvrtok bude Lectio divina v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod.
  3. V piatok budeme oslavovať bl. Lauru Vicuňovú pri mládežníckej sv. omši a potom u sestier programom pre mladých.
  4. Budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov birmovancov a birmovných rodičov, aby sme aj ich viac vtiahli a zapojili do prípravy a podpory našich birmovancov, keďže majú v dozrievaní k živej viere mladých nezastupiteľnú úlohu. Stretnutie sa uskutoční o 10.00 hod. v Katolíckom dome, s možnosťou ísť po stretnutí na sv. omšu o 11.00 hod. do Kostola sv. Jakuba.
  5. Budúcu nedeľu bude aj stretnutie pastoračnej rady farnosti – rady VPK, ktorá spoluanimuje život a činnosť diela, o 16.30 hod. v Katolíckom dome. Členovia už dostali pozvanie.
  6. Naši birmovanci dostali darček a to, že sa za nich modlí niekto z farnosti. Aj takto môžeme vnímať, že sme prepojení vo farnosti a navzájom sa potrebujeme a podporujeme. Ďakujeme modlitebníkom za zapojenie.